Blok 1: Skupinová hra, hudební kreace

Resumé

Prostřednictvím skupinové hudební hry se snažíme u žáků podnítit touhu, inspirovat je, vyostřit jejich zvídavost a invenci, motivovat skupinu a postupně umožňovat všem účastníkům podíl na kolektivní kompozici.

Obsah:

 • skupinová hra k podpoře tvořivosti
 • modely v krátkých formách, které budou předkládány malým skupinám
 • podněcovat studenty, aby tvořili vlastní formy v malých skupinách
 • integrovat různé hudební parametry (rychlost, tempo, jemné rozdíly, crescendo decrescendo, ticho, ostinato, vrcholy atd.)
 • notové značky pro zapamatování a sledování průběhu vzniklých hudebních útvarů

Krok 1: Hlasové hry: transformace
Krok 2: Hlasová invence na základě Haïku
Krok 3: Zvukový pohyb
Krok 4: Třída si představí zvuk a poté komponuje sekvenci na základě příběhu, který byl inspirován danými zvuky

Časová dotace: 5 až 20 min

Věk: od 6 let

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): nadšení, transformace při tvorbě, rozvoj myšlenek a řešení, představivost, interakce s prostředím, týmová prácePopis

Krok 1 Hlasové hry: transformace

Časová dotace: 5 až 10 min
Věk:
od 6 let

01 Jeux vocaux matieres

Hra inspirovaná dílem skladatele Guya Reibela Musical Play (Hudební hra): esej o hudební invenci. Svazek 1: Jeux vocaux (Éditions Salabert, Paříž, 1984).

Popis: Napodobovat určitý zvuk, seskupení v kruhu. Představit si a vytvořit hlasem zvuk (A) co nejtypičtěji, (nebát se přehánět jeho intenzitu, napodobovat zvuky přírody, prostředí, strojů atd.).

Poslat tento zvuk (A) sousedovi, který ho přesně reprodukuje a poté přetvoří do svého zvuku (B). Pak předá tento zvuk svému sousedovi (B) a tak dále.

Kompetence
Žáci jsou schopni:

 • nakládat vynalézavě se svým hlasem, spojovat záměr se zvukem a gestem.

Doporučení:

 • než začnete, proveďte společně krátkou sekvenci hlasových rozcviček, nezačínejte „nezahřátí“;
 • při proměňování (variování) zvuku spojte gesto s přetvořeným zvukem: protáhnout se, masírovat, rozmáčknout, čistit, dusit smích atd.

Inspirace:
Cathy Berberian Stripsody
John Cage Aria


Krok 2 Hlasová invence na základě Haïku

Časová dotace: 10 až 20 min
Věk:
od 6 let

Do starého jezírka
Skáče žába
A žbluňk! Do vody!
Matsuo Basho (1644-1695)

Popis: Vytvořit sekvenci na text haiku, zčásti řízenou, zčásti volnou.

Rozdělit skupinu do tří dílčích skupin:

 • První skupina zpívá co nejpomaleji „Ve starém jezírku“ (vlastním tempem a každý si vybere vlastní výšku hlasu)
 • Druhá skupina zpívá/říká co nejrychleji „Žába skáče“ (náhle, jako překvapení, jako skok).
 • Třetí skupina zpívá tóny přesně: různé variace pro „žbluňk“! Pouze tato skupina je vedena dirigentem.

Obměny: Experiment s možnostmi různých začátků a konců, interakce mezi skupinami a rozdílná prostorová rozestavení.

Návrhy: Nahrát a poslouchat pomocí vytvoření grafické prezentace toho, co slyšíte.

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • osvojit si text haiku a hudebně se projevit na podkladě různých elementů textu;
 • rozšiřovat zvuky a hudební projevy, které „nevidíme“, odhadujeme, představujeme si – a které spoluvytvářejí situaci;
 • měnit barvu glissand, artikulací na zvukové materiály, dýchání.

Inspirace: studie zhudebnění Haïku

 

Vache Meuh Meuh (Kráva bú bú) od Victora Flussera, s laskavým svolením Éditions Mômeludies

03 FR 2 la vache meuh meuh

Haïfu od Emmanuela Babbi
Ouverture de la Nef des fous (Předehra korábu bláznů) zhudebněno podle předlohy haiku

 

 

04 – Haïfu Babbi

 

 

Machouillements Graphisme Video

 

Pop Graphisme Video

 

Percussions corporelles progression et notation

 

05' Extrait 1 Haikus perf

05'' Extrait 2 Haikus perf

První pokusy improvizace studentů na haiku, které sami napsali

06 Essai haïku

Příprava: viz Impulzy: hlas, tělo, „znějící těla“, nástroje

 

Krok 3 Zvukový pohyb

Časová dotace: 5 až 10 min
Věk: od 8 let

Obsah: Hudební invence vedená tanečníkem

Předpoklad: Skupina již prozkoumala nástroje/zvuky těla, které se v této sekvenci použijí.

Experimentální a výběrové kroky byly podniknuty (každý účastník zvládl několik variant zvuku).

Popis: Vůdce/Tanečník je ve středu kruhu.

 

07 IMPRO dirige danse 1

08 Impro dirige danse 2

Svými pohyby (tancem) navozuje různé pocity.

Synchronizace je zásadní: gesto = zvuk, bez gesta = ticho

Ti, kteří tvoří kruh kolem hráče, na něj nemají stejný výhled. Hrají pouze ti, kteří rozeznají gesto, pohled. To umožňuje tanečníkovi/vůdci řídit jen jistý počet hudebníků, je to způsob orchestrace a výběru.

Hudebníci „hrají“ jen pohyby, které vidí.

Podobně, oči tanečníka/vůdce nebudou viditelné všem. Toto omezení mu umožní vytvořit skupiny her.

Zkušenost má umožnit okamžité propojení mezi gestem a zvukem, není určená předem. Je to otázka interpretace v každém okamžiku, hudebník by měl být tvořivý stejně jako tanečník.

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • dosáhnout momentu skupinové hudební invence následováním návrhů „vůdce /tanečníka“;
 • osvojit si text haiku, vytvořit hudební projev z různých elementů haiku;
 • rozšiřovat zvuky a hudební projevy, které „nevidíme“, odhadujeme, představujeme si – a které spoluvytvářejí situaci.

 

Další experimenty
Les jeux vocaux [Vokální hry], autor  Guy Reibel
Dessine-moi la musique [Namaluj mi hudbu] od Guy Reibel, DVD prezentace: Oživit hudbu prostřednictvím kreslení, gesta, kreslit obrysy postupně s tím, jak se vyvíjí hudba, aby se myšlenka postupně utvrzovala.

Krok 4 Třída dělá zvuky a poté komponuje sekvenci pomocí vytvořeného příběhu, který byl inspirován těmito zvuky

Časová dotace:  cca 15 min
Věkod 7 let

Popis:

 • každý student dostane paličku na buben
 • každý si promyslí, jak použije paličku pro vytvoření zvuku, který by byl zajímavý, např. úderem, třením nebo jiným způsobem hraní na nějaký předmět v učebně (stoly, skříňky, podlaha, krabice, knihy, dveře, lavice atd.)
 • vytvořené zvuky budou ve skupině prezentovány, komentovány, použijí se při vytváření příběhu
 • zvuky, které žáci nevybrali, budou izolovány a uspořádány podle fantazie jako ve filmové partituře

Příklad:

zvuky vytvořené třením na dně zásuvky: auto nechce nastartovat,
zvuky vytvořené údery na kovový rám: auto je porouchané,
zvuk vytvořeným úderem na PVC: ptáci zobou pneumatiky,
zvuky vytvořené údery na kov: ptáci klovou tělo,
paličky běží podél dřevěných lamel postele: zase prší.
To je den!!!

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • tvořit se svým hlasem, spojovat záměr se zvukem a gestem;
 • osvojit si text haiku, vymyslet hudební projev z různých elementů haiku;
 • dosáhnout momentu skupinové hudební invence následováním návrhů „vůdce /tanečníka“.

Materiály

Podle návrhů: žádné vybavení není potřeba; zvuk těla nebo paličky