Blok 3: Scény africké vesnice

Resumé

Rytmus je pohyb časem a uspořádává denní život. Rozlišné vnímání rytmu v pohybu, přírodě, jazyku, každodenních činnostech jsou inspirací pro hudební realizace v této sekci.  Začíná krátkým filmem o hudebníkovi z Mali a jeho pohledu na rytmus. Žáci následně tvoří vlastní rytmy a zvuky.

Trvání: 90 min
Klíčová slova (kreativita a podnikavost):
práce v týmu, tok myšlenek, transformace při tvorbě, rizika vystoupení

Popis

Krok 1: Není rytmu bez pohybu

Žáci a učitel sledují film „Foli“:

FOLI (there is no movement without rhythm) original version by Thomas Roebers and Floris Leeuwenberg

Impulzy pro úvahu

Impulz 1: „Jaké činnosti/situace ve filmu si spojujete s rytmem?“

Odpovědi žáků v projektu:

 • bubny
 • vše je rytmické
 • drcení obilí v hmoždíři
 • kácení stromů, kovářská dílna s rytmickými zvuky
 • jazyk se stává rytmem
 • tanec je divoký, i muži tančí
 • děti hrající rytmicky na vodní kanistry (film)
 • drhnutí na valše při praní prádla (film)

Impulz 2:  „Které jiné činnosti/situace, které jsou úzce spojeny s rytmem, se konají v africké vesnici?“

Odpovědi žáků projektu:

 • hlasy
 • reklama zboží na tržišti/trhovci
 • zvuky vaření
 • zvuky spojené s prací

Krok 2: Scény krátkého filmu

Za použití příkladu drcení obilí vytvoří žáci základní prvky krátkých činností z filmu a přenesou je do hudebního rytmu. Příklad: Žák imituje pohyb drcení v hmoždíři, ostatní žáci doprovázejí výsledný rytmus na calabashes nebo jiné bubny. Opakovat s jinými motivy z filmu.

Zadání skupiny

Žáci jsou rozděleni do tří skupin stejné velikosti. Všechny dříve představené africké nástroje, stejně jako školní a osobní nástroje jsou k dispozici pro skupinovou práci.

 • „Vytvořit scénu africké vesnice za použití maximálně tří klíčových slov.
 • Vybrat nástroje a spojit je s konkrétní činností v dané scéně.
 • Přenést rytmus činnosti na nástroj a vytvořit krátký, opakovatelný hudební popis příběhu. Jeden žák zodpovídá za základní pulzaci.
 • Nakonec rozhodnout, kde ve třídě chcete prezentovat svou scénu a kde bude sedět publikum (ostatní skupiny), aby mohlo sledovat nebo slyšet vaši prezentaci.“

Krok 3: Prezentace scény

Pouštní písek – Karavana přichází (2:23 – 4:58)

Musikkreativ+ – Abschlusskonzert: Teil 2 (Deutschland)

Africká vesnice (6:35 – 9:00)

Musikkreativ+ – Abschlusskonzert: Teil 2 (Deutschland)

 • Skupina 1 rozmístí své nástroje ve třídě, pověsí klíčová slova na tabuli a zavede publikum (ostatní skupiny) na své místo
 • Vystoupení skupiny 1
 • Opakování se všemi skupinami

Úvaha

 • Jaké hudební prostředky byly použity k překladu klíčových slov scény?
 • Jak by se mohla stát hudební scéna zajímavější? (viz charakteristika v Bloku 1: Objevování a prožívání „nové hudby“)
 • Jak by mohly být všechny tři příběhy spojeny dohromady?

Krok 4: Aranžmá

Společně s učitelem spojí žáci tři příběhy v jedno velké aranžmá na podkladě základního metra.

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • učit se o charakteristice západní africké hudební kultury prezentované ve filmu.
 • přetvořit pohybový rytmus do hudebního
 • prozkoumat a analyzovat situace a činnosti s ohledem na jejich základní hudební charakteristiku a přeložit je slovně/instrumentálně.
 • pracovat organizovaně v týmu a dělat rozhodnutí.
 • představit svou hudbu publiku.
 • vnímat třídu jako prostor pro vystoupení.

Materiály

 • Hudební nástroje: africké, školní, osobní
 • různé místnosti pro skupinovou práci
 • karty s klíčovými slovy pro tabuli s příběhem
 • videokamera