Blok 1: Program „Mladí dirigenti“

Resumé

V tomto bloku mají studenti možnost řídit malý „orchestr“, smyčcové kvarteto. Zde se mohou setkat s různými formami neverbální komunikace. Učí se, jak jejich řeč těla může ovlivnit hudební proces, jak můžeme vidět v krátkém filmu.

Trvání: 2 x 45 min.

Věk: od 8 do 18

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): představivost, práce v týmu, nadšení, rozvoj myšlenek a řešení, vytrvalost

Popis

Step 1

Studenti realizují cvičení ke zvýšení rozlišovací schopnosti, snaží se odlišit melodii od ostatních doprovodných hlasů. Student zasvítí baterkou na člena smyčcového kvarteta, který právě hraje téma v polyfonní hudební skladbě.

Krok 2

Úkol, ve kterém dva studenti dirigují simultánně smyčcové kvarteto, posiluje rozlišovací schopnosti a selektivní hudební naslouchání. Každá z jejich čtyř rukou se chová jako ovladač hlasitosti jednoho z nástrojů. Hudebníci hrají podle řízení obou dirigentů, posluchači věnují pozornost jednotlivým nástrojům a jejich hře.

Krok 3

Podobně jako v předešlém úkolu, dva studenti dirigující kvarteto simultánně naznačují čtyřem hudebníkům palcem směřujícím nahoru nebo dolů, zda mají hrát nebo ne. Absence jedné nebo i více melodií také přivádí hudební pozornost k nástrojům, někdy i drastickým způsobem.

Krok 4

Úkolem studentů je přimět smyčcové kvarteto hrát určitou část skladby tak, aby zněla pokaždé jinak. Podle krátkého videa to může být odlišné vyjádření nálady ve srovnání s původním kusem (téma nebo var. 1), výměna míst hudebníků a pozice těla (var. 2) a změna zasedacího pořádku ve smyčcovém kvartetu a změna melodie (var. 3).

Krok 5

Zde mohou studenti zažít různé formy neverbální komunikace (mimika, obličejové výrazy, pohyb, držení těla). Učí se, jak může řeč těla ovlivnit hudební proces. V tomto cvičení student interpretuje hudební kus nebo jeho část tím, že jej diriguje podle sdělení hudby, za použití zkušeností, které získal v předešlých cvičeních. Tento úkol je také fáze, ve které lze objevit a hledat hudební talent. Ve velkém počtu studentů, kteří se hudebně nevzdělávají, mohou být jedinci, jejichž hudební, umělecké sklony se v tomto úkolu objeví, jak můžeme vidět z krátkého filmového klipu.

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • rozvíjet rozlišovací hudební slyšení
 • užít různé formy neverbální komunikace v hudebním myšlení
 • rozvíjet pohybovou koordinaci
 • identifikovat a použít prvky v umění pohybu
 • získat dovednosti při hudebním vystupování
 • získat vědomosti o hudebních nástrojích
 • dirigovat
 • pracovat v týmu.

Materiály

V programu „Mladí dirigenti“ by měly být použity dobře známé kompozice, ve kterých jsou cvičení na zdokonalení rozlišovacích schopností snadno vnímatelná a interpretovatelná. Navrhovaný repertoár pro smyčcové kvarteto:

 • W. A. Mozart: Divertimento D dur KV 136
 • W. A. Mozart: Smyčcový kvartet KV. 465 C dur „Disonance“
 • W. A. Mozart: Malá noční hudba KV 525
 • W. A. Mozart: Adagio & Fuga c moll KV 546
 • Johann a Josef Strauss: Pizzicato polka
 • J. Haydn: Smyčcový kvartet op. 20 č. 5 f moll