1. elem: „Kis karmesterek” program

Rövid összefoglalás

A programrésznek ebben az elemében a diákoknak a vonósnégyessel végzett közös munka során alkalmuk nyílik arra, hogy kis „zenekart”, egy vonós kvartettet irányítsanak. A tanulók a felvételen látható módon a vonósnégyes vezénylésével a non-verbális kommunikáció különböző formáit tapasztalhatják meg, megtanulva, hogy testüknek jelzései milyen hatással vannak egy zenei folyamatra.

Időtartam: 2 tanóra

Leírás

Example 1

A diákok a disztinkciót elősegítő gyakorlatokkal egy kiválasztott zenei részletben megpróbálják a dallamot és a kíséretet játszó szólamokat azonosítani, megkülönböztetni. Az elhangzó polifon zenei részletben a diák egy elemlámpával világítja meg a vonósnégyesben az éppen témát játszó muzsikust.

Example 2

A disztinkciót, a zenei szelektív hallást segíti az a feladat, melyben két diák egyszerre vezényli a vonósnégyes tagjait úgy, hogy a két tanuló négy keze az egyes hangszerek hangerőszabályzójának felelnek meg. A muzsikusok játékmódjukkal folyamatosan követik a két karmester hangerőbéli utasításait, melyek az egyes hangszerek jelenlétére, hangzására hívják fel a hallgató figyelmét.

Example 3

Az előző feladathoz hasonló az a gyakorlat, melyben a kvartettet egyszerre vezénylő két diák hüvelykujjuk felfelé vagy lefelé tartásával jelzik a négy muzsikusnak, hogy éppen játsszanak-e, vagy nem. Egy-egy, vagy akár több szólam hiánya szintén az egyes hangszerek jelenlétére irányítja a zenei figyelmet, olykor akár már erőteljes módon is.

Example 4

A tanulók feladata, hogy a kvartettel egy kiválasztott zenei részletet egymás után több különböző módon szólaltassanak meg. A rövid felvétel tanúsága szerint ez lehet az eredeti zenei részlettől (Téma) eltérő hangulati-kifejezésbeli különbözőség (Var. 1), vagy adódhat a muzsikusok üléspozícióinak megváltoztatásából (Var. 2), a vonósnégyes ülésrendjének, szólamainak megcseréléséből (Var. 3).

Example 5

A tanulók a felvételen látható módon a vonósnégyes vezénylésével a non-verbális kommunikáció (mimika, tekintet, mozgás, testtartás) különböző formáit tapasztalhatják meg, megtanulva, hogy testüknek jelzései milyen hatással vannak egy zenei folyamatra. Ebben a gyakorlatban a diák egy mű részletének a zenei mondanivaló szerinti elvezénylését próbálja meg, hasznosítva az előző feladatokban szerzett tapasztalatait. Ez a feladat egyben a zenei tehetség megnyilvánulásának, a zenei tehetségkutatásnak is színtere. A túlnyomó részt zeneiskolai tanulmányokat nem folytató tanulók között olyan zenei, művészi hajlamú diákok is találhatók, akiknek ezen képessége a feladaton keresztül is már kibontakozik, ahogy ez a rövid felvételrészleten is látható.

Kompetenciák

 • disztinktív zenei hallás
 • non-verbális kommunikáció eszközeinek elsajátítása
 • mozgás koordináció
 • mozgásművészet
 • zenei előadóművészet
 • hangszerismeret
 • vezényléstechnika
 • csapatmunka

Anyagok

A „Kis karmesterek” programhoz olyan, ismert műveket érdemes választani, melyekben a disztinkciót elősegítő gyakorlatok könnyen felfoghatók és értelmezhetők. Javasolt kvartett repertoár a programhoz:

 • Mozart: D-dúr divertimento KV 136
 • Mozart: C-dúr „Disszonancia” vonósnégyes KV. 465
 • Mozart: Kis éji zene KV 525
 • Mozart: c-moll Adagio & Fugue KV 546
 • Haydn: f-moll vonósnégyes Op.20 No.5
 • Johann und Josef Strauss: Pizzicato polka