2. elem: Alkossunk zeneművet

Rövid összegzés

Értelmezés = alkotás. Úton a lejegyzés felé.

Az értelmezés egy másvalaki által szerzett zeneműből indul ki, de az értelmező saját történetének megalkotását / újraalkotását jelenti. A grafikus partitúrák értelmezése a gyerekek számára átjáróul szolgálhat egy kortárs mű megalkotása – a zeneszerzés – felé.

Időtartam: 4 x 30 perc

Kor: 6 éves kortól

A kreativitás és vállalkozó szellem kulcsszavai: Képzelet, átalakulás a szervezőmunka során, kudarctűrés, csapatmunka, elgondolások és megoldások kialakítása

Step 1 Az értelmezői útirány (egy grafikus partitúra alapján)

„Ki mond és mit, miért és miként

1. Elemezzük a kompozíciót = ismerjük meg a történetet, amelyet a darab el kíván mesélni

2. Készítsük el saját változatunkat a történetről = az alkotás kezdete

3. Döntsünk az értelmezés felől = hogyan alakítsuk a történetet zenévé?

4. Gyakorlunk, ismétlünk = hallgatunk

5. Előadás = elmondjuk másoknak

Step 2 Úton a grafikus lejegyzés felé

1. Rajzoljuk le a szánkkal kiadott hangot a térben, egy kézmozdulattal

2. Rajzoljunk, írjunk

Leírás

Step 1 Elemezzük a kompozíciót = ismerjük meg a történetet, amelyet a darab el kíván mesélni

01 Partition graphique

1. Kutatás és elemzés a műről, amelyet a gyerekek értelmezni fognak.

Nemcsak arról van szó, hogy dolgozunk a partitúrán, hanem arról is, hogy megértjük azt a kontextust, amely körülveszi a darabot és a zeneszerzőt. A „ki” megértésének fontos eleme, hogy megértsük a nyelvét; hogy ismerjük a szóban forgó zeneszerzőt (például a kultúráját, élete mely szakaszában szerezte a darabot, miért és kinek a részére alkotta? Milyen politikai vagy vallási hatások alatt állt? Milyen más művészek hatottak rá?).

Érdekes úgy dolgozni a gyerekekkel, hogy a tanár különböző oktatott tantárgyakat tud egy projektben egyesíteni.

Ezek a kísérletek arra vezetik a gyerekeket, hogy a majdani zeneszerzésben saját nyelvükön fejezzék ki személyiségüket, vágyaikat, érzéseiket stb.

 

 

„Miért”: a zeneszerző indítékai és szándékai, amelyek fontosak az alkotás szempontjából.

Miután a gyerekek megismerik a zeneszerző elgondolásait és nyelvét, el lehet kezdeni elemezni a darabot a partitúrán keresztül.

„Mit”: mit mond a zeneszerző? A mű címe gyakran szolgálhat kiindulópontként.

„Hogyan”: meglehetősen technikai jellegű észrevételeket teszünk és elemzést készítünk a partitúráról.

Ez a partitúrában szereplő különböző – az ütemre, a hangjegyek ritmusértékére (időtartamára), a dinamikára, a hangmagasságra, az artikulációra, a hangszínekre vonatkozó – jelölések katalogizálásának kérdése. Ez a megfigyelés vagy elemzés támpontokat ad a gyerekeknek arról, miként írjanak grafikus partitúrát később, amikor zenét szereznek.

2. Készítsük el saját változatunkat a történetről = az alkotás kezdete

A gyerekek történeteket alkothatnak az általuk tanulmányozott darabról.

• Kezdjünk azzal, hogy a darabról átfogó képet ismertetünk, mindig figyelembe véve és tiszteletben tartva a zeneszerző történetét („ami engem illet”, „amit én állítok erről”…). Ez az ismertetés verses formát is ölthet.

• Azután meghatározzuk a darab meghatározott mozzanatainak részleteit, mindig a partitúrával párhuzamosan. Ha szükséges, jegyezzük fel a partitúra kulcsszavait.

Az ötleteinket színekkel, szavakkal, jelzőkkel és igékkel is kifejezhetjük, mind a konkrét, mind absztrakt módokon.

3. Döntsünk az értelmezés felől = hogyan alakítsuk a történetet zenévé?

• Ha a grafikus partitúrában, amelyet a gyerekek értelmeznek, már eleve pontos jelölések állnak a használandó hangszerek és a játékmód felől, akkor a gyerekek elkezdhetnek közvetlenül arról gondolkodni, miként játszhatnak vagy énekelhetnek, hogy mindazt kifejezzék, amit az előző munkafázisban elhatároztak.

• Ha az értelmezésük elemeit – mint a hangszerek és a játékmód megválasztása – a partitúra nem egyértelműsíti, akkor a gyerekeknek először azt kell eldönteniük, milyen hangszereket és játékmódokat használnak majd történetük egyes részeihez.

4. Gyakorlunk, ismétlünk = hallgatunk

5. Előadás = elmondjuk másoknak

Step 2 A grafikus lejegyzés felé

  1. Rajzoljuk le a szánkkal kiadott hangot a térben, egy kézmozdulattal

02 Geste et voix vers la notation

Fogjunk egy képzeletbeli ceruzát, és kezdjünk nagy hullámokat és apró hullámokat rajzolni.

A tenger és az ég között egy keskeny vonal húzódik; úgy fogunk énekelni, amilyen egy cérnaszál.

Ceruzát magasra emelem. Ceruzával vonalat húzok még fölé. Mindenki rajzolja meg ugyanazt a vonalat, ugyanabban a magasságban.

Akkor most irkafirkálunk egy kicsit.

 

Bárki javasolhat egy rajzot.

Egy tanuló azt javasolja, hogy tűzoltóautót rajzol. Mindenki lerajzol egy mozdulatot, amely a hangot vezeti. És kapcsoljuk be a szirénát!

Valaki más homokot javasol (kezét dörzsölve).

És a végén, befejezésül ásítunk.


1. Vokalizálás után rajzoljunk egy képzeletbeli vonalat a kezünkkel, és kövessük egy hanggal (bármilyen hangmagasságban), hogy együttesen egy hangfürtöt alkosson

2. Ezután alkossuk meg az ábrázolásokat, kézzel a levegőbe rajzolva kis dombokat, hullámokat, és kövessük a hullámvonalat a hangunkkal

3. Alkossunk nagy hegyeket, nagy hullámokat, és kövessük őket ugyanúgy

4. Alkossunk mozdulatainkkal rakétákat

5. Alkossunk mozdulatainkkal csillagokat

6. Kérjük meg a gyerekeket, hogy saját képzeletüket is használják, és találjanak ki mozdulatokat

  1. Rajzolunk, írunk

Rajzoljunk hangokat

1. Rajzoljuk le az egyik korábbi mozdulatot egy áttetsző lapra

2. Mutassuk meg, majd kérdezzük meg a csoporttól, szerintük mit rajzoltunk, ügyelve arra, hogy az elvárt értelmezés a lejegyzés, és szükség esetén igazítsuk ki a lejegyzést

3. Helyezzünk egymásra több átlátszó elemet, s mindegyiket az értelmezés alapján válasszuk ki

4. Alkossunk csoportokat a minták szerint, utaljuk ki a hangjátékszerepeket

5. Alkalmazzuk egy „hangzótestre”

6. Társítsunk egy ábrázolást és játékmódokat egy hanghoz. Határozzuk meg, miként kell előadni (hanggal és / vagy egyedi hangszerekkel vagy „hangzótesttel”, speciális játékmódokkal vagy anélkül stb.)

 

Osszuk meg egymással a kottákat: határozzuk meg az olvasási módot

1. Tetszőleges, nyitott forma, amelyben az ember úgy sétál, mint egy festményen

2. Olvassunk balról jobbra, fentről lefelé vagy másként

3. Határozzunk meg zenei paraméterekhez kapcsolódó kódokat (hangmagasság, idő, intenzitás, sűrűség, dinamika, egyidejűség stb.): szín, vonalvastagság, sűrűség stb.

A forma meghatározása, a kompozíció felépítése

1. Készítsünk el egy kiválasztott grafikát, lejegyzést

2. A választott olvasási stílustól függően (balról jobbra vagy más módon) rendezzük el a grafikát / lejegyzéseket a lapon vagy az asztalon a zenei események sorrendjének, átfedésének, egymásutániságának stb. megfelelően

3. Mindegyik tanulónak vagy tanulói csoportnak felelősséget kell vállalnia egy grafikáért

4. Játsszuk el a darabot: a tanuló (vagy egy tanuló abból a diákcsoportból, amely elképzelte, és elkészítette a lejegyzést) irányítsa a játékot, s vezesse az olvasás időbeli folyamát azáltal, hogy a karját a partitúrán vezeti

5. Tegyük gazdagabbá a dinamikus hangszínt, a játékmódot, a szüneteket, a hangmagasság és a tempó variációit stb.

 

A grafikus inspiráció és a képzelet elősegítése céljából:

1. Töltsünk meg képzeletbeli nyelvi buborékokat (+ v.ö. az énekes improvizációkkal)

2. Csapatosan szálló madarak fotói

3. Keressünk további inspiráló designokat, grafikákat, képeket stb.

 

Exemples bulles 1 Exemples bulles 2 Bulle vierge 1 Bulle vierge 2

• Csapatosan szálló madarak fotói, hogy inspiráljanak például a hangfüzérekhez társított grafikára

  • Keressünk más mintákat, grafikákat, fotókat stb. az inspirációhoz

Példák a diákok által készített grafikákra

„Haiku a naprendszerről”

Lejegyzés szervezett formában, játékmódokkal:

„A vihar” című darab grafikus partitúrája, több szólamban

(1. csoport fent, 2. csoport lent)

„A sivatag” című darab grafikus partitúrája (amely kapcsolódik a „Moriba Yassa” című – violinkulccsal szimbolizált – burkinabé dal bemutatásához)

A diákok grafikái és hangképzés

03 FR 1 modes de jeu groupe avec chef

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

• létrehozzák saját nyelvüket;

• kompozíciójukban kifejezik saját személyiségüket, vágyaikat, érzéseiket, kérdéseiket stb.

Irodalom

Examples of graphic scores, videos of interpretation of graphic pieces, graphics and films inspiring the production of sound