2. elem: Zeneszerzés korlátok nélkül

Rövid összefoglalás

Ez a modulszekció az intuitív előadásra és Karlheinz Stockhausen „A hét naptól” (no. 26, 1968) c. művéből származó „Unbegrenzt” („Korlátlan”) c. szövegkompozíció értelmezésére összpontosít. Kihívást jelent a nagyfokú értelmezői szabadsága, amely világos döntéseket követel a tanulók részéről. A meghozott döntéseket számos nekifutásban mérlegeli, majd az előadás során finomítja az osztály. Az átgondolás elsősorban arra összpontosít, hogyan a zene minősége miként javulhat a szöveg komoly megvalósítása révén.

Mindegyik tanuló egyformán felelős az értelmezés sikeréért. Valamennyien tevékeny tagjai az együttesnek az előadás során, valamint a mérlegelés során is.  Az osztály – egyéni és kollektív kreativitás útján – zenei előadást alkot.

Időtartam:2 x 90 perc

A kreativitás és vállalkozó szellem kulcsszavai: ötletek áramlása, eredetiség, alkotómunka és kockázatkezelés

Best Practice

Karlheinz Stockhausen: "Unbegrenzt"

Leírás

 1. Preparation: Pupils bring their own instruments or choose one of the available school instruments. The use of the voice or of body instruments is also possible.
 2. The pupils sit in a semi-circle and place the instruments in front of them.
 3. The original score of Karlheinz Stockhausen’s text composition “Unlimited” is projected on the wall, or alternatively, pupils read the text.
 4. The pupils realise the playing instructions instrumentally / vocally – the teacher participates by either performing together with the pupils or by listening actively. If possible, the first version is recorded digitally. At the end of the first version, the results will be reflected in class:
  • Verbalising impressions on, for example, cards that are collected on a pin board
  • Sorting and differentiating the impressions. Examples of reflective questions:
   • What does a precise realisation of the playing instructions mean?
   • What exactly is meant by the terms “certainty”, “time” and “space”?
   • How precisely did we follow the playing instructions?
   • How varied was the realisation of freedom in space and time?
   • Were the differences audible for all?
   • How clearly could you hear the others (including those that were seated furthest)?
  • Making suggestions for qualitative improvement

5. Az összpontosítás szintjétől függően további próbákra kerül sor, amelyeket ismét felveszünk digitálisan. Mindegyik előadás után – vagy miután meghallgatták a digitális felvételt – a diákok megbeszélik tapasztalataikat, változtatnak, és gyakorolnak.

Variánsok

 1. A tanulók egyéni munkával megírják saját szövegeiket, amely játékutasítások gyanánt szolgálhatnak.
 2. A diákok valamennyi szöveget felolvassák, és bemutatják.
 1. Osztályban vagy csoportmunkában kiválasztunk egy szöveget előadásra:
  Project példa:

Iskolai reggelek

Kezdetnek egy kis pihenés kell,

de a végére teljesen pörögj fel.

 1. Az „Iskolai reggelek” hangszerelése a csoport által választott hangszerekkel. Későbbi átgondolásra:
  • Az egyes részek hossza egymással összevetve:
   1. rész: „Kezdetnek egy kis pihenés kell”, és
   2. rész: „de a végére teljesen pörögj fel.”
  • A dinamikus egyensúly: Vannak olyan hangszerek, amelyek például hangerejükkel dominálnak, és esetleg elnyomják a többi hangszert?
  • A „felpörgés” tényleges cselekedete és hangzó, zenei átültetése közötti különbségtétel: annak bizonyítása, hogy az egyedi nagy hangerejű hangelőadásnak átütőbb hatása lehet, mint a véletlenszerű, hangos hangszeres játéknak.

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

 • hangszeresen / énekszóval kifejezik a szóbeli játékutasításokat és belső hangfogalmaikat.
 • meghallgatják egymást, és megfelelőképpen beépítik saját játékukat mások játékával, együttesben.
 • tanulnak az esztétikai sajátosságokról, s ennek tükrében átgondolják, valamint fejlesztik a játékukat.
 • hanggá alakítják a tényleges cselekedetekre vonatkozó elgondolásokat.

Anyagok

 • Karlheinz Stockhausen: text composition From the Seven Days (No. 26, 1968) Unlimited
 • papír és Íróeszköz az egyéni munkához
 • felvevő szerkezet