Elem: Farsangi dalok és táncok (zenei és mozgásimprovizációk)

Rövid összefoglalás

A farsang záróidőszakában változatos, egyedi ünnepségek egész sora játszódik le, amelyek a népi verbális művészet, a népdalok és néptáncok, a hangszeres zene sőt a színház területeit is átfogják. A hagyományos maszkok és díszletek megőrzése, valamint az új tárgyak előállítása képzőművészeti, kézműves stb. tevékenységeket is magával von. Egyes megnyilvánulások szemantikai vetülete néphit és babona területéhez kötődik. Az összes említett terület egy sor kreatív tevékenységre inspirálja a tanulókat.

A „pod šable” [„kard alatt”] kardtánchoz több farsangi dal és dallam is kapcsolódik, amely a magyarbródi (Uherský Brod) régió három falujában megőrződött.

Ebben a blokkban főleg a Pod šable, pod šable táncdal (Délkelet-Morvaország) ritmikai vonatkozásaival és mozgásértelmezésével foglalkozunk. A tevékenységek egy másik fontos része a farsangi dalok vagy dallamok választott szövegeinek ritmizálása, dallamosítása és hangszerelése. A gyerekek e kreatív tevékenységeit medvejáték kíséri, amely tematikusan kapcsolódik a farsanghoz. Erre a tanórán a tevékenységek végén vagy elején is sort keríthetünk. Ahogy a tanulók táncdalokkal és irodalmi szövegekkel dolgoznak, minden értelmezői tevékenység (ének, hangszeres zene, mozgás) és hallgatói tevékenység összekapcsolódik egymással. A kreatív elemek a megzenésített szövegekkel, a dal improvizatív hangszeres kíséretével és a táncos kifejezésével foglalkoznak.

References: Module 2,

Időtartam: 90 perc

A kreativitás és vállalkozó szellem kulcsszavai: csapatmunka (zenei csoportokban), az ötletek eredetisége, rugalmasság, az ötletek áramlása, lelkesedés, fantázia, átalakulás a szervezőmunka során

Leírás

Step 1

A tematikus egység középpontjában a farsangi körmenethez kapcsolódó népi szertartás áll, amelyet a cimbalomzenekarral előadott Pod šable, pod šable morva dal vezet fel. A diákok hallgatják, majd gyakorolják az imitációt.

Fonetikus átírásban: /pɔd ʃablɛ pɔd ʃablɛ aj pɔd ɔbʊʃkɪ mɪ fʃɛckɔ bɛrɛmɛ aj planɛ: hrʊʃkɪ/

Pod šable hudba

Step 2

Miután megtanulták a dalt, mozgással kísérhetik. A diákok először énekelnek, körben állva ritmusra tapsolnak, majd mozgást improvizálnak: a zene és a fantáziájuk szerint karddal ütik a taktust.

Pod šable tanec

Step 3

A tanulókat 4 csoportba osztjuk; mindegyikük más-más dalszöveget vagy mondókát kap.

A népdalszövegek vagy mondókák:

  • Fašanky, fašanky, s červenými fúsy, aj ten čert bachratý tancovat musí./faʃankɪ faʃankɪ s tʃɛrvɛni:mɪ fu:sɪ, aj tɛn tʃɛrt baxrati: tancɔvat mʊsí:/
  • Medvěde, medvěde, nosíš kabát chlupatý. Paňmáma tě povede, tančí po dvou jako ty (2/4 vagy 3/4 ütembeosztással)./mɛdvjɛdɛ mɛdvjɛdɛ nɔsi:ʃ kaba:t xlʊpati. Paɲma:ma tjɛ pɔvɛdɛ tantʃi: pɔ dvɔʊ jakɔ tɪ/
  • Smažte šišky a koblížky, ať jsou červený jak lišky. A nám taky dejte, s námi počítejte./smaʒtɛ ʃɪʃkɪ a kɔbli:ʒkɪ ac jsɔʊ tʃɛrvɛni: jak lɪʃkɪ a na:m takɪ dɛjtɛ s na:mɪ pɔtʃi:tɛjtɛ/
  • Tady nám nedali, tady nám dajú, zabili komára, slaniny majú./tadɪ na:m nɛdalɪ tadɪ na:m daju: zabɪlɪ kɔma:ra slanɪnɪ maju:/

(lásd a tanulók számára készült feladatlapokat no. 1–5, M2B1PL1-5e).

A munkafolyamat a szöveggel:

• A diákok ritmizálják a szavakat

• A diákok felírják a ritmikus számadatokat a feladatlapra, a saját tapasztalatuk és képzeletük szerint, emellett farsangi kosztümökről is javaslatokat rajzolhatnak

• A diákok dallamosítják a szöveget egy kiválasztott hangfekvésben – 1., 3., 5. osztály, 1. – 5. osztályos skálasor (lásd a gyerekek grafikus feljegyzéseit a tanulók feladatlapján).

Step 4

A diákok az Orff-hangszerek közül ritmikus és melodikus ütőhangszerekkel kíséretet hoznak létre. Ha vannak olyan gyerekek a csoportban, aki egy klasszikus hangszeren tudnak játszani, használhatják a hangszereiket is.

Példa a munkára: francia anyanyelvű gyerekek cseh szövegekkel dolgoznak.

.

Step 5

Mindegyik csoport bemutat egy dallamosított szöveget.

Összekapcsoljuk egymással a dallamosított szöveget Pod šable dallal – rondót alkotunk (Pod šable, pod šable, aj pod obušky – a fő téma A, a rímek B és C rímes verspár…)

Step 6

Egyéni és közös átgondolás:

A diákok értékelik a mondókák különböző elrendezését; megpróbálják leírni, mely tevékenység volt a legnehezebb: a dallamosítás, a ritmizálás vagy a hangszeres kíséret.

Step 7

A medvejátékkal az egyik farsangi szokást elevenítjük fel.

Fonetikus átírásban: /ska:kej mɛdvjɛdɛ, tʃɛrt prɔ tɛ jɛdɛ. S dra:tɔvani:m mjɛxɛm, stɔji: za or̝̊ɛxɛm. Hʊja hʊja ja, ba:bɪ dɔ xli:va/

• Dalgyakorlat

• Mozgáskifejezés – a tanulók körben mozognak, egyikük a kör közepén medvét utánoz, mozgásimprovizációval, a zenére.

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

• 2/4-es és 3/4-es ütembeosztással testjátékkal reagálnak, ritmizálják és dallamosítják a mondóka szövegét, Orff-hangszeres játékkal összekapcsolják a kreatív készségeket

• fejlődnek a zenei forma értelmezés kialakításában

• magabiztosan mozognak az 1., 3., 5. osztályos zenei anyagban és az ötfokúságban

• dallam-ritmus motívumot alkotnak és írnak (majd eléneklik, és eljátsszák)

Anyagok

The note record of the song Pod šable, pod šable

The note record of the song Skákej, medvěde

The worksheets for the pupils: M2B1PL1-5e

The record of the song Pod šable, pod šable played by Petr Galečka’s Cimbalom Band from the Horňácko Region