Általános bevezetés

Musikkreativ+ – Abschlusskonzert (komplett)

 

A Musik kreativ+ című Erasmus+ program elsősorban azt a célt tűzte ki, hogy a tanulóknak a kreativitás, a vállalkozókészség és a performance területén nyújtson képzést. A Németországból, Franciaországból, Csehországból és Magyarországról érkező diákok, tanárok és művészek e cél érdekében működtek együtt. Tapasztalataik tanárképzési tananyagban öltöttek testet, amelyről okkal feltételezhető, hogy a segítségével a tanárok hatékonyan integrálhatják az országonkénti egyedi, különböző megközelítéseket ének-zene óráik tanrendjébe.


A szerkezet ismertetése

A tanítási modulok anyaga a következő területekre oszlik:

  1. Általános bevezetés
  2. Alapvető információk (a kreativitás, a vállalkozó szellem, az előadókészség és a kulturális együttműködés tárgyköreiben; a területek összekapcsolása, oktatói / tanulói előkészületek; a projekt leírása)
  3. Tanítási modulok (egyedi témakörök rövid bevezetővel, modulok és javasolt lépések az osztálytermi gyakorlati megvalósításukra, videók, a célkitűzés és az érintett kompetenciák részletes ismertetése, anyagok jegyzéke, további bibliográfia, linkek a projekt más moduljaihoz, további információk)
  4. Projektleírás

Megjegyzés a rendszer használatáról

Az átadott rövid modulok nincsenek időrendbe állítva, a modulokat egymástól függetlenül alakítottuk ki. Ezek példák, modellek gyanánt szolgálnak, s ekként adnak impulzusokat. Az egyes területeket ugyanakkor lehet, sőt tanácsos is összekapcsolni. A tanár tehát ezen tanóráit különböző részekből is felépítheti, s e részeket egyfajta „építőjáték” gyanánt is elrendezheti. Legyen a tanár tehát kreatív! Nem kell, hogy a tanárt lelombozza, hogy muszáj előbb egy kevésbé „produktív” szakaszon átrágnia magát, mire igazán teret adhatna a kreativitásának.

Kérdezz-felelek az alapvető szempontokról

Kérdések Tanulók Tanárok
Kik? Általános és középiskolai tanulók; az általános iskolától a középiskolai képzésig (6–18 éves korig); zenei előképzettséggel rendelkező vagy nem rendelkező diákoknak egyaránt megfelel. Iskolai tanárok az általános iskolától a középiskolai képzésig; zenei előképzettséggel rendelkező vagy nem rendelkező tanároknak egyaránt megfelel; valamint együtteseknek / muzsikusoknak; felsőfokú oktatási intézményeknek; zeneiskoláknak; valamint a zene más alkalmazási területein is (pl. ifjúságsegítőknek, gyermekpedagógusoknak)
Mi mindent? A zene gyakorlat- és élményorientált, kreatív megközelítését; egyéni zeneszerzést (a reprodukciótól a zeneszerzésig és átalakításig), muzsikálást, mozgást, vezénylést, felépítést, írást, bemutatást.
Kiktől? Különböző végzettségű zenetanároktól (akár olyan tanároktól is, akik nem zenetanárként végeztek); ha lehetséges, más iskolákkal együttműködésben; zenészektől
Mikor? Minden iskolai évfolyamon, a szokványos ének-zene órákon, a projektnapokon, munkacsoportokban
Kivel? Az egész osztállyal, kis csoportokban, akár összetett csoportokban is, iskolán kívüli partnerekkel (pl. együttesekkel) együtt
Hol? Közoktatási iskolák; zeneiskolák; ifjúsági központok
Hogyan? Csoportos munkával, saját ötletek kidolgozásával, előadás útján, vállalkozó szellemmel; Tanárok és zenészek (moderátorok) útmutatásával / impulzusai révén, a tanároknak adott útmutatással
Mivel? Bármilyen típusú hangszerrel és hangképző eszközzel, saját hanggal, „testhangszerrel”, kamerával, hangfelvevő eszközzel; kortárs zenével, klasszikus zenével, afrikai zenével, népzenével
Mi célból? A kreativitás és a vállalkozókészség fejlesztése érdekében; valamint a kulturális sokszínűségből adódó tanulságokért