3. elem: Az első találkozó hivatásos zenészekkel

 

Rövid összefoglalás

Állítsuk a gyermeket rendkívüli helyzet elé, hogy kimozdítsuk a mindennapos életéből, hogy nem hétköznapi hangokat fedezzen fel, és állítsuk receptív (aktív) és nem fogyasztói (passzív) hallgatói helyzetbe.

A programot összefüggően kell kialakítani: különböző korok különböző esztétikájú és játékmódbeli reprezentatív darabjait mutatjuk be, amelyeket kidolgoztak az adott hangszerre.

Időtartam: 45 perc

Kor: 8 éves kortól

A kreativitás és vállalkozókészség kulcsszavai: csapatmunka, ötletek áramlása, lelkesedés, képzelet, a környezettel való kölcsönhatás

Leírás

Step 1 Első találkozás

Első hallgatás

 • A zenész játssza a darabot anélkül, hogy megmondaná a címét vagy a zeneszerző nevét.

Tanár által vezetett eszmecsere az első hallgatás után

Tartalom: kérdések feltevése a címről, a korszakról, hasonlóságokról már repertoárral vagy ismert hangzásvilágokkal.

A zenészek kiegészíthetik a megjegyzéseket azáltal, hogy elmagyarázzák, miként értik az eljátszott darabokat.

Kérjük meg a tanulókat, hogy tegyenek fel kérdéseket a darabokról.

A zenészek is feltehetnek kérdéseket a gyerekeknek, hogy segítsenek nekik elgondolni a felhasznált hangszerek típusáról, a játékmódról és a zenei szándékokról. Eljátszanak a gyerekeknek – akik lehunyt szemmel meghallgatnak – néhány reprezentatív részt a hangszer hangzáspalettájáról, a lehető legtöbb játékmódon.

Kompetenciák:

A feladat keretében a diákok:

 • megjegyzéseket fűzhetnek, és kérdéseket tehetnek föl az éppen meghallgatott darabról;
 • fejleszthetik kritikai érzéküket és ízlésüket;
 • finomíthatják a zenehallgatásuk módját.

01 Hanatsu miroir en classe extrait première rencontre


 • Második hallgatásTartalom: a munkamenetet azzal tesszük teljessé, hogy a diákoknak egy második lehetőséget is biztosítunk, hogy újrahallgassák a repertoárt, figyelembe véve az első hallgatás során tett felfedezéseiket. Nem szükséges visszajátszani az összes darabot, inkább különítsünk el néhány reprezentatív szakaszt, és az egész darabokból csak az egyiket tartsuk meg!

   

  Kompetenciák:

  A feladat keretében a diákok:

  • felismerik a hangszereket;
  • esztétikai értékítéletet gyakorolnak;
  • megkülönböztetnek játékmódokat;
  • igazi zenét hallgatnak egy rendkívüli helyzetben.
   • Utánzójáték

   Hallgassunk meg egy zenészt, majd utánozzuk a hangját, egyedül vagy másokkal!

02 Imitation Brno

 • A zenészek a bemutatnak egy zenei mozzanatot a tanulóknakHa a diákok elkészítettek egy zeneművet, meg kell mutatniuk a zenészeknek.
 • Közös játékHa a diákok előkészítenek egy megfelelő esztétikájú zenei mozzanatot a találkozóra, és ha a zenészek beleegyeznek, ösztönözzük a diákokat és a zenészeket közös játékra! Meg kell határoznunk, miként játsszanak.

 

03 Hanatsu et la classe 07 12 2015

Step 2 Találkozás a kortárs zenével anélkül, hogy az osztály zenészeket fogadna

Tartalom: azonos az 1. lépéssel, de a tanár egy dokumentum vagy dokumentumfilm felhasználásával készíthet elő egy szekvenciát, hogy irányítsa az együttes előadásának meghallgatását, ha szükséges.

04 DVD Hanatsu miroir Samuel Andreyev teaser

DVD-előzetes: 5 darab Samuel Andreyev-től

Ayako Okubo fuvolán és Olivier Maurel ütőhangszereken

Ismerkedjünk meg a hangszerekkel és a különböző játékmódokkal!

A 20. századtól a zeneszerzők és a hangszeres előadók hangszereket fedeznek fel, hogy az összes hangjelenséget kihasználják, amelyekkel új játékmódot és új jelöléseket hozhatnak létre.

Oldal befúvású fuvola

05 FLUTE mode de jeu

A különböző játékmódok helyének azonosítása a videón:

Oldal befúvású fuvola

0”00 Légzéshang
0”21 Hangnemzajok
0”44 Hangfürt
0”58 Nyelvzár
1″07 Légzés + nyelvzár

06 Flûte basse

Basszusfuvola

0”00 „Normál” hang

0”20 Légzéshang

0”35 Flutterzung

0”48 „Kopogás” / Pizzicato

1”00 Nyelvzár

1”08 Belső flutterzung

1’18 Multifónia

Pikoló

0”01 „Normál” hang

0”16 Pergő nyelv

0”25 Nyelvzár

Ütőhangszerek

Ütőhangszerek játékmódjának azonosítása a videón:

0 “02 Konzervdoboz egy kötőtű gombjával, zengő hang

0” 04 Konzervdoboz egy kötőtű gombjával, tompa hang

0 “06 Konzervdoboz egy kötőtű rúdjával, tompa hang

0 “08 Konzervdoboz egy kötőtű rúdjával, zengő hang

0 “12 A konzervdoboz barázdált oldalához dörzsölt kötőtűrúd, zengő hang

0 “16 Evőpálcikával ütött kongasor

0 “20 Gumiszalaggal (itt xilofonütővel) ütött kongasor

0 “24 Fapálcával (itt egy mokucho-pálcával, taoista imahangszerrel) ütött kongasor

0 “29 Ötszintű kongasor (1-2-4-3-5 és 1-2-3-4-5) megszólaltatása evőpálcika nyelével, majd a fejével

0 “44 A tam „reszelése”: dörzsölése az evőpálcika kemény végével

1 “04 Egy közepes méretű tam dörzsölése fémkefével, kétféleképpen

1 “22 Ugyanezen a tamon egy (pattogó) gumilabdával játszunk

1 “45 Ugyanezen a tamon egy kötőtű gombjával játszunk, fokozatosan eltompítva, majd ugyanígy a tű testével

2 “08 Tam dörzsölése („rasztának” is nevezett) merev drótkefével

2 “16 Játék a tamon lágy pálcával

2 “33 „Kemény dörzsölés” játékmotívum evőpálcikával, tompa hatású felületen

2 “44 Játékmotívum evőpálcikával, fém kávéscsészealjakon, kongasoron és bádogon

2 “48 Játék csészealjakon egy íjjal

3 “06 Játék kísérőcintányéron dobverő nyelével; először felül, majd a szélén, végül a kupoláján

3 “27 Játék ugyanezen a cintányéron egy marimbaütő fejével

3 “36 Játék beütőcintányéron lágy pálcával

4 “08 Játék ugyanezen a cintányéron röviden, tompítva

4 “13 Ütőjáték ugyanezen a cintányéron, ugyanezzel a pálcával, de balkézzel „szűrve”

4 “20 Ütőjáték a kupola mellett és a szélén az ütő nyelével

4 “27 Ütőjáték a cintányér szélén, ismét „szűrve”

 

Step 3 Tanuljunk hallani: vedd észre, figyelj, értékeld, nyisd ki a füled a környezeted hangjaira

 • Vedd észre: a természet, a környezet, amit hallunk, amikor kinyitjuk az osztályterem ablakát.
 • Figyelj: rögzítsd a hangokat, vagy csendben figyelj a környezetedre!
 • Értékelj: az észrevételeket a tanár irányítja kérdéseivel

Eszközök a hallgatás irányításához:

Alakítsunk ki közös szókincset a diákokkal, amely segítségével leírhatunk egy hangot, kérdések útján beszélhetünk a hallgatásról: ilyen szavak a sebesség, intenzitás, felhang, dinamika, mozgás, karakter, hangmagasság változása, sűrűség, tempó, textúra, játékmód, fényerő, tónus, ízlés, tér, fantázia , megfogalmazás, elrendezés stb.

 • Újrajátszás és újbóli észrevételek
  • Utánzójáték
  • Nyissuk ki a tanteremben ablakát: hallgassunk, fűzzünk hozzá megjegyzéseket, utánozzuk egyedül vagy másokkal
  • Vegyük fel környezetünk, a természet hangjait: hallgassuk meg a felvételt, és utánozzuk magunkban vagy közösen!

NB: utánozni szabad hanggal vagy bármilyen más hangszerrel vagy „hangtesttel”.

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

 • aktívan hallgatnak zenei előadásokon;
 • fejleszthetik kritikai érzéküket és ízlésüket;
 • finomíthatják a zenehallgatásuk módját;
 • felismerik a hangszereket;
 • esztétikai értékítéletet gyakorolnak;
 • megkülönböztetnek játékmódokat;
 • igazi zenét hallgatnak egy rendkívüli helyzetben.

Anyagok

According to the proposals: no equipment needed or CD player or DVD player or internet access