3. elem: Zene és árnyjáték

 

Rövid összefoglalás

Zenei alkotás és árnyjáték haikuk körül

A projekt ismertetése

Árnyéktechnikák által ihletett vizuális és zenei show-t alakítottunk ki. Ezeket adtuk át a gyerekeknek és tanulóknak a sélestat-i ESAT Evasion vizuális művészei közreműködésével. Három haikuval kezdtünk: formák, képek elgondolásával, megvalósításával, alakításával, mozgókép gyanánt képernyőre vitelével – hangvilágokat alkottunk, írásban és improvizációkkal, képekhez kötve.

A projekt célja, hogy vizuális és zenei élményt nyújtson, amely egyesíti a zenei mozdulatot, a test mozgását, az árnyakat és a láthatókat, a kényszert és a rugalmasságot. Projektvezetők: Emmanuelle Zanfonato rendező és Abril Padilla zeneszerző. A projektet a tanár, valamint a diákok és tanulók kivitelezték.

 

Időtartam: 4 x 15–20 perc

Kor: 8 éves kortól

A kreativitás és vállalkozó szellem kulcsszavai: Lelkesedés, átalakulás az alkotómunka során, ötletek és megoldások kialakítása, képzelet, kölcsönhatás a környezettel

 

Leírás

Bevezetés

Tartalom

Néhány gondolat a haikuról

A haiku nem egyszerűen csak leír vagy illusztrál, hanem felidéz, sugall, és leggyakrabban egy érzést, egy átmeneti hangulatot fordít le. Az egészet egy szuszra kell felolvasni. Bizonyos fokú különállást követel meg, hogy megírhassunk egy haikut. Fontos az elmosódás képzete.

A képi megjelenítés

A képi aspektussal a diákoknak meg kell ragadniuk egy vagy több kiválasztott vagy írásos haiku múlékony jellegét (link a haikuíráshoz), s így kell előadást kialakítaniuk róla, egy lehető legtöbb „élőképből” – haikuból – álló utazást, grafikai technikák és árnyékok felfedezésével, projektorok segítségével.

Képzeljünk el és alkossunk képeket, „árnybábokat”, amelyeket a gyerekek alkotnak és irányítanak.

Helyezzük mozgásba ezeket a formákat és a testet a képeken.

Keressünk anyagot a bemutatóhoz a képes zenei improvizáció során, a képi improvizációhoz a zenemű alatt, s mindet ahhoz szabjuk, amit a tanár vagy a diákok által kiválasztott haiku tartalmaz. A haikukat a diákok is írhatják.

A zenei megjelenítés

A kiválasztott haikuk által meghatározott hangszerelésből kiindulva javasoljunk különböző megközelítési módokat az improvizációhoz, hogy a tanulók alkalom szülte érzéseiket, képeket és mozgásokat jelenítsenek meg.

Kínáljunk fel a gyerekeknek több hangszert vagy „hangtestet” és felfedezésre váró haikuszövegeket a megfelelő technológiával, és gazdag zenei élményeken keresztül indítsuk be a képzeletüket.

Ha a gyerekek hangszeren játszanak, vagy kórusba járnak, a zenei megjelenítés során számoljunk ezekkel az specializációkkal is.

 

Mozgásban a test

A hangsúly a testmozgáson lesz. Előtte muszáj lesz bemelegíteni.

A haikuk tartalmával kapcsolatosan a térbeli improvizációk összekeverik a testek által vetett árnyékokat, és árnyékban mozgatnak tárgyakat. A ritmus (lassúság és gyorsaság), koncentráció, precizitás, pontosság kérdéseivel fogunk foglalkozni.

Step 1 Shadows No.1 Synchronize

Időtartam: 15–20 perc

Kor: 8 éves kortól

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

• szorosan követik a képet, a ritmusát, a tempóját, a szándékát;

• készek reagálni egy képre, hangra és zenére.

Leírás: Az ernyő mögötti gyerekek (akik az árnyjátékot előadják) a vezetők. A zenészek, akik a túlsó oldalon foglalnak helyet, reagálnak rájuk.

Felszerelés: fuvola, marimba és különböző egyedileg legyártott verők.

Hozzájárulás: Ez a jelenet egy olyan szekvenciát ír elő, amely arányos a képi megjelenítés sűrűségével, a nagyon sűrűtől az üresig.

Ez meghatározza az előadás időzítését.

Pantomimművészek, árnyjátékosok, játékosok, zenészek:

– A játékosok árnyékokat vetnek: a képernyőre más-más mozdulatok képét vetítik (például rúgást, ugrást, kézzel lökést).

– Az árnyjátékosok a projektort használják (egy kisméretű csipesszel): úgy követik a játékos árnyékát, hogy azáltal összehangolják a kép mozgását a játékos árnyékának mozgásával (pl. rúgásnál elmozdítják a képet, azt a benyomást keltve, hogy az árnyék kilépett a képből).

– Zenészek: az árnymozgásokat követik játékukkal (például az ütősök megszólalnak minden egyes rúgásnál).

– Néző gyerekek: ezt követően magyarázatot fűzhetnek a jelenethez, és javaslatokat tehetnek arra, miként fejleszthető.

Kulcsszavak és kombinációk más modulokkal: képzelet, autonómia, összhang, kollektív zeneszerzés

Step 2 Shadows No.2 Játék a láthatóval és a láthatatlannal

Időtartam: 15–20 perc

Kor: 8 éves kortól

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

  • megpróbálják hangokkal és zenével felerősíteni a „láthatatlan” eseményeket, úgy, hogy emellett részei a helyzetnek, a képnek;
  • önállóan foglalkoznak egy képpel, egy meghatározott időkereten belül.

Leírás: összhang kialakítása, mint az Shadows No. 1 részében, de egy folytonos háttér – „A folyó” – hozzáadásával

 

A folyó

Kellékek:

  • Különböző játékmódok többféle szerkezetű nejlonszatyrokkal (gyűrés, húzás, dörzsölés, felfújás stb.)
  • Pillepalackok + szívószálak (buborékok = a műanyag palackokat megtöltjük vízzel, majd a diákok szívószállal fújják)

Előcsalt hangok:

  • A hal hangja (keressünk képzeletbeli hangot minden egyes halnak)

Pantomimművészek, árnyjátékosok, játékosok, zenészek:

Becsüljük meg a szekvencia hosszát a projektoron, és alakítsuk ki a szükséges „folyó” tájképet, sajátítsuk el az elénk táruló táj ritmusát, a történetnek megfelelően keltsük életre a bábokat. Érezzük át a képek megjelenésének időzítését, hogy helyet biztosítsunk a hangképnek. Ugyanez vonatkozik a képernyő közelében irányított marionett-bábokra, amelyek összekapcsolják a mozdulatot a helyzettel.

 

Step 3 Shadows No. 3 Kövess és légy önálló!

Időtartam: 15–20 perc

Kor: 8 éves kortól

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

• a háttérből irányítás alatt játszanak, a képi megjelenítéssel összefüggésben;

• egy vezetőt követnek, eközben mégis önállóak.

Kellékek:

A zenéhez: wah-wah harangok, léggömbök, dobozok

Leírás: döntsük el előre a különböző, egymást követő mozzanatok sorrendjét – különböző játékmódokat, hangszereket, játékkészségeket stb.

Amikor zenével követünk képet, nem vagyunk tökéletes szinkronban a képpel, hanem a zenében egy elgondolást, egy általános hangulatot közlünk.

Pantomimművészek, árnyjátékosok:

Ujjal elhúzott búzadara az írásvetítő képernyőjén. Készítsünk fekete alakokat, amelyek közeliek a hangzásvilághoz, vagy egy kitartott hanghoz, amely arabeszkben végződik (stilizált virágokkal). Nehézségek: fejjel lefelé rajzolni az írásvetítőn, úgy, hogy a kép a helyén legyen, és a rajzoló keze ne látszódjon.

Step 4 Shadows No. 4 A kreativitás fejlesztése egy repertoármű alapján

Időtartam: 15–20 perc

Kor: 8 éves kortól

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

• már meglévő zenét hallgatnak, s azt társítják más lehetséges hangvilágokkal egy kép szerint, amelyben a csoport megállapodott (ide linkeljünk egy képet);

• azáltal fejlesztik kreativitásukat, hogy a repertoárban meglévő egyik zeneművel foglalkoznak.

Leírás: A Shadows # 3 -ban javasolt irány, de a repertoárból származó egyik zeneművel.

„Hangtestek”: kagylók a fapadlón.

A kép mozgását a zene ihleti a megfogalmazással, tempókkal, ritmussal stb.

Pantomimművészek, árnyjátékosok:

Színes bojtok mozgatása a fény előtt, a hangnak megfelelően, és a báb statikus lebegése, ami megköveteli a pontos játékot. A táj atmoszférája utat enged a zenének, miközben vizuálisan él.

 

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

• készek reagálni egy képre, hangon és zenén keresztül;

• azáltal fejlesztik kreativitásukat, hogy a repertoárban meglévő egyik zeneművel foglalkoznak;

• egy vezetőt követnek, eközben mégis önállóak;

• önállóan kezelnek egy képet, amely az időben zajlik.

Materials

According to the proposals: music instruments or sound bodies