Vállalkozó szellem: különböző kommunikációs eszközök fejlesztése

Rövid összefoglalás

Ha egy csapatprojektet akarunk elejétől a végéig levezetni, akkor ahhoz nemcsak a szakmai és a viselkedésbeli hozzáértést kell kialakítanunk, hanem a prezentálás és a másokkal való megosztás képességét is.

Ez a modul néhány olyan ismérvet javasol, amelyekkel fejleszthető az előadás készsége. A különböző médiumok és kommunikációs eszközök megteremtéséről szól.

Olyan elemekkel kerül kiegészítésre, amelyeket csapatként kell előkészíteni, mint például egy utazás, vagy egy külföldi találkozó.

Időtartam: 7 x 30 perc

Kor: 8 éves kortól

A kreativitás és a vállalkozó szellem kulcsszavai: csapatmunka, az ötletek áramlása, érzékenység a problémák sokfélesége iránt, elképzelések és megoldások fejlesztése, szervezetté való átalakulás

Leírás

Part 1: Sajtócikk megírása

Duration: 4 x 30 min sessions

Kor: 8 éves kortól

Időtartam: 4 x 30 perces ülésszakok

Kompetenciák:

A feladat keretében a diákok:

 • terveznek és szerveznek;
 • csapatmunkában dolgoznak, döntéseket hoznak, mások döntéseit elfogadják,
 • fejlesztik és másokkal megosztják készségeiket; elismerést kapnak, megtalálják a helyüket, segítik egymást;
 • szerepet vállalnak, és kommunikálnak; kezdeményeznek, javaslatot, tanácsot adnak;
 • megtanulják és gyakorolják, miként írjanak a sajtóba;
 • tízsoros szöveget írnak.


Leírás:

1. Határozzátok meg a cikk jellemzőit (tájékoztatás, támogatás, elbeszélés)

2. Határozzátok meg az üzenet lényegét

3. Írjatok egy cikket kétfős csoportokban, készítsetek fotókat a munkátokról

4. Újraíró gyakorlatok (helyesírás, mondattan, szókincs), példák újraírásra

5. Olvasás és indokolt választás

Part 2: Részvétel rádióműsorban

Kor: 8 éves korig

Időtartam: 3 x 30 perc

Kompetenciák:

A feladat keretében a diákok:

 • világosan kifejezik magukat szóban;
 • kommunikálnak egy eseményt.

Leírás:

 1. Arra irányuló képzés, hogy beszéljenek egy témáról és különböző helyzetekben
 2. Határozzátok meg az üzenetetekben közölt legfontosabb tartalmi elemeket (idő, hely, az esemény fénypontjai…)
 3. Készítsetek egy prezentációt a többi projektpartner részére
 4. Kommunikációs képzés (artikuláció, sebesség, intenzitás)
 5. Prezentációs videók a többi projektpartner részére

Part 3: Poszterkészítés

Kompetenciák:

A feladat keretében a diákok:

 • terveznek és szerveznek;
 • csapatmunkában dolgoznak, döntéseket hoznak, mások döntéseit elfogadják,
 • fejlesztik és másokkal megosztják készségeiket; elismerést kapnak, megtalálják a helyüket, segítik egymást;
 • szerepet vállalnak, és kommunikálnak; kezdeményeznek, javaslatot, tanácsot adnak;

Leírás:

 • 1. lépés: A teljesítés kritériumainak meghatározása poszterek megtekintésével (tájékoztatás, támogatás, figyelemfelkeltés, szembetűnő ábrázolás)
 • 2. lépés: Csoportos posztertervezés (modelltervezés)
 • 3. lépés: Mindegyik csoport előad a projektjéről; jóváhagyás
 • 4. lépés: Mindegyik csoport azonosítja az igényeit, és felsorolja a szükséges anyagokat
 • 5. lépés: Csoportmunka a plakátokon
 • 6. lépés: Az előadáshoz elfogadott plakát bemutatása; kommunikációs célokra (nem a show céljára) készített más plakátok rendeltetésének kiválasztása

Part 4: Utazás találkozóra

Felkészülés az utazásra: mi a teendő előtte, alatta és utána

Kor: 8 éves kortól

Kompetenciák:

A feladat keretében a diákok:

 • terveznek, előre gondolkodnak;
 • közléseket írnak: jelentéseket, fényképfeliratokat.

Leírás:

Az utazás előtt:

 • Tanulmányozzatok egy térképet, hogy megismerjetek egy várost, a szállásotok helyét, lehetséges útvonalakat
 • Tanulmányozzatok egy szótárat, találjatok olyan kifejezéseket, amelyek használhattok a másik osztállyal
 • Válasszatok játékokat, amelyeket megtanítotok a másik osztálynak

Az utazás alatt:

 • Eseménynapló (interneten), hogy a szülőkkel megtárgyalhassák a feliratozott fényképeket; naponkénti jegyzőkönyv: egy csoport diák vezeti, napi rendszerességgel

Az utazás után:

 • Újságcikk megírása az utazás ismertetésére

 

Part 5: Találkozó más országok tanulóival

Kor: 8 éves kortól

Kompetenciák:

A feladat keretében a diákok:

 • bemutatják magukat, országukat, iskoljukat, szokásaikat
 • kommunikálnak
 • felfedezik a másságot,
 • idegen nyelven beszélnek.

Leírás

 • Irjatok személyes bemutatkozó levelet, ,ajd az osztályt, a várost, az országot, a szokásokat bemutató levelet.
 • Olvassátok el más osztályok leveleit, tanulmányozzátok szokásaikat, nézzétek meg térképen a másik országot
 • Legyen sok levélváltás a kurzus, szemeszter ideje alatt
 • Készítsetek videó prezentációt.

Példa: Poszter

Példa: Játékok

Example: Előkészület Sélestat-i  és lipovi (Csehország) tanulók találkozójára

Présenter sa classe 1

Présenter sa classe 2

Example: Városnézés szervezése- “Stadtrallye Freiburg” (Germany)

Example: Koncert (Brno, Lipov, Czech Republic)

Example: Quiz egy híres helyi személyiségről (Brno, Czech Republic: Leoš Janáček)

Kompetenciák

 

A feladat keretében a diákok:

 • terveznek és szerveznek;
 • csapatmunkában dolgoznak, döntéseket hoznak, mások döntéseit elfogadják,
 • fejlesztik és másokkal megosztják készségeiket; elismerést kapnak, megtalálják a helyüket, segítik egymást;
 • szerepet vállalnak, és kommunikálnak; kezdeményeznek, javaslatot, tanácsot adnak;
 • megtanulják és gyakorlatba ültetik, miként írjanak a sajtónak;
 • tízsoros szöveget írnak;
 • bemutatkoznak, bemutatják településüket, iskolájukat, szokásokaikat;
 • felfedezni a többieket, azok településeit;
 • idegen nyelven beszélnek.

 

Anyagok