1. elem: Afrikát hallgatjuk

Rövid összefoglalás

Ez a szakasz három részből áll. A bemelegítő szakasz után a tanulók ritmikus-többszólamú énekes kíséretet alkotnak a 2. részben, a szenegáli dal (Fatou yo) példája alapján. A dal elpróbálása kiváló alkalom arra, hogy új osztályok vagy csoportok megismerkedjenek egymással. A projekt keretében erre is ugyanakkor került sor, amikor a diákok első ízben találkoztak a szenegáli vendégzenésszel.

A 3. rész különböző nyugat-afrikai hangszerek felfedezéséről, valamint új hangzáslehetőségek feltárásáról szól. A szenegáli zenész élő előadása révén a tanulók a hiteles nyugat-afrikai zenei gyakorlattal ismerkedhettek meg. A videoklipeket ennek az alternatívájának tekinthetjük.

A projekt résztvevői elsősorban lopótökhangszerekkel (kalabas) dolgoztak. A kalabas Calabashes az egész afrikai kontinensen ismert, és sok afrikai zenekultúrának szerves része. Ennek alternatívájaként a következő zenei impulzusokat más ütőhangszereken is eljátszhatjuk.

 • Időtartam: 45 perc, mindegyik részhez.

A kreativitás és a vállalkozó szellem kulcsszavai: Kitartás, lelkesedés, érzékenység a problémák sokfélesége iránt

 

Leírás

Part 1: Warm-up – Fatou yo

Bemelegítés: Ki kicsoda?

 • A diákok körben állnak.Egymás után, a körben haladva, és a lehető leggyorsabban kimondják (kereszt)nevüket. Ezt a kört többször megismételjük, minden alkalommal gyorsabban, mint az előző körben, amíg szinte nem is hallunk szünetet az egyes nevek között.
 • A második fordulóban a tanulók már nem a saját nevüket mondják ki, hanem a a jobb oldali szomszédjuk nevét.
 • A diákok kilépnek a körből, és helyet cserélnek mindegyik kör után, így minden egyes

  A nevek ritmusokká változnak…

  A diákok körben állnak, és együtt dobogják a ritmust, felváltva a jobb és a bal lábukkal.

  Amikor a jobb lábukkal dobbantanak, olyankor egyben a jobb kezükkel (tenyerükkel) a mellkasukon is verik a taktust. Amikor a bal lábukkal dobbantanak, olyankor a jobb kezükkel a jobb combjukra ütnek. Mindenki folyamatosan ismétli ezt a mintát.

  • 1. kör: Az egyik diák a mellkasára csap, és ritmikusan kimondja a nevét. A következő mellkasütéstől már az egész csoport megismétli a tanuló nevét. Ahogy a körben haladnak, a tanulók egymás után mellkasütésre kimondják a nevüket, amit az egész csoport minden alkalommal megismétel a következő mellkasütésre.
  • 2. kör: ugyanúgy, mint az 1. körben, azzal a különbséggel, hogy a diák most a kezével ritmikusan lejátssza a nevének ritmusát, s a csoport elismétli.
  • 3. kör: A diákok továbbra ritmikusan lejátsszák a nevüket, de már nem mondják ki.
  • 4. kör: Minden nevet egymás után lejátszanak, csoportosan, vagyis csoportritmust alkotnak.
  • 5. kör: Mint a bemelegítés során – a körben álló diákok most helyet cserélhetnek. A körben a sorrend változtatása új ritmusmintákat teremt.

 

Ritmikus névláncok

A diákok kis, négyfős csoportokban eldöntik a névsort, és többször is elpróbálják az így kapott ritmusmintát, míg minden tanuló magabiztosan és szinkronban nem játssza. A csoportok ezután bemutatják ritmusukat az osztály előtt. Ezután két csoport összeáll, és elpróbálják mindkét ritmust, úgy, hogy egy időben játsszák le őket, s így megalkotják legelső poliritmikus játékukat. A tanárnak azzal kell támogatnia a csoport munkáját, hogy közben átható, stabil ütemet üt.

Part 2: Fatou yo - ének testtel keltett hangokkal

Musikkreativ+ – Abschlusskonzert: Teil 5 (Gemeinsames Stück)

Mandinka nyelven, szabad fordításban:

Én vagyok Fatou, a szépséges Fatou;

Fatou a nevem, s én szeretem

Fatou yo

… egy hagyományos és igen népszerű dal, amely nemzedékek óta ismert Szenegál különböző régióiban. Fatou egy nagyon elterjedt leánynév. Nyugat-Afrikában nem kap minden gyerek külön nevet, hanem egy családban sorban ugyanazt a nevet kapják. Sok lányt neveznek „Fatou”-nak vagy „Bintou”-nak, és sok fiút „Cheikh”-nek vagy „Abdoulaye”-nak. Hagyományos és elterjedt zenei gyakorlat, hogy az emberek nevét dalban éneklik ki, ami az elismerés és a tisztelet kifejezésére is szolgál mindenki felé, aki a közösséghez tartozik.

A továbbiakban a névritmusok és a dal ritmusa lesz a kiindulópont ahhoz, hogy felfedezzük a nyelv és a ritmus közötti szoros kapcsolatot.

A tanár vagy énekli a Fatou yo dal refrénjét a tanulóknak, vagy a tanulók meghallgathatják az alábbi YouTube-videón (legalább 1:05-ig), majd elismétlik. A szöveget a lejegyzés szerint kell énekelniük.

AFRICA Music /Best of all time : TOURE KUNDA: Fatou Yo

 • A diákok és a tanár álljanak körbe.
 • A tanár röviden ismerteti a Fatouyo dal eredetét és jelentését.
 • Atanár énekli a dalt, a tanulók pedig tapsolják a ritmust, amint meghallják a „Fatou” nevet  a dalban.
 • Ahogy a dal ismétlődik, a „Fatou” név helyett különböző tanulók nevét mondják ki, akár kevert sorrendben vagy egymás után, ahogy éppen szeretnék. A tapsolás ritmusa a tanulók nevével változik.

Kísérőritmusok:

Minden kíséretet együtt, csoportosan játszanak le. Az osztályt ezután három csoportra osztjuk, és mindegyik választ egy kísérőmintát.

 1. kíséret:„Fatou”: a diákok ritmikusan énekelnek és tapsolnak, amikor meghallják a „Fatou” szót a dalban.

Fatou yo Clap hands

 • 2. kíséret: „dalritmus”: a tanulók eldobolják a dal ritmusát mindkét kezükkel, a combjukon.

Fatou yo Textrhythm

 • 3. kíséret: „ütem”: a diákok ugyanabban a szekvenciában játszanak le egy ütemet, mint a bemelegítési fázisban.
 • Mindhárom csoport eljátssza mindhárom kísérőmintát a dallal.
 • A diákok lejátsszák mindhárom kísérőmintát, miközben „csendben” eléneklik –azaz magukban ismételgetik – a dalt.

Fatou yo All rhythms

 • A csoportokban minden testtel kiadott hangot megváltoztatnak.

Part 3:Nyugat-Afrika hangjai és a Fatou yo

Előadásgyakorlat

A diákok körben ülnek, és egy afrikai zenész élő előadását hallgatják; vagy ennek alternatívájaként hagyományos hangszereiket megszólaltató afrikai zenészekről néznek videót.

Kalebassen Improvisation

Átgondolásra javasolt kérdések:

 • Milyen játéktechnikák voltak újak számodra?
 • Milyen hangszerek voltak újak számodra?
 • Miben más ez, mint az általad már ismert zenék?

Egyszerre csak hárman! – Felfedezés a körben

A diákok körben, székeken ülnek:

 • Különböző afrikai ütőshangszerek, mint például a kalabas,a kesz-kesz, a kobasza, a vízdob, a mbira / kalimba (hüvelykujjzongora), különböző csörgők, csengők, hasított dobok, fatömbök, a balafon (xilofon) a kör közepében sorakoznak.
 • A tanár kiválaszt három tanulót, akik kipróbálják a körbe zárt hangszereket, hogy teszteljék a lehetséges hanghatásokat. Amikor a tanulók a próba végére érnek, egy másik tanuló megy a kör közepére. Nem tartózkodhat egyszerre háromnál több tanuló a kör közepén. A sorrendjüket nonverbálisan egyeztetik, érzékeltetéssel, véletlenszerű kölcsönhatással hármuk között a kör közepén, az őket hallgató tanulók gyűrűjében.

A Fatou yo hangszeres előadása

Fatou yo Kess Kess

  • A diákok elrendezik a hangszereket a körben, csoportosítva a hasonló hangzású ritmushangszereket, hogy azok egy-egy hangszeres állást alkossanak (pl. csörgőállást, dobállást, csengőálást).
  • A diákok három egyenlő méretű csoportot alkotnak, állásonként egyet-egyet.

  Mindegyik csoport instrumentális játéktechnikára viszi át a három kísérőritmus egyikét.

  Rövid próba után minden csoport bemutatja instrumentális változatát. Ezután mindhárom hangszeres csoport eljátssza a dalt.

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

 • hallás után megjegyeznek több különböző nevet.
 • tér- és időbeli referenciákat érzékelnek, s mozgással előadják őket.
 • koordinálják egymással a beszédritmust és a mozgásritmust.
 • felismerik a ritmikus elemeket egy dalban, és testükkel keltett hangokkal utánozzák őket.
 • figyelmesen hallgatnak.
 • magabiztosan lejátszanak egyszerű többszólamú ritmusokat.
 • megbecsüléssel és nyitottsággal kezelnek szokatlan hangszereket.
 • kreatív játéktechnikákat alakítanak ki.
 • a mozgásritmust hangszeres ritmussá alakítják.

Anyagok