Blok 1: Nasloucháme Africe

Resumé

Tato sekce je rozdělena do tří částí. Po rozcvičce žáci vytvoří rytmicko-polyfonní doprovod písně v části 2 za použití ukázky senegalské písně Fatou yo. Nácvik písně může být velmi dobře zkombinován se seznamováním v nových třídách nebo skupinách. V projektu to nastalo, když se žáci poprvé setkali s hostem, jímž byl senegalský hudebník.

Část 3 je o objevování různých nástrojů ze západní Afriky a zkoumání jejich zvukových možností. Živé vystoupení hudebníka ze Senegalu vedlo k autentickému setkání s provozováním hudby západní Afriky. Videoklipy slouží jako alternativa živého setkání.

Účastníci projektu pracovali převážně s vodními bubny. Vodní bubny nalezneme běžně na celém africkém kontinentu, jsou pevně zakořeněny v mnoha afrických hudebních kulturách. Následující hudební impulzy mohou být případně hrány na jiné bicí nástroje.

Trvání: 45 min na každou část..

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): vytrvalost, nadšení, vnímavost k různým problémům

Popis

Krok 1: Rozcvička – Fatou yo

Rozcvička: Kdo je kdo?

 • Žáci stojí v kruhu. Jeden po druhém ve směru kruhu a co nejrychleji říkají svá křestní jména. Tento proces se několikrát opakuje, pokaždé rychleji než v předchozím kole, až téměř nelze rozpoznat pauzy mezi jednotlivými jmény.
 • Ve druhém kole žáci už neříkají své jméno, ale jméno souseda po pravé ruce.
 • Dále si žáci vymění místa v kruhu po každém kole, díky čemuž budou mít vždy nového souseda.

Jména se stávají rytmy

Žáci stojí v kruhu a podupávají si rytmus, střídají pravou a levou nohu.

Podupávání pravou nohou je kombinováno s udeřením hrudníku pravou rukou (rovnou dlaní). Podupávání levou nohou je spojeno s pleskáním pravé ruky na pravé stehno. Všichni nepřetržitě opakují toto schéma.

 • 1. kolo: Žák A se udeří do hrudníku a řekne své jméno – zrytmizované. Při následném úderu do hrudníku celá skupina zopakuje jméno žáka. Dále po kruhu žák po žákovi řekne své jméno při úderu do hrudníku a celá skupina jméno zopakuje při dalším úderu do hrudníku.
 • 2. kolo: Stejně jako v prvním kole, ovšem nyní žák hraje rytmus jména s rukou na hrudi rytmickým způsobem. Skupina opakuje.
 • 3. kolo: Žáci dále hrají rytmicky svá jména, ale už je neříkají.
 • 4. kolo: Všechna jména jsou hrána za sebou synchronně, tvoří skupinový rytmus.
 • 5. kolo: Stejně jako v rozcvičce, žáci nyní mohou měnit místa. Změna uspořádání v kruhu vytvoří nové rytmické vzorce.

Rytmické řetězce jmen

V malých skupinách po čtyřech se žáci domluví na sekvenci jmen a nacvičí výsledné rytmické schéma tolikrát, dokud všichni čtyři studenti nebudou schopni zahrát ho jistě a synchronně. Skupiny potom předvedou svůj rytmus třídě. Poté se skupiny spojí a pokusí se zahrát své rytmy dohromady, čímž vytvoří první polyfonní hru. Učitel by měl podpořit skupinovou práci hrou stálého metra na bicím nástroji.

Krok 2: Fatou yo – zpěv se zvuky těla

Musikkreativ+ – Abschlusskonzert: Teil 5 (Gemeinsames Stück)

V jazyce Mandinků, volně přeloženo:   Jsem Fatou, krásná Fatou, miluju své jméno Fatou.

Fatou yo

… je tradiční a velmi populární píseň zpívaná po generace a v různých regionech Senegalu. Fatou je velmi běžné dívčí jméno. V západní Africe nejsou jména pro dítě vybírána individuálně, v rodině existuje řada stejných jmen. Hodně dívek se jmenuje „Fatou“ nebo „Bintou“, a chlapci „Cheikh“ nebo „Abdoulaye“. Oslovovat lidi v písních zpěvem jejich jménem je tradiční a rozšířený hudební zvyk a znamená uznání a respekt ke každému členu komunity.

Dále jsou rytmy jmen a rytmy písní výchozím bodem pro objevování blízkého vztahu mezi jazykem a rytmem.

Učitel buď může žákům zazpívat refrén písně Fatou yo nebo si ji žáci mohou poslechnout na následující nahrávce na YouTube (alespoň do 1.05) a poté ji zopakovat. Text by měl být zpíván, jak je zapsáno v notách.

AFRICA Music /Best of all time : TOURE KUNDA: Fatou Yo

 • Žáci a učitel stojí v kruhu.
 • Učitel stručně uvede původ a význam písně Fatou yo.
 • Učitel zazpívá píseň, žáci zatleskají do rytmu, jakmile uslyší jméno „Fatou“ v písni.
 • Při opakování písně je jméno „Fatou“ vyměněno za jména různých žáků, buď ve smíšeném pořadí, nebo po sobě, podle individuálních potřeb. Vytleskávání rytmů se mění podle jmen žáků.

Doprovodné rytmy:

Všechny doprovodné struktury jsou hrány dohromady ve skupině. Třída je potom rozdělena do tří skupin, každá skupina se ujme jedné doprovodné figury.

 • Doprovod 1 „Fatou“: Žáci zpívají a rytmicky tleskají, když uslyší v písni slovo „Fatou“.

Fatou yo Clap hands

 • Doprovod 2 „rytmus písně“: Žáci hrají rytmus písně oběma rukama na stehnech.

Fatou yo Textrhythm

 • Doprovod 3 „udeření“: Žáci hrají rytmus za pomocí udeření do hrudníku ve stejném pořadí jako v rozcvičce.
 • Všechny tři skupiny hrají všechny tři doprovodné figury současně s písní.
 • Žáci hrají všechny tři doprovodné figury, zatímco je píseň „zpívaná mlčky“, tedy vnímaná vnitřně.

Fatou yo All rhythms

 • Všechny zvuky těla se ve skupině mění.

Krok 3: Zvuky ze západní Afriky a Fatou yo

Nácvik vystoupení

Žáci sedí v kruhu a poslouchají živé vystoupení afrického hudebníka. Případně sledují video s africkými hudebníky využívajícími tradiční nástroje.

Kalebassen Improvisation

Úvaha:

 • Které hrací techniky byly pro tebe nové?
 • Které nástroje byly pro tebe nové?
 • Co je jiné v porovnání s hudbou, kterou znáš?

Pouze tři naráz! – Průzkum v kruhu

Žáci sedí na židlích v kruhu:

 • Uprostřed kruhu leží rozličné africké bicí nástroje, jako jsou calabash (buben z dýně), kess-kess/kashaka, cabasa, vodní bubny, mbira/kalimba (palcový klavír), různá chrastítka, zvony, štěrbinové bubny, dřevěné bloky a xylofon.
 • Učitel vybere tři žáky, kteří zkoušejí nástroje v kruhu, aby otestovali jejich zvukové možnosti. Když žák ukončí testování, další jde doprostřed kruhu. Vprostřed kruhu by neměli být více než tři žáci najednou. Pořadí se dohodne neverbálně přes vnímání, vytvořením náhodné interakce mezi třemi uprostřed, kteří jsou obklopeni posluchači v kruhu.

Fatou yo instrumentální

Fatou yo Kess Kess

 • Žáci roztřídí nástroje v kruhu, aby vytvořili skupiny podobně znějících rytmických nástrojů a udělali z nich stanoviště (např. stanoviště chrastítek, bubnové stanoviště, stanoviště zvonů).
 • Žáci vytvoří tři stejně velké skupiny, každou pro jedno stanoviště.

Každá skupina přetvoří jeden z doprovodných rytmů do nástrojové techniky hraní.

Po krátkém nacvičovacím čase předvede každá skupina svou instrumentální verzi. Poté všechny tři nástrojové skupiny hrají píseň.

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • zapamatovat si sluchem různá jména
 • vnímat časoprostorové vztahy a vyjádřit je v pohybu
 • koordinovat rytmus řeči a rytmus pohybu
 • rozpoznat rytmické prvky v písni a napodobovat je zvuky těla
 • udržet sluchovou pozornost
 • hrát jednoduché polyfonní rytmy s jistotou
 • nakládat s neznámými nástroji s uznáním a otevřenou myslí
 • rozvíjet tvořivé hrací techniky.
 • přeměnit pohybové rytmy na rytmy instrumentální.

Materiály