Blok 2: Tvoření hudby bez hranic

Resumé

Tato didaktická část se zaměřuje na intuitivní vystoupení a interpretaci textové kompozice „Unbegrenzt“ („Unlimited“/Neomezený) z cyklu From the Seven Days („Aus den sieben Tagen“, č. 26, 1968) od Karlheinze Stockhausena. Vysoký stupeň interpretační svobody, která vyžaduje od žáků jasné rozhodování, představuje výzvu. V několika vystoupeních jsou rozhodnutí zvážena třídou a poté vylepšena v přestavení. Úvaha se primárně zabývá myšlenkou, jak se může hudební kvalita rozvíjet prostřednictvím vážné realizace textu.

Všichni žáci jsou rovnocenně zodpovědní za úspěch interpretace. Jsou aktivními členy souboru při vystoupení, stejně jako v následné úvaze. Hudební vystoupení je vytvořeno individuální a skupinovou tvořivostí ve třídě.

  • Trvání:  2 x 90 min

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): tok nápadů, originalita, vznik a překonávání rizik

Nejlepší postup

Karlheinz Stockhausen: "Unbegrenzt"

Popis

1. Příprava: Žáci si donesou vlastní nástroje nebo si vyberou z dostupných nástrojů ve škole. Je také možné použít hlas a tělo.
2. Žáci sedí v půlkruhu a nástroje dají před sebe.
3. Originální partitura textové kompozice Karlheinze Stockhausena s názvem „Unlimited“ je promítnuta na stěnu nebo text přečtou žáci.4. Žáci realizují instrukce k hraní instrumentálně/vokálně – učitel se účastní buď vystupováním s nimi, nebo aktivním poslechem. Pokud je to možné, první verze se nahraje digitálně. Na konci první verze budou výsledky prodiskutovány ve třídě:
• Verbalizace dojmů např. na kartách, které se dají na nástěnku.
• Třídění a rozlišování dojmů. Příklady otázek k úvaze:
o Co znamená přesná realizace instrukcí k hraní?
o Co přesně se myslí termíny „jistota“, „čas“ a „prostor“?
o Jak přesně jsme následovali instrukce pro hraní?
o Jak rozmanitá byla realizace svobody v prostoru a čase?
o Byly rozdíly slyšitelné pro všechny?
o Jak čistě jste slyšeli ostatní (včetně těch, kteří seděli nejdál)?
• Návrhy pro zvýšení kvality

5. V závislosti na míře koncentrace následují další výstupy a jsou zase digitálně nahrány. Po každém vystoupení nebo poslechu digitální nahrávky hodnotí žáci své zkušenosti, dělají změny a nacvičují.

Varianty

1.  Při individuální práci žáci napíší vlastní texty, které mohou sloužit jako instrukce k hraní.

2.  Žáci čtou a prezentují všechny texty.

 

3. Ve třídě nebo skupinové práci se vybere text pro vystoupení:
Příklad projektu:

Školní rána
Začít klidným odpočinkem a potom nejlépe skončit divoce.

4. Realizace „Školních rán“ na nástroje vybrané skupinou. Následná úvaha o:

  • Délce částí v porovnání:
    1. Část 1 “Start with a quiet rest,” and
    2. Část 2 “to finish, going wild is best.”
  •  Dynamické vyrovnanosti: Vyskytují se nástroje, které např. dominují svou hlasitostí a možná přehlušují ostatní nástroje?
  • Rozlišení mezi skutečnou činností „skončit divoce“ a převedení do zvukově-hudební úrovně: předvést, že individuální hlasité zvukové představení může mít silnější efekt než náhodná, hlasitá hra na nástrojích.

5. Uskutečnit návrhy na změnu/zlepšení.

Kompetence

Žáci jsou schopni:
• vyjádřit verbální instrukce k hraní a koncepty vnitřního zvuku instrumentálně/vokálně
• navzájem se poslouchat a adekvátně integrovat vlastní hru v souboru s ostatními
• učit se o estetických kvalitách a následně podle toho uvažovat o své hře a rozvíjet ji
• přeměnit myšlenku skutečných činností do zvuku.

Materiály

• Karlheinz Stockhausen: textová kompozice From the Seven Days (Aus den sieben Tagen, č. 26, 1968) Unlimited (Unbegrenzt)
• papír a pera pro individuální práci
• nahrávací zařízení