Blok 3: Improvizace vlastních receptů

Resumé

Tato část modulu se zabývá krátkými slovními nápovědami, které slouží jako návod pro hudební improvizaci. Nápovědy se chovají jako názvy skladeb a vytvářejí určité posluchačské očekávání. Současně je dána dostatečná svoboda individuální interpretaci. Jako cvičení na vytváření hudby mohou tyto vedené improvizace podpořit žáky v tvorbě vlastních myšlenek a jejich otestování ve třídě.

Trvání: 2 x 90 min

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): práce v týmu, tvorba nápadů a řešení, vznik a překonávání rizik

Nejlepší provedení

Popis

 1. Žáci sedí nebo stojí v půlkruhu, aby dobře viděli na ostatní účastníky. Každý si vybere hudební nástroj, drží si ho a je připraven hrát.
 2. Učitel nakreslí na tabuli obrázek s titulem „přidat se“. Žáci popisují, jak by bylo možné instrukci zahrát, např.:
  • přidávat se k hudebnímu vystoupení jeden po druhém
  • hraní dlouhých, měkkých tónů/zvuků
  • zastavit poté, co přestál hrát poslední hráč
 1. První realizaci předcházela organizační a technická příprava jednotlivých kroků:
  • Přidávat se k hudebnímu představení jeden po druhém: Žáci se dohodnou na pořadí, v jakém budou nástroje ve vystoupení nastupovat. Každá změna pořadí vede k novým zvukovým zkušenost. Příklady pořadí mohou být:
  • zasedací pořádek
  • nástroje
  • hrací technika
  • výška studentů atp.
  • datum narození
 • Hraní dlouhých, měkkých tónů/zvuků: Žáci zkoušejí a nacvičují techniky hraní, které prodlužují zvuk, např. tremolo, opakování tónu a kruhové dýchaní pro nástroje:
  • jejichž zvuk slábne po udeření (např. klavír, činely, metalofon, kytara…)
  • které jsou časově limitované délkou dechu (např. dechové nástroje, hlas …)
 1. Tvoření hudby, možno i s nahráváním a následnou úvahou o:
  1. přesnosti realizace domluvené úpravy
  2. směru pnutí/chronologické sekvence (začne každý ve stejných časových intervalech, jeden po druhém nebo v různých časových intervalech?)
  3. kvalitě zvuku (Jak bylo dosaženo parametru „měkký“? Byly i jiné kvality pro parametr „měkký“?)

Žáci použijí navrhované změny a zopakují proces úvahy a vystoupení, dokud nedosáhnou vytoužených výsledků.

Varianty

Žáci navrhují vlastní nápady, např. jen jeden v daný čas:

Immer nur einer Version 1

Immer nur einer Version 2

Učitel a žáci se společně dohodnou na tématech pro improvizaci a navrhnou názvy pro různé improvizační úkoly.

Kompetence

Žáci jsou schopni:

·  zdokonalovat hrací techniku na školních nástrojích i na jejich vlastních

·  tvořit jednoduché hudební procesy

·  zvyšovat sluchové vnímání s ohledem na kvalitu zvuku

·  prožít, procvičit a rozlišit různé formy hudební interakce

·  rozvinout vlastní efektivnost za pomoci vytváření hudebně tvořivých procesů

·  zvýšit a prohloubit své hudebně-estetické znalosti.

Materiály

 •  nástroje
 • nahrávací zařízení (kde je to možné)
 • tabule