Inspirace lidovými tradicemi a obřadním folklorem

Na území České republiky se dodnes udržují některé zvyky a obyčeje, které jsou součástí tradiční lidové kultury. Jsou často spojovány s obřadními situacemi, reprezentačním chováním a slavnostními chvílemi v životě jedince nebo society. Podle obřadů, v nichž jsou zakotveny, zvyky dělíme nejčastěji na výroční, rodinné (dále hospodářské, náboženské atd.). Součástí obřadu bývají slovesné, písňové, hudební, taneční a dramatické útvary (Kandert 2007).

Oblíbené lidové zvyky a obyčeje jsou spjaty např. s masopustní tradicí, která se dodnes udržuje nejen v České republice, ale v nejrůznějších koutech Evropy. Ožívá každým rokem na přechodu mezi zimním a jarním obdobím. Mezi společné rysy patří zejména průvody maskovaných lidí, nevázané a rozpustilé veselí a široký okruh aktivních i pasivních účastníků (Frolec 1979). Masopustem se rozumí období od tříkrálového svátku po začátek velikonočního půstu. Jeho konec se označuje jako (v)ostatky, voračky, masopust, končiny, fašank (Večerková 2000). Do posledních tří masopustních dnů se soustřeďují různorodé obyčeje, jejichž nejosobitější podobou jsou maškarní obchůzky. V průvodu maškar převládají magické plodonosné a ochranné motivy (masky medvěda, koně, popř. kozla) i kult mrtvých (masky žida, Staňková 2007).

Specifickým projevem, vyskytujícím se při obřadní masopustní (fašankové) obchůzce, je mužský mečový tanec. Dodnes se udržuje ve třech lokalitách na jihovýchodní Moravě. Provází jej nápěv ve 2/4 taktu, má řetězovou formu, poskočný krok a jeho nezbytnou rekvizitou jsou dřevěné šavle zdobené kovovými kroužky, které při tanci hrkají. Je známý nejčastěji pod názvem pod šable (Popelka 1979, Matuszková 2000).

Literatura


  • Frolec, V. (Ed.) (1979). Masopustní tradice. Lidová kultura a současnost. Svazek 5. Brno: Blok, s. 15-16.
  • Kandert, J. (2007). Obřad. In S. Brouček & R. Jeřábek (Eds.). Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, s. 655.
  • Matuszková, J. (2000). Typologie lidového tance. In J. Jančář et al. (eds). Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada. Svazek 10. Strážnice: Ústav lidové kultury ve Strážnici; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, s. 306–313.
  • Popelka, P. (1979). Ekologie straňanského masopustního tance Pod šable. In V. Frolec (Ed.). Masopustní tradice. Lidová kultura a současnost. Svazek 5. Brno: Blok, s. 165–171.
  • Staňková, J. (2007). Masopust. In S. Brouček & R. Jeřábek (Eds.). Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, s. 539–543.
  • Večerková, E. (2000). Výroční obyčeje a obyčeje spjaté se zemědělstvím. In J. Jančář et al. (Eds). Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada. Svazek 10. Strážnice: Ústav lidové kultury ve Strážnici; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, s. 187–213.
  • Zíbrt, Č. (1950). Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Vyšehrad.