Blok 3: Hudba a stínové divadlo

Resumé

Hudební tvoření a stínové divadlo spojené s haiku

Popis projektu

Cílem je vytvořit vizuální a hudební představení inspirované stínovými technikami. Příklady vytvořili pro děti výtvarníci z ESAT Evasion v Sélestat. S použitím 3 haiku si studenti představují tvary, obrazy, manipulují s nimi, přesunují je, pohybují s nimi jako na obrazovce. Rozvíjejí zvukové představy, vznikající pod dojmem obrazů, zapíší je a na jejich podkladě improvizují.

Projekt má za cíl získat vizuální a hudební zkušenost, podnícenou spojením hudebního gesta, pohybu těla, stínů a viditelných jevů, na podkladě vymezeného prostoru je třeba uplatnit flexibilní myšlení. Projekt vedený Emmanuelle Zanfonato, režisérem a Abrilem Padillou, skladatelem a provedený učitelem, studenty a žáky.

Časová dotace: 4 x 15 až 20 min

Věk: od 8 let

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): nadšení, transformace při tvorbě, tvorba nápadů a řešení, představivost, interakce s prostředím

Popis

Úvod

Obsah

Haiku, několik poznámek
Haiku nejenom popisuje a ilustruje, ale také působí na proměnu nejčastěji pocitů, emocí, vyvolává pocit pomíjivosti, musí být čteno na jeden dech. Zápis haiku vyžaduje odstup, nezaujatost. Myšlenka zamlžení je důležitá.

Vizuální

Vizuální aspekt musí zachytit pomíjivý charakter jednoho nebo více vybraných haiku napsaných studenty (link zápisů haiku). Na jejich podkladě je třeba vytvořit představení tolika „živých obrazů“, kolik získáme prozkoumáním grafických technik a stínů za použití meotarů. Představit si a tvořit obrazy, „loutky se stíny“, které jsou ovládány dětmi. Dát tyto tvary a tělo do pohybu v obrazech.

Najít materiál pro představení v procesu improvizace hudebních obrazů, improvizace vizuálního v hudebním prostoru, vše v souvislosti s tím, co nabízí haiku vybrané učitelem nebo studenty. Haiku mohou být napsána studenty.

Hudební

Vycházíme z orchestrace vytvořené na podkladě vybraných haiku. Navrhujeme různé cesty improvizace pomocí vyvolávaných pocitů, obrazů a pohybů, objevovaných na základě daných podnětů.

Nabídneme studentům sadu hudebních nástrojů, hru na tělo a texty haiku, aby je prozkoumaly, odhalily technické možnosti a otevřely svou představivost prostřednictvím bohaté škály hudebních pocitů.

Pokud děti hrají na nástroj nebo chodí do sboru, integrujte jejich specializaci.

Tělo v pohybu

Zaměříme se na práci s tělem. Budou nutné rozcvičky (warm up). V souvislosti s obsahy haiku se bude při improvizaci v prostoru manipulovat se stíny těla a stíny předmětů. Zaměříme se na oblast rytmu, tempa, koncentrace, přesnosti a preciznosti.

Krok 1 Stíny# 1 Synchronizace

Časová dotace: 15 až 20 min

Věk: od 8 let

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • přesně sledovat obraz, jeho rytmus, tempo, záměr;
 • být vnímaví, reagovat na obraz prostřednictvím zvuku a hudby.

Popis: Děti za plátěnou stěnou (ty, které se objevují ve stínech) jsou vůdci. Hudebníci, kteří jsou na druhé straně plátěné stěny, reagují.

Vybavení: flétna, marimba a různé individuálně vyrobené zvonky.

Přínos: Scéna předkládá sekvenci související s hustotou vizuálního projevu, od velmi plného obrazu po prázdný. To určujte okamžik (načasování) provedení.

 Plastoví umělci, manipulátoři obrazů, hráči, hudebníci:

– Hráči promítají stíny: liší se pohyby obrazů promítaných na plátno (např. kroky, kopáním, skákáním, tlačením rukama).

– Manipulátoři obrazů používají meotary (s malou pinzetou): sledují stíny hráčů tak, že pohyby obrazu se synchronizují s pohyby hráče (např. kroky, posunování obrazu, aby se vytvořil dojem, že stíny odcházejí).

– Hudebníci: hrají tak, že sledují pohyby stínů (např. úder do bicích s každým krokem).

– Dětští diváci: mohou komentovat scénu a nabízet návrhy, jak ji rozvinout.

Klíčová slova a kombinace s ostatními moduly: představivost, autonomie, synchronizace, skupinová hudební tvořivost

Krok 2 Stíny# 2 Hra s viditelným a neviditelným

Časová dotace: 15 až 20 min

Věk: od 8 let

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • hledat způsoby, jak pomocí zvuků a hudby zintenzivnit „neviditelné“ události, které jsou součástí situace, obrazu;
 • samostatnosti ve vztahu k vyvíjenému obrazu.

Popis: Synchronizace jako ve Stínech 1, ale s doplněním probíhajícího pozadí: „Řeka“

 

Řeka
Materiály:

 • Plastové sáčky různých materiálů, na které se hraje různými způsoby (zmačkání, tahání, tření, nafouknutí, atd.)
 • Plastové láhve + brčka (vodní míčky = plastové lahve naplněné vodou, do kterých studenti foukají na brčka)

Vzniklé zvuky:

 • Rybí hlas (hledejte smyšlený hlas pro každou rybu)

Plastoví umělci, manipulátoři obrázků, hráči, hudebníci:

Dané sekvenci na meotaru odpovídá obraz „řeky“. Poznejte rytmus rozprostírající se krajiny, oživte loutky podle příběhu. Vnímejte načasování toho, jak se obrazy objevují, abyste vytvořili prostor pro zvukový obraz. Totéž platí pro loutky na drátě, které jsou ovládány blízko obrazovky; gesta jsou spojena se situací.

 

Krok 3 Stíny# 3 Následuj a buď samostatný

Časová dotace: 15 až 20 min

Věk: od 8 let

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • hrát v kontaktu s obrazem pod taktním vedením;
 • být samostatní při sledování vůdce.

 

Materiály:
Pro hudbu: wah-wah zvony, krabice od balonů

Popis:

Předem se dohodněte na pořadí různých momentů – různé způsoby hry, nástroje, hrací dovednosti atd.

Hudba není s obrazem absolutně synchronní, jde o přenos nápadu, myšlenky, obecného dojmu z hudby.

Plastoví umělci, manipulátoři:

Kreslení prsty do pšeničné krupice na meotaru. Vytvořte černé tvary, aby byly blíže zvukovému světu, nebo přímo zvuky, které končí v arabesce (stylizované květině). Obtížnosti: kreslit vzhůru nohama na meotaru, zamezit tvorbě stínu kreslící ruky.

Krok 4 Stíny# 4 Rozvíjej vlastní tvořivost na základě díla z repertoáru

Časová dotace: 15 až 20 min

Věk: od 8 let

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • poslouchat předloženou hudbu a spojit ji s ostatními zvukovými možnostmi, odpovídajícími obrazu, na kterém se skupina shodla (odkaz na obrazy);
 • rozvíjet tvořivost s ohledem na hudební dílo v repertoáru.

 

Popis: navržený způsob ve Stínech 3, ale s hudební skladbou z repertoáru.

Zvuková těla: skořápky na dřevěné podlaze. Pohyb obrazu je inspirován hudebními aspekty: frázováním, tempem, rytmem atd.

Plastoví umělci, manipulátoři:

Manipulace s barevnými třásněmi před světlem podle zvuku a statického plavání loutky, vyžaduje přesnost ve hře. Atmosféra krajiny, která je vizuálně oživována, podléhá hudbě.

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • reagovat na obraz prostřednictvím zvuku a hudby;
 • rozvinout svou tvořivost s ohledem na hudební dílo-improvizaci v repertoáru;
 • být samostatní při následování vůdce;
 • být samostatní ve vztahu k vyvíjenému obrazu.

Materiály

Podle jednotlivých návrhů: hudební nástroje nebo zvuková těla.