Hudba

Projekt  Musik kreativ+ zahrnuje záměrně velmi širokou oblast hudby. Obsahuje hudbu různých kulturních tradic: evropský folklor nebo tradiční hudbu západní Afriky, uměleckou hudbu v podobě smyčcového kvarteta či projevů současné hudby 20. a 21. století. Součástí konceptu je rovněž experimentální přístup ke zvukům různého charakteru; využívá se tzv. hry na tělo, zvuků znějících v okolním prostředí nebo zvuků vlastnoručně vyrobených nástrojů atd. Poskytnuté hudební ukázky slouží pro orientaci, mohou být však nahrazeny jinými příklady podle potřeby, aby byla zajištěna co největší flexibilita a rozsah podnětů pro vývoj tvořivých myšlenek.