Třída jako podnik

Tento modul si klade za cíl navrhnout a představit řadu různorodých didaktických aktivit, jejichž společným základem zůstane hudba. Tyto aktivity budou vycházet z průřezového pojetí výuky a pokusí se tak nabídnout víceoborový, interdisciplinární pohled v souladu se školními osnovami a koncepcí projektové výuky: plakáty, tiskové a oficiální zprávy, rozhovory v radiu, fotoreportáže, deníky z cest, výběr kostýmů, hledání názvu pro své družstvo, rozhovory s profesionálními hudebníky, filmy, vymýšlení vlastních básní, příprava prezentací a doprovodných textů, výroba nástrojů a jiných rekvizit pro stínové divadlo atd. … Od pouhého nápadu až k jeho uskutečnění každý účastník prožívá každou etapu, rozlišuje a bere v potaz každý aspekt rozvíjeného projektu; ať již půjde o organizaci cest za účelem mezinárodního setkávání nebo o přípravu Představení a jeho propagace.

Podněcování tvořivosti, chuti a odvahy k vlastnímu vymýšlení námětů, invenci a experimentování rovněž představuje přípravu na budoucí výkon zaměstnání. Právě mezioborovým pohledem na tvorbu, výuku a rozdělení úkolů kolem společného projektu (oproti pyramidální hierarchii) se třída promění v tým, který se ve svém přístupu k projektu podobá podniku, v němž má každý žák své místo a úlohu, každý jej obohacuje svými schopnostmi, jež klade do služby skupiny a jež umožní úspěšné naplnění společného cíle: projektu.