Blok 3: První setkání s profesionálními hudebníky

Resumé

Měli bychom žáky uvést do neobvyklých situací, vymykajících se jejich každodenním zvyklostem, aby tak mohli objevovat neobyčejné zvuky a byli vedeni k (aktivnímu) uvědomělému a nikoli k (pasivnímu) spotřebitelskému poslechu.

Program musí být předem připravený a souvislý: představit panel s díly reprezentativními pro různé etapy, estetické proudy a různé způsoby hry, pro něž vznikaly nové nástroje.

Časová dotace: 45 minut

Věk: od 8 let

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): práce v týmu, tok myšlenek, nadšení, představivost, interakce s prostředím.

Popis

Krok 1 - První setkání

 • První poslech
  Hudebník hraje skladbu, aniž by předtím oznámil její název nebo skladatelovo jméno.

Na základě poslechu této skladby učitel povede rozhovor

Obsah: Vzbudit zájem zjistit název, dobu původu, nalézt podobnosti se známým repertoárem nebo jinými zvukovými situacemi.

Hudebníci mohou přispět tím, že doplní, jak sami chápou uvedené dílo.

Žáci by měli klást otázky.

Také hudebníci mohou dětem pokládat otázky, aby jim usnadnili úvahy nad použitými nástroji, způsoby hry i hudebními záměry. Poté co si děti zavřou oči, jim hudebníci přehrají různými způsoby několik reprezentativních úryvků z pestré zvukové škály svých nástrojů.

Kompetence:

Žáci jsou schopni:

 • komentovat a vhodně se ptát na skladby, které předtím vyslechli;
 • rozvinout své kritické schopnosti, svůj vkus;
 • zlepšovat své poslechové dovednosti.

01 Hanatsu miroir en classe extrait première rencontre


 • Druhý poslech

Obsah: Abychom zakončili úkol, žáci si stejnou skladbu vyslechnou ještě jednou s ohledem na poznatky získané při prvním poslechu. Není nutné hrát ještě jednou všechny kusy, je vhodnější vybrat několik reprezentativních pasáží a vcelku přehrát jen jednu ze skladeb.

Kompetence:

Žáci jsou schopni:

 • rozpoznat jednotlivé nástroje;
 • rozlišit estetické aspekty;
 • všímat si různých způsobů hry;
 • vyslechnout živou hudbu v neobvyklé situaci.
 • Imitační hry

Poslechněte si hudebníka a pokuste se jej napodobit vlastním hlasem, sami nebo s ostatními.

02 Imitation Brno

 • Prezentace hudebního úryvku žákům hudebníkyJestliže žáci připravili vlastní hudební kus, představí jej hudebníkům.
 • Společná hra

  Jestliže si žáci připravili pro setkání hudební útvar, odpovídající určitému estetickému pojetí, a jestliže jsou hudebníci nápadu příznivě nakloněni, navrhneme žákům a hudebníkům, aby si zahráli společně. Bude třeba dopředu určit způsob hry.

03 Hanatsu et la classe 07 12 2015

Krok 2 - Setkání se současnou hudbou bez přítomnosti hudebníků ve třídě

Obsah: podobně jako u 1. kroku, nicméně bez přítomnosti hudebníků ve třídě může vyučující dopředu vybrat vhodný úryvek, který přehraje díky audiovizuálnímu materiálu. Tento materiál může sloužit i jako podklad pro přípravu na setkání s hudebníky ve třídě.

04 DVD Hanatsu miroir Samuel Andreyev teaser

Teaser DVD: 5 skladeb od Samuela Andrejeva

Ayako Okubo flétna a Olivier Maurel bicí nástroje

Seznámit se s nástroji a různými způsoby hry

Od počátku 20. století skladatelé a instrumentalisté zkoumali hudební nástroje a hledali všechny jejich zvukové možnosti, které poskytovaly nové způsoby hry a notace.

Příčné flétny

05 FLUTE mode de jeu

Locating modes of play in the video:
Side blown flute
0”00 Zvuk dechu
0”21 Zvuky klapek
0”44 Klastr
0”58 Náraz jazykem
1″07 Dýchání + náraz jazykem

06 Flûte basse

Basová příčná flétna

0”00 “Normální” zvuk
0”20 Zvuk dýchání
0”35 Chvějící se jazyk
0”48 Úder / pizzicato
1”00 Náraz jazykem
1”08 Chvějící se jazyk
1’18 Vícezvuk

Pikola

0“00 „normální“ zvuk

0“16 chvějící se jazyk

0“25 náraz jazykem

Bicí nástroje

Různé způsoby hry (video):

0“02 plechová krabice s víkem, opakovaně rozeznívaná okrajem pletací jehlice

0“04 plechová krabice s víkem, rozeznívaná okrajem pletací jehlice, utlumení zvuku

0“06 plechová krabice s víkem, rozeznívaná plochou pletací jehlice, utlumení zvuku

0“08 plechová krabice s víkem, opakovaně rozeznívaná okrajem pletací jehlice,

0“12 vroubkovaná strana plechové krabice s víkem, opakovaně rozeznívaná plochou pletací jehlice

0“16 dřevěný blok rozeznívaný jednou paličkou

0“20 dřevěný blok rozeznívaný gumovou paličkou (zde palička xylofonu)

0“24 dřevěný blok rozeznívaný dřevěnou paličkou (zde palička mokucho, k taoistickému modlitebnímu nástroji)

0“29 5 tónových výšek dřevěného bloku (1-2-4-3-5 a 1-2-3-4-5), hráno čínskými hůlkami na jídlo, potom koncem hůlek

0“44 tření na povrchu bubnu koncem paličky

1“04 2 způsoby tření bubnu střední velikosti kovovou metličkou

1“22 stejný buben, na který se hraje poskakujícím míčem

1“45 stejný buben, na který se hraje koncem pletací jehlice, zvuk se postupně utlumuje, potom ještě jednou celou plochou jehlice

2“08 buben třený nepružnou kovovou metličkou (tzv. „dredy“)

2“16 buben, na který se hraje plstěnou hůlkou

2“33 motiv složený z „tvrdého tření“ paličkou a tlumených úderů

2“44 motiv složený ze hry paličkou na kovové podšálky, šálky, dřevěný blok a činel (cín)

2“48 podšálky, na které je hráno smyčcem

3“06 činely, hraje se paličkou na buben. Nejdříve na horní okraj, potom na hranu a nakonec na střed činelu.

3“27 činely, hraje se paličkou od marimby

3“36 víření na činel plstěnými paličkami

4“08 víření na činel plstěnými paličkami, krátce a se ztlumením

4“13 hra na činely stejnou paličkou, „filtrováno“ (tlumeno) levou rukou

4“20 úder blízko středu činelu a na okraji se zadržením rukou

4“27 úder na okraji činelů, znovu filtrováno

Krok 3 - Naučit se naslouchat: nahrávat, naslouchat, komentovat, otevřít svůj sluch zvukům ze svého okolí

 • Nahrávat: přírodu, své okolí, to, co slyšíme, když otevřeme okno ve třídě.
 • Poslouchat: nahrávku svého okolí, v úplném tichu.
 • Komentovat: učitel může žáky podněcovat ke komentářům otázkami.

Prostředky, které mohou vést k poslechu:

Vypracovat se žáky slovníček pojmů, které jsou vhodné k popisu zvuku, rozhovoru o poslechové zkušenosti a zahrnují následující oblasti: tempo, intenzitu, nuance, dynamiku, pohyb, charakter, variabilitu, hutnost, metrum, strukturu, formu, způsob hry, tón, vkus, prostorovost, fantazii, frázování, aranžmá atd.

 • Opakovaný poslech a komentář
 • Imitační hry
  • Otevřete okno ve třídě: naslouchejte, komentujte, pokuste se napodobit, co jste slyšeli, buď sami anebo ve skupinách.
  • Nahrajte své okolí, zvuky v přírodě: poslechněte si záznam, pokuste se jeho zvuky napodobit, buď sami anebo ve skupinách.

  Pozn.: Imitovat můžete vlastním hlasem nebo jakýmkoli jiným nástrojem či hrou na tělo

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • aktivně poslouchat při koncertě;
 • rozvíjet kritické myšlení a vkus;
 • zlepšovat své poslechové zkušenosti;
 • rozpoznat jednotlivé nástroje;
 • rozlišit estetické aspekty;
 • všímat si různých způsobů hry;
 • vyslechnout živou hudbu v neobvyklé situaci.

Materiály

 • V souladu s navrženými aktivitami: žádný zvláštní materiál není potřeba nebo lze využít CD, DVD přehrávač či přístupu na internet.