Setkání s hudbou, prožívání soudobé hudby

Setkání s hudbou, poznávání soudobé hudby, setkání se souborem profesionálních hudebníků

Tento modul si klade za cíl nabídnout podněty pro setkávání se současnou hudbou prostřednictvím profesionálních hudebníků a živé hudby. Žáci ji poznávají na základě vlastních prožitků, zkušeností, příkladů a konkrétních návrhů didaktických aktivit. Jsou vedeni k naslouchání současné hudbě a tvořivému hudebnímu procesu.

Obsah tohoto modulu může být použit v různých oblastech a s jakýmikoli hudebníky.

Pomocí audiovizuální techniky mohou být setkání se současnou hudbou zprostředkována bez fyzické přítomnosti hudebníků ve třídě.