Blok 3: „Představte si, co slyšíte!“ Stínová hra

Resumé

V tomto bloku vytvářejí studenti stínovou hru na vybranou hudební kompozici. Hru nejen vytvoří, ale také v ní hrají. Cílem je zvýšit povědomí o charakteru a sdělení vybrané hudební kompozice prostřednictvím jevištní techniky a stínové hry a umožnit studentům vyjádřit tento charakter a sdělení v jiném jazyce.

Trvání: příprava (doma) 4 x 45 min., práce ve třídě 5 x 45 min.

Věk: od 8 do 18

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): vytrvalost, transformace při tvorbě, originalita nápadů, práce v týmu, vznik a překonávání rizika

Popis

 1. Výběr krátké hudební skladby nebo ukázky, již studenti použijí k tvorbě stínové hry a která odpovídá sdělení a charakteru hudby. Při výběru by studenti měli zvážit délku ukázky a vybrat skladbu dlouho několik minut.
 2. Tvorba příběhu, dramaturgie k vybranému kusu. Studenti se nejdříve potřebují detailně seznámit s hudebním kusem prostřednictvím častého poslechu.
 3. Představit si způsoby, kterými bude vymyšlený příběh a jeho jednotlivé scény vizualizovány. Například, pokud je příběh o výletu, potom obrazovka může ukazovat studenta toulajícího se s batohem, pijícího ze sklenice, odpočívajícího pod stromem. Výběr rekvizit.
 4. Instalace promítacího plátna, výběr místa pro stínovou hru; určení „auditoria” a „jeviště“ stejně jako způsobů, jak bude zatemněno.
 5. Naučit se zacházet s osvětlovací technikou, světly; experimenty s vizualizací na velké obrazovce. Stanovení tří lidí pro světelné efekty, kteří budou osvětlovat z různých míst, jež jsou někdy blízko sebe.
 6. Určení studentů a dospělých účastníků a přesná definice a popis jejich úkolů vztahujících se k jejich rolím ve stínové hře. Určení délky rolí podle délky hudebních skladeb, hudebních kusů.
 7. Učení role; nacvičování jednotlivých scén.
 8. Uspořádání scén v sekvenci. Koordinace práce herců a skupiny obsluhující světelné efekty.
 9. Zkoušky scény, zkoušky kostýmů, příprava na představení stínové hry.

Ukázkové video Stínová hra

 

Scénář videa:

Titul 0 – 0’06

Objeví se hudebníci 0’07 – 0’22

Objeví se studenti 0’23 – 0’33

Mezihra 0’34 – 0’42

Student 1 je na výletě 0’43 – 0’46

Mezihra 0’47 – 0’50

Student 2 je na výletě 0’51 – 0’54

Mezihra 0’55 – 0’57

Student 3 je na výletě 0’58 – 1’00

Mezihra 1’00 – 1’03

Student 4 je na výletě 1’04 – 1’12

Mezihra 1’13 – 1’16

Student 1-2 tvoří palmu: idylka 1’17 – 1’44

Mezihra 1’45 – 1’51

Student 5 diriguje hudebníky 1’52 – 2’06

Hudebníci jsou herci stínové hry 2’07 – 2’26

Student 5 diriguje hudebníky 2’27 – 2’49

Kompetence

Žáci jsou schopni:

  • vystupovat na jevišti
  • napsat scénář
  • chápat hudební dramaturgii
  • rozpoznat svou povahu, identitu vybrané role
  • osvítit stínovou hru
  • používat techniku na jevišti
  • navrhnout jevištní design a kostýmy
  • pracovat v týmu.

Nacvičování zákulisního videa pro stínovou hru:

Video Example 7 Training

 

Materiály

Výprava a jevištní potřeby:

plátna a držáky, 4 silné baterky, klobouk, krajíc chleba, sklenice, batoh, papírový motýl, stolička.

Navrhovaný repertoár pro smyčcové kvarteto:

 • L. v. Beethoven: Smyčcový kvartet op. 95 č. 11 f moll „Serioso“
 • J. Haydn: Smyčcový kvartet op. 50. č. 6 D dur „Žába“
 • J. Haydn: Smyčcový kvartet op. 64 č. 5 D dur „Skřivan“
 • J. Haydn: Smyčcový kvartet op. 76 č. 4 B dur „Východ slunce“
 • J. Haydn: Smyčcový kvartet op. 1 č. 1 B dur “La Chasse” (Lov)
 • Josef Strauss: Z prázdninových cest W 133
 • J. Lanner: Steyrische Tänze op. 165
 • D. Šostakovič: Polka