Podpora tvořivosti a podnikavosti prostřednictvím hudby pro smyčcové kvarteto

Být činný v hudbě, obzvláště komorní, může vždy potěšit více než jen hudbu poslouchat. Spolupráce mezi vzdělávacími a kulturními institucemi je pro potřeby hudební výchovy důležitá; výchovné zaměření koncertní činnosti představuje významnou součást výuky hudby. Tento pedagogický přístup považuje učení vnímání hudby za primární cíl, snažící se nabídnout hudební zkušenosti a vědomosti studentům a publiku, s důrazem na prostředky daného hudebního tělesa. Cílem této části programu je rozvíjet tvořivost a podnikavost studentů prostřednictvím produkcí, které jsou inspirovány hudbou pro smyčcové kvarteto. Pro fungování smyčcového kvarteta, nejtypičtější formy komorní hudby, je zásadní týmová práce. V rámci realizace tělesa je nezbytný neustálý dialog mezi nástroji zdůrazňujícími melodické hlasy a doprovodnými nástroji, které hrají slaběji. To je jeden z aspektů, proč hraje komorní hudba významnou roli ve vývoji hudební tvořivosti.

 

Program „Mladí dirigenti“

Studenti ve věku 8 až 14 let, převážně ti, kteří se hudebně nevzdělávají, pracují společně se smyčcovým kvartetem a mají možnost ho dirigovat. Cílem této části programu je rozvíjet hudební tvořivost studentů, pracujících ve třídě v přítomnosti smyčcového kvarteta.

 

 „Představ si, co slyšíš!“

Část programu „Představ si, co slyšíš!“ podporuje tvořivost studentů produkcemi, které jsou inspirovány hudbou klasického smyčcového kvarteta. Hudební těleso zde pomáhá rozvíjet podnikavost studentů v oblasti umění a jeho propagace. Proces, ve kterém studenti nejen slyší skladby pro smyčcové kvarteto, ale také si představují a připravují jeviště a filmovou produkci na základě hudby, vyžaduje všechny formy tvořivosti.

Smyčcové kvarteto se účastní realizace produkce spolu se studenty a je činné v těchto oblastech:

  • výběr skladby nebo části skladby z repertoáru pro smyčcová kvarteta, použitelné pro vystoupení (charakter, délka); objasnění charakteru a interpretace hudby
  • tvorba příběhu, příprava dialogů vzhledem k charakteru a sdělení hudby
  • výběr herců a místa, kostýmů, scén
  • metodika nahrávání, jevištní technologie
  • stříhání nahrávek podle hudební sekvence, hudební montáž
  • návrh obecné podoby, tvorba textů, znaků
  • marketing, propagace.