Featured Video Play Icon

Maďarsko

Univerzita: Univerzita v Szegedu „Juhász Gyula“, Pedagogická fakulta, Hudební katedra

Těleso: Pulzus Quartet

Škola: Základní škola „Krúdy Gyula“, Budapešť III

Koncept: Podpora tvořivosti a podnikavosti prostřednictvím hudby smyčcového kvartetu

 

 

Univerzita v Szegedu je zodpovědná partnerská instituce maďarské sekce programu Musik kreativ+. Úkoly univerzity spočívají v rozvoji maďarské koncepce projektu, vypracování projektové žádosti pro EU, harmonizace spolupráce mezi národními a mezinárodními partnerskými institucemi, vývoji učebních plánů, včlenění univerzitních studentů do programu, zavedení a sledování finančního plánu a účetnictví programu Musik kreativ+. V programu pracují: Dr. Bence Asztalos, koordinátor (příprava projektové žádosti pro EU; tvorba učebních plánů; organizátor a účastník mezinárodních projektových setkání; příprava interních a závěrečných zpráv; propagace); prof. Dr. Noémi Maczelka  (příprava projektové žádosti pro EU; vytváření učebních plánů; účastnice mezinárodních projektových setkání; online reportáže; propagace); Dr. Józsefné Dombi (vytváření učebních plánů; účastnice mezinárodních projektových setkání; propagace).


Pulzus Quartet je profesionální smyčcové kvarteto, spolupracující ve vývoji maďarské koncepce projektu Musik kreativ+. Pulzus hrál klíčovou roli v oblasti volby a úpravy repertoáru a účastnil se uměleckých produkcí či mezinárodních projektových setkání. Pulzus dohlížel na maďarské učební plány a hrál důležitou roli v zavádění a sledování finančního plánu a účetnictví projektu Musik kreativ+. Tým tvoří: István Rajncsák violista a koordinátor, János Pilz a Eszter Lesták-Bedő houslisté, Mahdi Kousay violoncellista (příprava projektové žádosti pro EU; tvorba učebních plánů; organizátor a účastník mezinárodních projektových setkání; úprava interních a závěrečných zpráv; propagace).


Základní škola Krúdy (Budapešť III, Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola) je partnerská instituce, jejíž žáci se podíleli na realizaci maďarského konceptu programu Musik kreativ+. Škola hrála klíčovou roli v motivaci žáků a učitelů k vyzkoušení koncepce projektu, v organizování workshopů ve škole s maďarskými účastníky a v zavádění a sledování finančního plánu a účetnictví programu Musik kreativ+. Účastníci programu: Anna Aulechla ředitelka, koordinátorka (příprava projektové žádosti pro EU; organizátor a účastník mezinárodních projektových setkání; úprava interních a závěrečných zpráv; propagace); Anikó Kissné Vidó učitelka (vedla školní workshopy, doprovázela žáky na mezinárodních projektových setkáních, účastnila se mezinárodních projektových setkání, vytvářela didaktické náměty); Renáta Kovács (doprovázela žáky na mezinárodních projektových setkáních).