Francie

 • Univerzita: CFMI Sélestat / Univerzita Štrasburk
 • Soubor: HANATSU miroir
 • Škola: Základní škola de Quartier Ouest/ Sélestat, Škola Wimpfeling
 • Partneři přidružení k CFMI: ESPÉ akademie ve Štrasburku (Vysoká škola pro vzdělávání a pedagogiku), ESAT Évasion Sélestat, Státní základní škola Sainte Foy / Sélestat
 • Koncept: Kreativní hudební tvorba (cré-action) inspirovaná současnou japonskou hudbou a poezií


Univerzita: CFMI Sélestat / Univerzita Štrasburk 

CFMI v Sélestatu (vzdělávací centrum pro hudebníky působící na školách) je institut na Fakultě věd o umění Univerzity ve Štrasburku.

CFMI je spravováno dvěma orgány, a to Ministerstvem kultury a komunikace a Ministerstvem státního vzdělávání, vysokého školství a výzkumu; spolu s dalšími 8 institucemi tvoří CFMI síť, která je rozmístěna po celém území státu. CFMI se nachází v prostorách Vysoké školy pro vzdělávání a pedagogiku (ESPÉ) v Sélestatu od roku 1987.

CFMI připravuje více než třicet let odborníky, kteří jsou tvořiví, otevření a schopní realizovat projekty, podněcující demokratizaci hudební výchovy. V procesu uměleckého a kulturního vývoje je důležitým aktérem „intervenční“, profesionální hudebník, který působí v mateřských a základních školách, spolupracuje s učiteli dané školy, hudebními vzdělávacími centry (hudební a improvizační workshopy, vokální a instrumentální praxe), a to v rámci kolektivní hudební amatérské činnosti, uvnitř hudebních struktur, v jeslích a při jiných dalších setkáních s publikem. Aktivně působící hudebník se podílí na kulturním vývoji dítěte, dospívajícího a dospělého svou činností v dlouhodobém projektu, v němž se požaduje vyjádření prostřednictvím kolektivní hudební činnosti, představivosti a tvořivosti.

Vzdělání a závěrečné výstupy:

 • Dvouleté studium / 8 modulů (120 ECTS). 1500 hodin, z nichž 1/3 tvoří stáže na rozličných místech od prvního roku. Členění na technické, metodologické, didaktické a praktické aspekty.
 • Vzdělávání k dosažení vysokoškolského diplomu DUMI (Univerzitní diplom intervenčního – zprostředkujícího hudebníka). Více informací na http://cfmi.unistra.fr.

Účastníci projektu Erasmus+ Musik kreativ+ [CFMI a Univerzita ve Štrasburku]

 • Administrativa a komunikace: Amélie Heidinger a Sarah Braun.
 • Oddělení mezinárodních vztahů Univerzity ve Štrasburku: Caroline Carlot-Schmitt.
 • Pedagogové, školitelé:
 • Abril Padilla, skladatel: kolektivní hudební tvorba, představení Hudba a stíny, zkoumání a vynalézání rozeznělých těles, článek O rozeznělých tělesech.
 • Emmanuelle Zanfonato, režisér: představení Hudba a stíny, scénografie a návod pro stavbu stínového divadla, rozcvičky a hry s tělem. Emmanuel Babbi: skladatel Haïfu. Catherine Fender, sbormistryně, vokální rozcvičky, hlas a tvořivost. Léo Maurel, houslař: výroba nástrojů z recyklovaného materiálu.
 • Studenti:

Ročník z let 2014-2016, zvláště François Soton (student stážista pověřený vedením třídy zapojené do projektu Musik kreativ+) a Alice Kerkhof.

Ročník studentů z let 2015-2017, zvláště Ana Laura Dajas (vokální a tělesné rozcvičky).

 • Videa / fotografie:

Pascal Vaissier, Institut pro digitální aplikace, Univerzita Štrasburk

Quentin Bussmann, Amélie Heidinger, Noémie Lang, Pierre Desmets – CFMI

 • Stavba nástrojů

Leo Maurel Luthier, Guy Petillon, uskutečnění ukázkových hodin s tematikou, jak sestavit nástroj.

              

S podporou Regionálního ředitelství pro kulturní záležitosti CFMI z Lille a Ateliér experimentálního houslařství ALEx (CFMI Lille and Lutheries Experimental Workshop ALEx)


HANATSU Miroir

http://www.hanatsumiroir.fr/

Repertoár současné hudby: jiné porozumění.

Na rozhraní tvorby, mezioborových a mezikulturních vztahů.

Soubor HANATSU miroir byl založen v roce 2008 díky setkání flétnistky Ayako Okubo a bubeníka Oliviera Maurela; podnětem byla jejich snaha rozvíjet a rozšiřovat soudobou hudbu, na základě určité osnovy: zapojením nehudebních médií a hledáním cesty k porozumění a interpretaci současného hudebního repertoáru.

Pojetí souboru má víceoborový charakter. Je přizpůsobeno každému skladateli, projektu, setkání a každé nové zkušenosti.

Pojetí je hlavně zaměřeno na setkávání lidí zabývajících se různou tematikou; HANATSU miroir se snaží vytvářet svazky, stavět mosty mezi kulturami, interprety a skladateli, civilizacemi a jejich uměním, hudbou a publikem.

Pojetí souboru umožňuje střídavé zapojení malířství, scénografie, výtvarného umění, tance a divadelních forem.

Pro zasazení hudby do kontextu dobového umění a prohloubení hudebního vnímání publika získal soubor HANATSU miroir velký počet mladých skladatelů, kteří vytvořili nové kompozice a spolupracují na společných projektech.

Koncepce:

Díky uměleckým formám, jakými jsou video, divadlo Nô, založeným na nových technologiích nebo kaligrafii, se tento repertoár obohacuje o nové možnosti. Součástí je interpretace, umožňující pochopit význam a vytvářet mosty mezi skladateli a posluchači.

Soubor se snaží vést otevřené a zvídavé publikum pomocí smyslového vnímání, tímto způsobem jim přibližovat hudební repertoár, který je občas považován za „intelektuální“. Někdy veřejnosti chybí klíč k porozumění a hudba nemůže být správně přijata.

S takovými setkáními se HANATSU miroir ocitá na křižovatce kultur. Zvuk se stává výchozím bodem setkání, forma přijímá poetický obsah a hudební myšlenky získávají společnou energii; HANATSU miroir je soubor, který překračuje hranice.

Spolupracovníci souboru HANATSU miroir: skladatelé, kolektivy umělců apod.

HANATSU miroir nachází inspiraci ve spolupráci, která vzniká při jednotlivých setkáních. S renomovanými skladateli (Toshio Hosokawa, Gabriela Ortiz, Alessandro Solbiati, Yoshihisa Taïra) se snaží o nové pochopení jejich děl. S mladými skladateli, s nimiž spolupracuje pravidelně (Samuel Andreyev, Maurillio Cacciatore, Alireza Farhang, Januibe Tejera), usiluje o vytvoření novátorského společného jazyka. Kromě toho se vytvářejí svazky s Japonskem, divadlem Nô, úžasným japonským cimbalistou Mayumi Orai, flexibilním souborem Poésie 8.0, který reaguje na různé projekty v oblasti poezie, dále setkání s řeckou hudební kulturou a souborem ARTéfacts, anebo kontakty s rodící se jihoamerickou hudební tvorbou, především mexickými skladateli.

Od doby svého založení hrál soubor HANATSU Miroir ve Štrasburku, Paříži, několikrát v Tokiu, Fukui, v současné době realizuje více projektů vztahujících se k novým zemím.

Směřování:

Soubor HANATSU miroir je v souvislosti s projektem schopen vytvářet vlastní reflexe, týkající se tvorby repertoáru současné hudby, a vychází z přesvědčení, že:

 • hudba se dále vyvíjí při setkávání nových hudebních myšlenek
 • hudba cestuje a tato cesta je počátkem ve vývoji pravidel „moudrého“ hudebního záznamu stejně jako hudebního dědictví předávaného ústní tradicí
 • současný repertoár může být obohacen např. „odklonem“ či „probádáním“ „moudré“ hudby.

Základní škola v Quartier Ouest  (Západní Čtvrť) /Sélestat, Škola Wimpfeling

 

Catherine Mc CANN, ředitelka, zapojila školu v Quartier Ouest do projektu Erasmus+ Musik kreativ+.

Nathalie DURGETTO, třídní učitelka ve 4. třídě (CM1), se zúčastnila projektu Musik kreativ+ s 29 žáky ve věku 9 let.

Základní školu v Západní čtvrti navštěvuje 440 žáků rozdělených do 18 tříd; sdružují se zde školy Wimpfeling a Dorlan. Tato dvě místa nabízejí žákům dobré životní zázemí i kvalitní výuku, a to díky investicím městského úřadu v Sélestatu. Školu navštěvují děti ve věku od 6 do 10 let, jsou rozděleny do pěti vzdělávacích stupňů (tříd). Škola je specifická v tom, že se nachází v bilingvní oblasti a v tzv. „německé sekci“ nabízí ve stejném rozsahu výuku ve francouzštině i němčině. Ve všech ostatních třídách se vyučuje němčině tři hodiny týdně.

Škola vyvíjí svůj výchovně vzdělávací projekt s ohledem na silnou kulturní identitu, žáci a učitelé jsou těsně propojeni při různých dynamických aktivitách, jako jsou např. výstavy uměleckých děl ve škole, výstavy vědeckého charakteru, vytvoření keramické stěny na nádraží, taneční, hudební, pěvecké a divadelní představení, zaštítěné profesionálními umělci, účast na «festivalu dvou jazyků», bilingvní vyučovací hodiny s německými žáky, francouzsko-německý literární projekt.

Škola se nachází  v pozoruhodnému prostředí; projektu poskytují jedinečnou autenticitu tyto aspekty: bohatství historického dědictví (Okresní archiv současného umění, Humanistická knihovna, chráněné památky) i rozmanitost přírody v Sélestatu (Národní přírodní park v Illwaldu).

Projekt Erasmus+ Musik kreativ+ nás zaujal pro širokou škálu svých uměleckých, kulturních, pedagogických a mezinárodních aspektů.


Zúčastnění partneři

 • ESPE Štrasburské akademie (École supérieure du Professorat et de l’Éducation, Vysoká škola pedagogická)

V rámci projektu Erasmus + Musik kreativ+, centrum CFMI v Sélestatu se účastnilo studijních dnů DiCrA (Didaktika hudební tvorby, podporované výzkumnými dotacemi IDEX), které organizovala Grazia Giacco-Blanc, docentka a výzkumná pracovnice ESPÉ Štrasburské akademie.

https://espe.unistra.fr/

 • ESAT Evasion Sélestat

Zřízení a služby pracovní pomoci (ESAT) jsou lékařsky a sociálně orientované organizace, které usilují o společenské a profesní začlenění handicapovaných dospělých. Jedná se o kulturní a umělecky orientovanou instituci: v oblasti výtvarného umění, hudby a představení.

Chcete-li se dozvědět více:
http://www.esat-evasion.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=dAT0J7rS8qU

Malá skupina umělců z ESAT Évasion pomohla žákům a studentům fakulty a současně je i zasvětila do technických tajů přípravy představení Stíny a jejich hudba. Tyto technické postupy ESATu byly vytvořeny a rozvinuty v představení Proklatý had, který u publika sklidil nevídaný úspěch: https://www.youtube.com/watch?v=5jLU2lXkYp8&t=421s

 • Státní základní škola Sainte Foy / Sélestat
  Estelle KAMM, ředitelka

Corinne SCHILLER, Aurélie Stöckler, Isabelle Lemaire, učitelé

Třídy paní Lemairové, Schillerové a Stöcklerové se podílely na různých fázích projektu Musik kreativ+: při představení Hudba a stíny, vokálních a tělesných rozcvičkách, hrách s hlasem a gesty, které napomáhají při grafické notaci.


Kreativní hudební činnost, inspirovaná současnou hudbou a japonskou poezií

Projekt by chtěl nabídnout dobrodružnou cestu, vznikající při kolektivní hudební tvorbě.

Obsahuje následující fáze:

 • připravit se
 • vybavit se
 • vybrat si zařízení, nashromáždit a poznat je
 • poznat tým
 • vydat se na dobrodružnou cestu

Celá cesta, od fáze objevování až k výsledné hudební tvorbě, nabízí různé prostředky a nástroje pro objevování, vynalézání, vytváření, řízení a společnou prezentaci hudebního projektu.

Současná hudba a haiku.

Současná hudba je hudba svobody, různých možností. Vše musí být objeveno, tělo, pravidla atd. Všechny estetické normy, zkušenosti jsou dovoleny. Důležité je najít vlastní pravidla, osvobodit se od všech pout a objevit hudební prostředí, od nejmenších po největší komponenty: vnímat zvuk – vedle jeho tradičního využití – také jako element prostředí.

Haiku je krátká japonská báseň o třech verších, se strukturou slabik 5/7/5, jde o působnost umění jazyka, který chce naznačit prostřednictvím smyslů obraz, rytmus, emoci, stav duše. Haiku vzpomíná na roční období, je to umění života. Existuje repertoár zhudebněných haiku. Cílem je zvnitřnění písma a zhudebnění haiku prostřednictvím hudební kreativity, která je podněcována repertoárem současné hudby.

Haiku je východisko, které otevírá dveře vývoje v rozmanitém hudebním tvořivém poli.

Haiku je výchozím bodem pro nehudebníky. Text, jako podstatný aspekt pro hru, může být napsán dětmi. Odborník (učitel, profesionální hudebník) doprovází hudební tvorbu. Haiku skýtá velkou otevřenost pro projekty, které překračují hranice jednotlivých oborů.