Featured Video Play Icon

Franciaország

 • EgyetemCFMI of Sélestat / Strasbourgi Egyetem
 • EgyüttesHANATSU miroir ensemble
 • Iskola:  Quartier Ouest/ Sélestat Wimpfeling Általános Iskola
 • Associated partners: ESPE of the Strasbourg Academy (Oktatási és Nevelési  Továbbképző Intézet); ESAT Evasion, Sélestat; Sainte Foy Általános Iskola, Sélestat
 • Koncepció: Kortárs zene és japán költészet által inspirált kreatív zenei produkció


Egyetem: CFMI of Sélestat / Strasbourgi egyetem

A CFMI, Sélestat (Iskolai Zenetanárképző Intézet) a Strasbourgi Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyik tanszéke. A Kulturális és Kommunikációs Minisztérium valamint a Nemzeti Oktatási, Felsőoktatási és Kutatási Minisztérium kétirányú felügyelete alatt a sélestat-i CFMI egy olyan hálózat részét képezi, amely nyolc másik CFMI-t foglal magában az egész országban. A sélestat-i CFMI  1987 óta a Sélestat École Supérieure du Professat et de l’Éducation (ESPÉ) épületeiben található.

Harminc éve a CFMI-t olyan kreatív, nyitott gondolkodású szakemberek vezetik, akik készek a zenei nevelés demokratizálódását célzó projektek kezdeményezésére. A művészi és kulturális fejlesztés egyik kulcsszereplője a közvetítő zenész: egy olyan hivatásos zenész, művész és pedagógus, aki együttműködik az iskolai tanárokkal, zenei oktatóközpontokkal (zenei öntudatra ébredést célzó műhelymunkákban, improvizációs műhelyekben, ének- és hangszeres gyakorlatokban), az amatőr kollektív zenei gyakorlat keretében, kulturális struktúrákon belül, bölcsődékben és más közönségekkel. A közvetítő zenész közreműködik a gyermek, a serdülő és a felnőtt kulturális fejlődésében; hosszú távú projektben vesz részt, amely a zene, a fantázia és a kreativitás közös gyakorlása révén elősegíti az önkifejezést.

Képzés és oklevél:

 • Kétéves tanulmányok / 8 modul (120 ECTS)
 • 1500 óra, ebből 1/3 egy változatos tanfolyam részeként, az első évtől kezdve.  Artikuláció a technikai, módszertani, didaktikai és gyakorlati helyzeteken alapuló anyagok között.
 • A DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant) megszerzését szolgáló képzés
 • További információk: http://cfmi.unistra.fr

Az Erasmus Musik kreativ+ projekt résztvevői [a CFMI és a Strasbourgi Egyetem]

 • Titkárság és kommunikáció: Amélie Heidinger és Sarah Braun
 • A Strasbourgi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszéke: Caroline Carlot-Schmitt
 • Oktatók:  Abril Padilla, zeneszerző: kollektív zenealkotás, Zene és árnyak előadás, hangképző testekkel végzett felfedezés és feltalálás, A hangképző testekről című cikk. Emmanuelle Zanfonato, rendező: Zene és árnyak előadás, díszlettervezés és építési útmutatók az árnyékszínházhoz, bemelegítő feladatok és a testjátékok. Emmanuel Babbi: a Haïfu zeneszerzője. Catherine Fender, karmester: beéneklés, a hang és kreativitás.  Leo Maurel, luthier: visszanyert anyagokból készült hangszerek építése.
 • Diákok:2015-2017. évi promóció: diákok és elsősorban Ana Laura Dajas (beéneklés és fizikai bemelegítés).
 • 2014–2016. évi promóció: diákok és elsősorban François Soton (gyakornok tanuló, a Musik kreativ+ projektben résztvevő osztály vezetője) valamint Alice Kerkhof.
 • Videók / fotók:Quentin Bussmann, Amelie Heidinger, Noémie Lang, Pierre Desmets – CFMI
 • Pascal Vaissier, a Strasbourgi Egyetem Digitális Felhasználás Tanszéke
 • Hangszerek megépítése:
 • Leo Maurel luthier, Guy Petillon a hangszerépítő oktatóanyagokhoz.

              

A Direction régionale des affaires culturelles Grand Est támogatásával.

CFMI Lille and Lutheries Experimental Workshop ALEx
http://cfmi.formation.univ-lille3.fr/www/index.php/presentation/locaux-et-equipements/atelier-de-lutheries-experimentales

 

 


Együttes: Hanatsu Miroir Ensemble

http://www.hanatsumiroir.fr/

Kortárs repertoár: más értelmezés

A tervezés kereszteződésénél, interdiszciplináris és interkulturális kapcsolatok

A 2008-ban alapított HANATSU Miroir együttes a fuvolista Ayako Okubo és az ütőhangszeres Olivier Maurel találkozásának eredményeként született: kettejük közös vágya volt, hogy kifejlesszék és ismertté tegyék a kortárs darabok jegyzékét egy konkrét tengely mentén: a zenén kívüli médiumok integrálása mentén, hogy a kortárs repertoár megértésének és értelmezésének új módjait tárják fel.

Az együttes megközelítése multidiszciplináris; s külön-külön igazodik mindegyik zeneszerzőhöz, mindegyik projekthez, minden egyes találkozáshoz, minden új élményhez.

A HANATSU miroir elsősorban az emberi találkozásra összpontosít, többféleképpen, hogy kapcsolódási pontokat alkosson, hidakat építsen kultúrák, előadók és zeneszerzők, kultúrák és művészetek, zene és közönsége között.

Az együttes megközelítése – a változó geometriával – a festészet, a díszlettervezés, a plasztikus művészet, a tánc vagy akár a színházi formák válogatását vonja magával.

A HANATSU Miroir együttes megközelítése – a zene helyettesítése a kor művészetében, a közönség zene iránti fogékonyságának növelése különböző médiumok útján – számos fiatal zeneszerzőt indított az együttes követésére: új művek megírására és közös projektek szervezésére.

 

A mi megközelítésünk

Azáltal, hogy művészeti formákkal foglalkozik – mint például a videó, Nô színház, új technológiákból vagy kalligráfiából eredő művészetek –, a repertoárba új kulcsok épültek be, amelyek – amikor az értelmezésbe beépítjük őket – felfedik a jelentést, és újabb szálakat szőnek a zeneszerző és a közönség között szőtt hídba.

Az együttes egy nyílt és kíváncsi közönségnek igyekszik megfelelni, amely kész fogadni egy olyan környezet érzékiségének irányítását, amelynek révén egy olyan zenei repertoárt közelíthet meg, amelyet egyesek „cerebrális” – vagyis „agyi” –repertoárnak tekintenek. Néha a közönségnél nincsenek meg a megértés kulcsai, s így nem hallja megfelelően a zenét.

Ezekkel a találkozásokkal a HANATSU Miroir a különböző kultúrák kereszteződésénél helyezkedik el. A HANATSU Miroir – amely a hangzást találkozóhelynek, a formát költői tárolóeszköznek, s a zene nagylelkű megosztását közös energiaforrásnak tekinti – egy határokon átívelő együttes.

A HANATSU miroir együttműködése: zeneszerzők, művészi kollektívák stb.

A Hanatsu Miroir a találkozásai során kialakuló együttműködésekben talál inspirációt. Így amikor neves zeneszerzőkhöz kapcsolódik (Toshio Hosokawa, Gabriela Ortiz, Alessandro Solbiati, Yoshihisa Taira), olyankor megpróbál új olvasatot adni a műveiknek. A fiatal zeneszerzőkkel, akikkel rendszeresen együttműködik (Samuel Andreyev, Maurillio Cacciatore, Alireza Farhang, Januibe Tejera) arra egy innovatív közös nyelv megteremtésére tesz kísérletet. S végül ott vannak együttműködései a japán Nô színházzal, Mayumi Orai káprázatos japán cimbalistával, valamint a Költészet 8.0 (Poetry 8.0) csoporttal elért további felfedezései, amelynek rugalmas együttese különböző projektjeinek és költeményeinek megfelelően utazik; vagy a görög zenei kultúrával és az ARTefact együttessel való találkozások; vagy a dél-amerikai zenealkotás lendületes világával, s különösen a mexikói zeneszerzőkkel való találkozás.

Megalakulása óta a HANATSU Miroir Strasbourgban, Párizsban, több alkalommal Tokióban, Fukuiban is fellépett, és jelenleg számos projektje működik újabb országokban.

Útirányok:

A HANATSU miroir projekt egy olyan együtteshez tartozik, amely – kortárs repertoár létrehozásával – kész az együttes helyére vonatkozó saját elgondolásait továbbra is betölteni:

 • azzal a meggyőződéssel, hogy az új zenei elgondolások találkozásakor a zene nagymértékben fejlődik,
 • azzal a meggyőződéssel, hogy a zene utazik, s ebből az utazásból származnak a „zseniális” zeneszerzés szabályai, valamint a szóbeli zenei örökség,
 • s végül azzal a meggyőződéssel, hogy a kortárs repertoár gazdagítható „különutas” akciókkal, valamint a zenei „zsenialitás” „felfedezése”.

Iskola: Quartier Ouest / Sélestat, Wimpfeling Általános Iskola

Catherine Mc Cann rendező a Quartier Ouest iskolával dolgozott együtt a Musik kreativ + Erasmus+-projekt érdekében.

Nathalie DURGETTO, a CM1 osztály tanárja beleegyezett, hogy 29 kilencéves tanulóval részt vesz a Musik kreativ+ projektben.

A Quartier Ouest Általános Iskola egy 440 tanulót számláló állami iskola. Tizennyolc osztályát a Wimpfelingi Iskolával és a Dorlani Iskolával közösen működteti. Ez a két helyszín – a Sélestat-i Önkormányzat beruházásainak köszönhetően – kiváló körülményeket és tanulási környezetet kínál a diákoknak.

Az iskolába 6 és 10 év közötti gyerekek járnak, öt évfolyamon.

Az iskola különlegessége, hogy egy kétnyelvű „német” tagozatot is működtet, ahol az órákat egyenlő arányban tartják francia és német nyelven. A németnyelvtanítás minden más osztályban heti 3 órában folyik.

Az iskola egy erős kulturális identitással rendelkező oktatási projektet fejleszt ki, amelyben a diákok és a tanári csapat dinamikus tevékenységek keretében vesz részt, ilyenek például az iskolai művészeti kiállítások, a tudományos kiállítások, az állomáson kivitelezett falikerámia, tánc-, zene- és énekelőadások, színházi előadások, részvétel a „Két Nyelv Fesztiválon”, kéttannyelvű felfedező osztályok német iskolásokkal, francia-német irodalmi projekt.

Az iskola egyedülálló helyszínen működik: Sélestat gazdag történelmi öröksége (Kortárs Művészeti Regionális Alap, Humán Tudományok Könyvtára, [védett műemlékek) és természeti környezete (Illwald Természeti Rezervátum) folytán e projektek igazán hiteles helyszínen zajlottak le.

Természetesen az Erasmus+ Musik kreativ+ projekt művészi, kulturális, oktatási és nemzetközi vonatkozásaival vonta magára a figyelmünket.


Társult partnerek

 • ESPE Strasbourg Academy (Oktatási és Nevelési  Továbbképző Intézet)

Az ESAT (Munkaügyi Létesítmények és Szolgáltatások) olyan egészségügyi-szociális intézmények gyűjtőneve, amelyek célja a fogyatékkal élő felnőttek társadalmi és szakmai integrációja.  Az Évasion egy olyan ESAT, amelynek szakiránya a kulturális és művészeti orientáció: a vizuális művészetek, a zene és az előadás.

https://espe.unistra.fr/

 • ESAT Evasion Sélestat

The establishments and services through Work (ESAT) are medical-social institutions whose objective is the social and professional integration of adults with disabilities. L’Évasion is an ESAT whose speciality is to have a cultural and artistic orientation: in the visual arts, music and performance.

További információ:
http://www.esat-evasion.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=dAT0J7rS8qU

Az ESAT Evasion művészeinek kis csoportja tanulókat és diákokat mentorált, hogy előkészítse és kezdeményezze velük az Árnyak és azok zenéi technikai előadást azon technikák szerint, amelyeket az ESAT előzetesen megtervezett és kidolgozott a Vállkendőkígyó című előadáshoz, amely átütő sikert aratott:

https://www.youtube.com/watch?v=5jLU2lXkYp8&t=421s

 • Sainte Foy Állami Általános Iskola / Sélestat  Estelle KAMM, igazgató  Corinne Schiller, Aurélie Stöckler, Isabelle Lemaire tanárnők

Lemaire, Schiller és Stöckler tanárnők osztályai a Musik kreativ+ projekt különböző szakaszaiban vettek részt: a Zene és árnyak előadásban, a beéneklésben és fizikai bemelegítésben, a grafikus ábrázolást aláfestő énekjátékokban.


Koncepció: Kortárs zene és japán költészet által inspirált kreatív zenei produkció

A projekt közös zenealkotó kalandra hív.  Az indulás előkészítő fázisai a következők:  • Felkészülünk • Felszerelkezünk  • Felszerelésünk kiválasztása, elkészítése, összeállítása és megismerése • Megismerkedünk a csapattal  • Kalandra fel!

Az utazás – a felfedezéstől kezdve egészen a zenealkotásig – egy zenei projekt felfedezéséhez, feltalálásához, megépítéséhez, vezetéséhez és közös bemutatásához kínál eszközöket.
Kortárs zene és haiku

A kortárs zene a szabadság zenéje, a korlátlan lehetőségek zenéje. Mindent fel kell találni hozzá: a korpuszt, a szabályokat stb.  Mindenféle esztétika, mindenféle megtapasztalás megengedett. A szabály az, hogy az ember feltalálja saját magát, hogy megszabaduljon minden bilincstől, és előállítson egy zenei környezetet a legkisebb összetevőjétől a legnagyobbig: hogy a hangzásra mint környezeti tényezőre gondoljon, s ne csak hagyományos narratív alkalmazására és dramaturgiájára.  A haiku egy rövid, japán vers három, egyenként 5/7/5 szótagú verssorral. A nyelv művészeti hatása kelti életre, amely az érzékeken, képeken, ritmusokon, érzelmeken és lelkiállapotokon keresztül kíván sugalmazni. A haiku egy évszakot idéz meg. A haiku egyfajta életművészet. A megzenésített haikuknak egész repertoárjuk van. A cél, hogy a haiku megírására és megzenésítésére a kortárs zenei repertoárokban feltáruló zenei kreativitás területeinek felfedezése útján kerítsünk sort.  A haiku egy kiindulópont, amely a zenealkotás igen változatos területe felé nyitja meg a fejlődés kapuit.  A Haiku bejárati ajtó a nem zenészek számára. A szöveget, a játék tartalmát a gyerekek is megírhatják. A szakmai szereplő (a tanár vagy a hivatásos zenész) a zenealkotást irányítja. A haiku ideális, nyílt terep az interdiszciplináris projektek számára.