1 elem: Hang és kreativitás

Rövid összefoglalás

Egy sor hang- és testgyakorlat, melyek célja, hogy felébresszék és felfedezzék a hangot, azáltal, hogy megnyitják a képzeletet. Ezek a gyakorlatok szolgálhatnak beéneklés gyanánt, de követhetők bármikor máskor is, egy ének-zene órán.

Példák, amelyek nyomán a résztvevők többet is ki akarnak majd találni.

Időtartam: gyakorlatonként kb. 20 másodperc

Kor: 6 éves kortól

A kreativitás és a vállalkozó szellem kulcsszavai: Kutatás, képzelet, lelkesedés, csapatmunka, kockázatvállalás az előadással

Leírás

01 – Hello

Ereszd ki a hangod, és játszadozz el a „Hello!” szóval.

A gyakorlat bármely szóval vagy szöveggel használható.

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

 • felfedezik a különböző hangterjedelmeket, a basszustól a szopránig;
 • magukra vesznek egy karaktert;
 • különböző hangtónusokat mernek használni;
 • játszanak a hangjukkal;

02 - Testnyújtások

• Nyújtózz, mint egy macska; ne szégyelld, hanem ereszd ki azt a hangot, amit a mozdulat megkíván (csapdába esett, feszült, felszabadult stb.).

02 étirements corporels

03 - Váll és testtartás

Akaszd a vállaidat egy képzeletbeli ruhaszárítóra, és hagyd lógni a karjaidat, mint ahogy a vizes zoknik lógnak a szárítón.

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

 • tudomást szereznek a testükről, úgy, hogy elkülönítik egy mozdulatlan testrészüket, és átérzik a többi testrészük mozgásának szabadságát.

 

03 épaules et posture

04 - Eresszük le a tüdőnket

Fújjuk ki az összes levegőt a tüdőnkből, hogy átéljük azt a nyitottságot és jó közérzetet, amely a légzésszünetet követi. A kilégzés aktív cselekvés; a belégzés viszont passzív, és általában nem hangos.

04 essorage des poumons

05 - Zöngétlen mássalhangzók kivetítése

Kísérjük a mozdulatot, és biztosítsunk helyet neki.

Ügyeljen a mássalhangzók tónusára, amely a rekeszizom rugalmasságához kapcsolódik.

Mindegyik mássalhangzóhoz egy a kilégzést kísérő kézmozdulatot kell párosítani (kézsúrolást a réshangokhoz, könnyű koppintást ujjheggyel a zárhangokhoz stb.)

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

 • tudatosítják a kiejtett hanggal járó kilégzést és rezonanciát.

05 Projection de consonnes non voisées

06 - Morzsa az ablakpárkányon

• A karok egy képzeletbeli ablak szélére támaszkodnak, fújjuk ki a levegőt erőteljesen, az egész felületen, balról jobbra, hogy lefújjuk a képzeletbeli morzsát vagy port.

A karok stabilizálják a testtartás, míg a fejünk mozog.

A gyakorlat segíti a légzést a mássalhangzók ejtésekor.

06 miettes sur le rebord de fenetre

07 – Könnyű koppintás

Kopogjunk le egy mért vagy szabad ritmust, több különböző sebességgel, a paraméterek változtatgatásával (gyorsítva, lassítva, hangosan, lágyan, szüneteket beiktatva stb.), s közben tartsuk figyelemmel, hogy mit teszünk, mi magunk és a többiek.

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

 • felébresztik a testüket, hogy tetőtől talpig, mindenestül a jelenben legyen;
 • elősegítik a fogékonyságukat.

08 - Elefántormány

A saját trapézizmunk masszázsának egy kis elemét elősegítő kép.

08 trompe de l'elephant

09 – Pecsételés

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

 • rövid idő alatt a lehető legnagyobb mennyiségű energiát állítják elő;
 • érintkeznek a talajjal egy kis területen;
 • egy pillanatnyi erőfeszítés után ismét nyugodtan lélegeznek.

10 – A mókus és mogyoró hang

A mókus irigyen őrzi a mogyorót, és közben halk hangot ad ki.

A hang teljesen nazális; úgy állítjuk le, hogy mindkét orrlyukunkat egyidejűleg befogjuk az ujjhegyeinkkel (képzése közben a nyelvtő a lágy szájpadláshoz ér, mint a ping-pong szóban [ŋ]). Remek móka végigskálázni ezen a „zöngés tartományon” a basszustól a szopránig.

– Dolgozunk a nazális hangképzésen.

10 – L’écureuil et sa noisette sonore

11 - Leszedjük a csillagokat az égről

 • A csillagok messze vannak, elérhetetlenek vagy majdnem azok, olyanok, mint a magas hangtartomány; szedd le, és ne kapkodd (a hang szelektív és sima, torokzár nélkül).

Finoman átszaladunk az egész tartományon, egyik végletből a másikba.

Ha ezt a képi megjelenítést választjuk, akkor olyan hangot kereshetünk, amely nem fülsértő. Ugyanennyi figyelmet kap a vokális vonal is (nem vesszük le a szemünket a csillagról, és a hang hallgatását sem hagyjuk abba).

11 cueillir les étoiles dans le ciel

12 – Moto con moto

Alkalmazott hang: [ʙ] bilabiális, pörgetett, zöngés (brrr, mint amikor borzongunk).

Ugyanolyan zajt keltünk (szabad intonációval), mint a gyerekjátékok során (utánozzuk egy motor hangját), és csúsztatjuk a széle felé (pontos intonáció).

A hangmagassággal szabadon játszhatunk (hajlítás, ívelés, csúcsok stb.), hogy kísérjük a mozgást, és a hangminőségen is változtathatunk (régi traktor, luxusautó, versenyautó, motor stb.).

12 moto con moto

13 - V motor

Mindegyik zöngés mássalhangzó tálcán kínálja magát az énekgyakorlatokhoz (szirénák vagy dallammotívumok): [v], [z], [m], [ʒ], stb.

13 moteur sur "v"

14 – Autó

A hang és a képzelet felfedezése.

15 - Nyikorgó ajtó

A hangszalagok szintje alatt elhelyezkedő (szubglottikus) nyomás kezelése, ami kiváló arra, hogy csökkentsük a légzést a hangban.

Lehetővé teszi, hogy kilégzés nélkül képezzünk olyan hangokat, amelyek a magas hangok felé mozdulnak el.

A nyikorgó ajtó ráirányítja a figyelmet, milyen erő szükséges a sikeres gyakorlathoz.

15 porte qui grince

16 - Légzés, énekgyakorlat mozdulatokkal, egy képzeletbeli nyelv megalkotása

Ösztönözzük a tanulókat, hogy adjanak ki olyan énekhangokat, amelyeket az utánzó csoportról utánoznak le.

16 Mise en souffle, mise en voix, avec gestes, langages imaginaires

17 - Hang képzés

Legyünk képesek visszatérni egy hangmagassághoz, tartsuk ki, és adjuk tovább.

17 se passer un son

18 –Hangok, amelyek ki akarnak szaladni a szánkon

Hagyom, hogy az ének átmenjen rajtam.

„Sok minden történik a számban, rengeteg hang van a számban, amelyek csak arra várnak, hogy kitörjenek…”

Adjuk ki a mozdulatnak azt a hangot, amelyet kifejez vagy képvisel.

Ihletet és ötleteket meríthetünk a legkülönfélébb formákból.

18 Des sons qui veulent sortir de la bouche

Kompetenciák

Mindegyik gyakorlat egy adott kompetencia fejlesztését szolgálja, lásd az egyes gyakorlatokat.

A feladat keretében a diákok:

 • felfedezik a különböző hangterjedelmeket, a basszustól a szopránig;
 • magukra vesznek egy karaktert;
 • különböző hangtónusokat mernek használni;
 • játszanak a hangjukkal;
 • felébresztik a testüket, hogy tetőtől talpig, mindenestül a jelenben legyen;
 • elősegítik a fogékonyságukat.

Anyagok

Nem szükséges.