3. elem: Életképek egy afrikai faluból

Rövid összefoglalás

A ritmus nem más, mint mozgás az időn át, amely a mindennapi életet alakítja. Ebben a szakaszban a ritmusnak a mozgásokban, a természetben, a nyelvben és a mindennapos tevékenységekben való differenciált észlelése ad ihletet a zenealkotáshoz. A diákok egy Maliból származó zenészről szóló rövidfilmmel kezdenek, amely bemutatja a zenész meglátásait a ritmusról; majd kialakítják saját ritmusaikat és hangzásvilágukat.

Leírás

1. lépés: Nincs ritmus mozgás nélkül

 • A diákok és a tanár megnézik a „Foli” című filmet :

FOLI (there is no movement without rhythm) original version by Thomas Roebers and Floris Leeuwenberg

Impulzusok az átgondoláshoz

 1. impulzus:„Mi mindent társítanátok a ritmussal a filmben látott tevékenységek / helyzetek közül?”

A projekt keretében a tanulók által adott válaszok:

 • a dobokat
 • mindent, ami ritmikus
 • a mozsarak kopogását
 • a fák kivágását és a kovácsműhelyt a ritmikus hangok miatt
 • a nyelv ritmussá válik
 • a tánc vad, még a férfiak is táncolnak
 • a gyerekek, akik ritmust játszottak le a vizeskannákkal (film)
 • a mosótábla dörzsölését mosás közben (film)
 1. impulzus:„Mit gondolsz, milyen más, a ritmushoz szorosan kapcsolódó tevékenységek / helyzetek zajlanak egy afrikai faluban?”

A projekt keretében a tanulók által adott válaszok:

 • emberi hangok
 • piaci áruk hirdetése / kikiáltó kofák, árusok
 • a főzés zajai
 • a munkával kapcsolatos zajok

   

 • 2. lépés: rövidfilmjelenetek

A gabonaszemek őrlésének példája alapján a tanulók felidézik a filmben látott rövid cselekmények alapelemeit, és zenei ritmussá alakítják őket.  Példa: egy tanuló utánozza a mozsártörő hangzását a mozsárban, az összes többi tanuló kíséri az így kapott ritmust kalabasszal vagy más dobbal. Ismételjük ezt el a film más motívumaival is.

Csoportos feladat

A tanulókat három egyenlő létszámú csoportra osztjuk. A csoportmunkához rendelkezésre állnak a korábban már bevezetett afrikai hangszerek, valamint az iskolai hangszerek és a résztvevők saját hangszerei.

 • „Dolgozzatok ki egy afrikai falu egyik jelenetét, legfeljebb három kulcsszóval.
 • Válasszatok hangszereket, és illesszétek őket a jelenetetekben szereplő egyes tevékenységekhez.
 • Ültessétek át a cselekvések ritmusát hangszerekre, és alkossatok rövid, elismételhető zenei leírást, történettel.Az egyik tanuló lesz a felelős az alaplüktetésért.
 • Végül döntsétek el, hogy az osztályban hol szeretnétek bemutatni a jeleneteteket, ahol a közönség (a többi csoport) ülve megnézi, vagy meghallgatja a bemutatót.”

   

  3. lépés: a jelenet bemutatása

A sivatag homokja – érkezik a karaván (2:23-04:58)

Musikkreativ+ – Abschlusskonzert: Teil 2 (Deutschland)

Afrikai falu (6:35 – 9:00)

Musikkreativ+ – Abschlusskonzert: Teil 2 (Deutschland)

 • Az 1. csoport elhelyezi hangszereit a tanteremben, kifüggeszti a kulcsszavakat a táblára, és leülteti a közönségét (a másik csoport tagjait)
 • Az 1. csoport előadása
 • Ismételjük el ezt az összes csoporttal

Átgondolás

 • Milyen zenei eszközök alkalmazásával lettek a zene nyelvére lefordítva a jelenet kulcsszavai?
 • Hogyan lehetne a zenei jelenet izgalmasabb? (Az 1. elemben az izgatott várakozás sajátosságai: Az Újzene felfedezése és megtapasztalása)
 • Hogyan lehetne a három történetet egységes egésszé rendezni?

4. lépés: elrendezés

A diákok a tanárral közösen egy alapütemre egységbe rendezik a három történetet.

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

 • megismerik a filmben bemutatott nyugat-afrikai zenei kultúra sajátosságait.
 • mozgásritmust zenei ritmusra visznek át.
 • helyzeteket és tevékenységeket vizsgálnakés elemeznek, azok alapvető zenei sajátosságai alapján, majd énekszóra / hangszerekre viszik át őket.
 • csapattá szerveződnek,és döntéseket hoznak.
 • megtanulják, hogyan mutassák be zenéjüket közönség előtt.
 • előadóhelyként tapasztaljákmeg az osztálytermet.

Anyagok

 • Afrikai hangszerek, iskolai hangszerek, saját hangszerek
 • termek a csoprtos munkához
 • kártyák, lapok a kulcsszaknak
 • videó kamera