1. elem: Csoportos játék, zenei alkotás

Rövid összefoglalás

A csoportos zenejáték vágyat ébreszt, inspirál, erősíti a kíváncsiságot és a találékonyságot, motiválja a csoportot, és fokozatosan valamennyi résztvevőt magával ragad, bevon a közös zeneszerzésbe.

Tartalom:

• Csoportjáték a kreativitás ösztönzésére

• Rövidített modellek, kis csoportok előtti bemutatáshoz

• Ösztönözzük a diákokat, hogy hozzák létre a saját formáikat kis csoportokban

• Egységesítsünk különböző zenei paramétereket (sebesség, tempó, árnyalatok, crescendo – decrescendo, szünetek, ostinato, csúcsok stb.)

• Készítsünk jelöléseket a kitalált zenei formák memorizálásához és nyomon követéséhez

 1. rész: Hangjátékok: átalakulások
 2. rész: Hangtalálmány egy Haikuból
 3. rész: Hangmozgás
 4. rész: Az osztály létrehoz egy hangot, majd szekvenciát alkot úgy, hogy történetet talál ki, amelyet a hangok ihletnek

Időtartam: 5-től 20 percig

Kor: 6 éves kortól

A kreativitás és vállalkozó szellem kulcsszavai: Lelkesedés, átalakulás az alkotás során, ötletek és megoldások kialakítása, képzelet, kölcsönhatás a környezettel, a csapatmunkaLeírás

Part 1 Hangjátékok: átalakulások

Időtartam: 5 és 10 perc

Kor: 6 éves kortól

01 Jeux vocaux matieres

A játékot Guy Reibel zeneszerző munkája ihlette: Guy Reibel Musical Play: essay on musical invention. Volume 1: Jeux vocaux, (Éditions Salabert, Paris, 1984).

Leírás: körbeállva utánozzunk egy bizonyos hangot.

Képzeljünk el, válasszunk ki, majd vokálisan adjuk elő (A) hangot a lehető legjellemzőbben (nem kell félni, hogy eltúlozzuk a szándékot, éljünk hangutánzással, a természet, környezet, gépek stb. hangjainak utánzásával).

Adjuk át ezt az (A) hangot egy szomszédunknak, aki ugyanúgy reprodukálja, majd átalakítja a (B) hanggá. Ezután adjuk át ezt a (B) hangot az ő szomszédjának, és így tovább.

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

• kitalálnak egy hangot, s társítanak egy szándékot a hanggal és a mozdulattal.

Javaslat

• ezt megelőzően végezzünk közös, rövid énekbemelegítést, ne „hidegindítással” kezdjük.

• a hang eltorzításához társítsuk a mozdulatot a hanggal és a hang átalakulásával, nyújtással, dagasztással, összetöréssel, finomítással, elfojtással stb.

Inspiráció:
Cathy Berberian Stripsody
John Cage Aria


Part 2 Hangtalálmány Haikuból

Időtartam: 10 és 20 perc

Kor: 6 éves kortól

Az öreg tóban

Ugrik a béka

És placcs! bele a vízbe

Matsuo Basho (1644-1695)

Leírás: a haiku szövegére hozzunk létre egy olyan szekvenciát, amelyben egy irányított rész mellett egy másik, inkább szabad rész áll.

Osszuk a csoportot három csoportba:

 • Az első csoport a lehető leglassabban elénekli „Az öreg tóban” című dalt (saját tempójukban, és mindenki maga választja meg a hangmagasságát)
 • A második csoport elénekli / elszavalja, amilyen gyorsan csak tudja, az „Ugrik a béka” című dalt (hirtelen, meglepetésként, ugrásszerűen).
 • A harmadik csoport pontos hangokat énekel: a „placcs!” szót különböző hangokon. Csak ennek a csoportnak van vezetője.

Variációk: kísérletezzünk különböző kezdő és befejező lehetőségekkel, a csoportok közötti kölcsönhatásra és a különböző lehetséges térbeli konfigurációkra.

Javaslatok: készítsünk felvételt, és úgy hallgassuk meg úgy, hogy közben grafikusan ábrázoljuk, amit hallunk!

Kompetenciák:

A feladat keretében a diákok:

 • adaptálják egy Haiku szövegét, hogy kitaláljanak egy több elemből származó zenét, amely ugyanabból a haikuból származik;
 • ezt tovább bővítik olyan hangokkal és a zenei eseményekkel, amilyeneket az ember „nem lát”, amit kitalálunk, elképzelünk, s amilyenek a helyzet, a kép részei;
 • változtassuk a hangszínt, a glissandókat, a hangzás anyagjainak artikulációját, a légzést.

Inspiráció: megzenésített haikukra vonatkozó tanulmányok


Vache Meuh Meuh by Victor Flusser, az Éditions Mômeludies szíves engedélyével

03 FR 2 la vache meuh meuh

Haïfu by Emmanuel Babbi

Ouverture de la Nef des fous megzenésített haiku módjára

04 – Haïfu Babbi

 

Machouillements Graphisme Video

Pop Graphisme Video

Percussions corporelles progression et notation

 

05' Extrait 1 Haikus perf

05'' Extrait 2 Haikus perf

A tanulók első kísérlete arra, hogy egy általuk írt haikura improvizáljanak.

06 Essai haïku

Előkészület: lásd: Impulzus: hang, test, „hangzótestek”, hangszerek

Part 3 Hangmozgás

Időtartam: 5–10 perc között

Kor: 8 éves kortól

Tartalom: zenei találmány egy táncos vezetésével

Feltételek: a csoport már felfedezte azokat a hangszereket / „hangtesteket”, amelyeket ehhez a sorozathoz kell használnia.

A kísérletezés és kiválasztás lépései már lezajlottak (minden résztvevő már több hangváltoztatást is elsajátított).

Leírás: a vezető / táncos a kör közepén helyezkedik el.

07 IMPRO dirige danse 1

08 Impro dirige danse 2

Mozgásával (táncával) különböző érzeteket fog javasolni.

Az összehangolás alapvető: egy mozdulat = egy hang, nincs mozdulat = csend.

Akik körben letelepedtek a táncos körül, nem ugyanúgy látják őt. Csak azok játszanak, akik észrevesznek egy mozdulatot, egy pillantást. Ezáltal a táncos / vezető irányíthatja a zenészek számát, ami az irányítás és a döntéshozatal módja.

A zenészek csak azokat a mozdulatokat „játsszák le”, amelyeket látnak.

Hasonlóképpen, a táncos / vezető szeme sem lesz mindenki számára látható: ezáltal a táncos / vezető több játékcsoportot alkothat.

A megtapasztalás azonnali – s nem előre rögzített – kapcsolatot teremt a mozdulat és a hang között. A résztvevők zenészként minden pillanatban interpretálnak; ugyanolyan kreatívnak kell lenniük, mint a táncosnak.

Kompetenciák:

A feladat keretében a diákok képesek:

 • egy pillanatra kollektív zeneszerzést megvalósítani, a „vezető / táncos” utasításait követve;
 • egy haiku szövegét adaptálni: több elemből zenét alkotni, amely ugyanazon haikuból származik;
 • kibővíteni azoknak a hang- és a zenei eseményeknek a körét, amelyeket az ember „nem lát”, hanem csak kitalálhat, elképzelhet, s amelyek a helyzetnek, a képnek részei.

Egyéb kísérletek
Les jeux vocaux Guy Reibel 

Dessine-moi la musique – Guy Reibel, DVD-bemutató: életre keltjük az éneklést rajzzal, mozdulatokkal, körvonalakat rajzolva fokozatosan, ahogy a zene kialakul, úgy, hogy apránként testet ölt az elgondolás.

Part 4 Az osztály létrehoz egy hangot, majd szekvenciát alkot úgy, hogy történetet talál ki, melyet a hangok ihletnek

Időtartam: kb. 15 perc

Kor: 7 éves kortól

Leírás:

 • Adjunk minden tanulónak egy dobverőt
 • Mindenki keres magának egy hangot, amelyet a dobverőjével az osztályterem valamilyen felületén (asztalon, szekrényen, padlón, dobozon, könyveken, ajtón, padon stb.) előállíthat, és érdekesnek érez, akár ütéssel, dörzsöléssel vagy más játékmóddal.
 • Mutassuk be a csoportnak a talált hangokat, fűzzünk hozzájuk magyarázatot, építsük a fantáziára.
 • Különítsünk el bizonyos hangokat, amelyeket a gyerekek nem választottak, és tegyük sorba őket egy elgondolásnak megfelelően, mintha filmzenét alkotnánk.

Példa:

reszelős hang a fiók fenekének dörzsölésével: az autó nem akar elindulni,

fémkeret ütésének hangja: az autó lerobbant,

PVC ütésének hangja: madarak gumiabroncsot csipkednek,

fém ütésének hangja: madarak a karosszériát csipkedik,

a dobverőt végighúzzuk egy ágy fa matractartó bordáin: már megint esik az eső.

Micsoda nap!!!

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

• feltalálókká válnak a hanggal, szándékot társítanak hanghoz és mozdulathoz;

• egy haiku szövegét adaptálják, hogy több elemből álló zenét alkossanak, amely ugyanabból a haikuból származik;

• egy pillanatra kollektív zeneszerzést valósítunk meg, a „vezető / táncos” utasításait követve;

Anyagok

According to the proposals: no equipment needed or sound bodies or mallets