2. elem: Erdei madarak (Zenei – színjátszó tanulmány)

Rövid összefoglalás

A zenei játék hatékonysága, a gyerekek képzelete, fantáziája és kreativitása fejlődésének elősegítése fokozható a színjátszásoktatás elemeivel. Szándékosan alkalmazzuk itt a saját viselkedésen és tapasztalaton alapuló színjátszói és tapasztalati stimulusokat. A gyerekek aktívan részt vesznek a folyamatban, amelyben nemcsak eddig megszerzett ismereteiket és készségeiket kamatoztatják, hanem – képzeletük és fantáziájuk révén – új cselekményeket hoznak létre, jelzik bizonyos tevékenységeiket, fejlődésüket, összedolgoznak stb.

A 2. modulrész ettől függetlenül követi a korábbi tevékenységeket (az 1. modulrész). Arra ösztönözzük a tanulókat, hogy alkossanak zenei tanulmányt, amellyel kifejezik az erdei madarak ébredését. A gyerekek ebben a feladatban a madárvilág képviselői, az ábrázolt karakterek jellemzése és megnyilvánulásai fontos szerepet játszanak. Stilizációjukban a népi irodalom megnyilvánulásait használjuk. A kreatív elemek a munkának azt a részét alkotják, amelyben a szövegeken dolgoznak: ritmizálják, dallamosítják, meghatározzák a dinamikáját, hangszínét és a tempóértelmezését, valamint hangszerekre és mozgáskifejezésre adaptálják.

Referenciák: 3. modul

Időtartam: 90 perc

A kreativitás és vállalkozó szellem kulcsszavai: képzelet, kölcsönhatás a környezettel, ötletek eredetisége, érzékenység a problémák sokfélesége iránt, csapatmunka (zenei csoport), elgondolások és megoldások kialakítása, lehetőségek fellelése

Leírás

Step 1

A tanulókat hat csoportra osztjuk; az előkészített munkalapokkal dolgoznak. A gyerekek mindegyik csoportja egy bizonyos madár hangját értelmezi (citromsármány, veréb, kakukk, pacsirta, fecske, pinty), a megadott népi szöveg és a saját ötlete alapján. Dolgozhatnak madárdalokat tartalmazó dalgyűjtemény egyik lejegyzésével (lásd a tanulók számára készült 1-6. sz. munkalapot, no. 1–6, M3B2PL1-6e).

A madárdalokhoz kapcsolódó szövegminták:

 • Citromsármány  (Emberiza citrinella)
 1. Ci ci ci ci ci ci   cíííííííííííí! Ci ci ci ci ci ci cííííííííííííííííííííí!
 2. Kdyby si sedláčku chcíp! Kdyby si sedláčku chcíp! /kdɪbɪ sɪ sɛdlatʃ:kʊ xci:p kdɪbɪ sɪ sɛdlatʃ:kʊ xci:p/
 3. Vezu, vezu, vezu, vezu kvítí. /vɛzʊ vɛzʊ vɛzʊ vɛzʊ kvi:ti:/
 • Házi veréb (Passer domesticus)
 1. Čim, čim, čim, čim, čim-ča-ra-ra, čim-čim-čim.
 2. Sedlák stréc, sedlák stréc! Sedlák pán, sedlák pán! Čert ho vem, čert ho vem! /sɛdla:k strɛ:c sɛdla:k strɛ:c sɛdla:k pa:n sɛdla:k pa:n tʃɛrt hɔ vɛm tʃɛrt hɔ vɛm /
 • Közönséges kakukk (Cuculus canorus)
 1. Ku ku! Ku ku! Sedím na buku! /kʊkʊ kʊkʊ sɛdi:m na bʊkʊ/
 2. Ku ku! Ku ku! V lese na buku! /kʊkʊ kʊkʊ v lɛsɛ na bʊkʊ/
 • Erdei pacsirta  (Lullula arborea)
 1. Pi – íííít, pry – ýýýýt,   prrrrr-lyyy pít
 2. Já jsem se díval, jak sedlák voral. Vijo, vijo, vijo, vijo. Hot, hot, hot, hot, čihy, pryč! /ja: jsɛm sɛ di:val, jak sedla:k vɔral vɪjɔ vɪjɔ vɪjɔ vɪjɔ hɔt hɔt hɔt hɔt tʃɪhɪ prɪtʃ/
 • Füsti fecske (Hirundo rustica)
 1. Vift, vift, ši-dly, vi-dly, vift, vift, ši-dly vi-dly.
 2. Šidly, vidly, šidly, vidly, dybych měla dobré vidly, kydala bych hnůj! /ʃɪdlɪ vɪdlɪ ʃɪdlɪ vɪdlɪ dɪbɪx mjela dobrɛ vɪdlɪ kɪdala bɪɣ hnu:j/
 • Erdei pinty  (Fringilla coelebs)
 1. Rrrrr-   čaf čaf čaf     fraj – čáák
 2. Pink! Pink! Pink ra ra ra ra ra! Pink! Pink! Pink ra ra ra ra ra!

Step 2

A munkalapon szereplő feljegyzésnek megfelelően a diákok először ritmikusan elszavalnak egy szöveget, amely jellemzi az adott madarat. A szöveg ritmizálása közben a zenei kifejezés dinamikáján, hangszínén és tempóján is dolgoznak.

Step 3

A tanulók kifejezik a madarak ébredését, úgy, hogy Orff-hangszereken (ritmikus vagy dallamos ütőhangszereken) játszanak.

Step 4

Egyéni és közös átgondolás:

A tanulók értelmezik a feladat zenei elrendezését; leírják, hogyan haladtak, és mi érdekelte őket. A többiek kifejtik véleményüket a megvalósítás mikéntjéről.

Step 5

A diákok dallamot szereznek a szöveghez saját zenei képzeletük alapján, hangszeres (Orff vagy klasszikus) játékkal. Ha a feladat túlságosan bonyolult néhány gyereknek, akkor felhasználhatják vagy átdolgozhatják a munkalapokon bemutatott példákat, amelyek dalgyűjteményekből származnak.

Step 6

A diákok mozgáselemmel kísérik a megzenésített struktúrát.

Step 7

A diákok színjátékkal adják elő, ahogy az erdei madarak felébrednek. Énekszóval, ritmikus szavalattal és mozgással fejezik ki zenei elgondolásaikat. Egy történet megtervezett cselekménye alapján tevékenykednek (egyénileg vagy csoportosan). A zenei megvalósítás lehet egy- vagy többszólamú is.

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

·  megkülönböztetik egymástól a zenei kifejezés alapvető eszközeit

·  útmutatást kapnak a hangtérben működő tájékozódási érzékük fejlesztéséhez

·  meghallgatják egymást, inspirálják egymást, zenekarban játszanak

·  hangjukkal, hangszeren vagy mozgással fejezik ki egy szöveg tartalmát

·  útmutatást kapnak a polifónia kialakítására, reagálnak egy karmester mozdulataira

·  ösztönzést kapnak, hogy egy kottajegyzetből énekeljenek

·  kialakítják egy történet cselekményét, és zenés színielőadás formájában megvalósítják a megadott téma alapján

Anyagok

 • Bartoš, F. (21898). Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce společné popisuje František Bartoš [Our Children. Their Life in a Family, between Each Other and in the Village, Their Poetry, Entertainment, Plays and Work  Described by František Bartoš]. Praha: J. Otto, pp. 52–78.
 • Erben, K. J. (21886). Prostonárodní české písně a říkadla [National Czech Songs and Rhymes]. Praha: A. Hynek, pp. 27–29.
 • A tanulól munkalapjai, no. 1–6: M3B2PL1-6e