2. elem: Kuku lopótökzene

Rövid összegzés

A poliritmikus zene jellegzetes zenei gyakorlat a legtöbb afrikai kultúrában. Ebben a modulszekcióban a diákok egy népszerű nyugat-afrikai ritmust dolgoznak ki. A ritmusok egymásba fonódása létrehozza saját ritmikus dallamát a dobok különböző hangmagassága révén, ami egyfajta hangszerek közötti beszélgetést eredményez. Miután elsajátítják a ritmus egy leegyszerűsített változatát az iskolai gyakorlathoz, a tanulók csoportokban kialakítják saját ritmikus-melodikus párbeszédeiket és előadást tartanak.

Az oktatók részére mellékeljük a ritmusjelölést. A diákok hallgatás után elsajátítják a Kukut, utánozva – újraalkotva, valamennyien összhangban a szóbeli–hallás utáni hagyományozással.

A Kuku egy nyugat-afrikai, népszerű ünnepi ritmus. Eredetileg a ritmust egy körtánc kíséretében játszották, amikor az asszonyok hazatértek a halászatból.

Míg a mély hangolású dzsembe (nyugat-afrikai bőrdob) hagyományosan e ritmus lejátszására használatos, ma már egyéb hangszerek, mint például a dundunba, a szangbang és a kenkeni (nyugat-afrikai lábdobok) is gyakran használatosak a kuku lejátszásához. A következő példában az egyszerűsített ritmusokat kalabason játsszuk el, vagy – ennek alternatívájaként – az iskolai bőröndobokon (ahol tart dobot az iskola).

 • Időtartam: 90 perc

A kreativitás és a vállalkozó szellem kulcsszavai: kutatás, kitartás, eredetiség

 

Leírás

1. Bemelegítés alapütem-technikákkal kalabas (lopótökdob) / bőrdob használatával

 • A diákok különböző hangokat próbálnak kicsalni a kalabasból a kezükkel
 • A tanárral felváltva, a diákok lejátsszák az 1. gyakorlatot, majd a 2. gyakorlatot, megduplázva a hármas lüktetést
 • A diákok és a tanárok a gyakorlat különböző változatait dolgozzák ki, mint például:
 • Lejátsszák az 1. és a 2. gyakorlatot egymás után, megismételhető sorrendben
 • Ritmuskánon 2 csoportban: a 2. csoport alaplüktetést kezd a csoport után
 • Improvizáció a különbözőképpen időzített belépésekkel
 • Improvizáció duplázott ütemmel
 • Improvizáció különböző kalabashangokkal

2. Kuku

A diákok és a tanár körben ülnek, előttük egy kalabas.

 • A tanár lejátssza az 1. ritmust. A tanárral felváltva, a diákok gyakorolják az 1. ritmust, egyénileg vagy csoportosan.Azután elismételjük a 2. ritmust.

Kuku Voice 1 example

Kuku Voice 1 pupils

 • A tanárral felváltva, a diákok lejátsszák a 2. ritmust, egyénileg vagy csoportosan.

Kuku Voice 2 with text

Kuku Voice 2 pupils

 

 • Az 1. diák eljátssza a két ritmus egyikét egyszer, majd a játékuk során szemkontaktuson keresztül, jelzi a 2. tanulónak, hogy beléphet. A 2. diák az 1. vagy a 2. ritmusmintával válaszol, és jelez a 3. tanulónak, hogy folytassa a játékot. A ritmusváltást megszakítás nélkül, folyamatos ütemmel kell lejátszani.
 • A diákok 2 csoportban játszanak.Az 1. csoport az 1. ritmust játssza, a 2. csoport a 2. ritmussal válaszol. Mindkét csoport lejátssza a ritmusokat, felváltva, egymás után.
 • Mindkét csoport lejátssza a ritmusát együtt, ezzel sor kerül az első többszólamú játékukra.

Kuku Voice 1 + 2

3. Felhívás - kuku válasz

Mindenki továbbra is játssza a hívást és a választ, felváltva a tanár és a tanulók között, vagy A csoport és B csoport között.

 • Ritmikus felhívás
 • A tanár eljátssza a felhívást – a tanulók válaszolnak:

Kuku Call and Response

Ezt követően, a ritmikus hívás változást jelez a zenejátékban, amelyre a tanulóknak különös figyelemmel reagálniuk kell. A hívás például bejelenthet egy ritmusváltást, szünetet, váltást tuttiból szólójátékra, vagy lezárhatja a játékot.

4. Ritmusminták kifejlesztése

   • A tanár 5-6tanulóból álló csoportokra osztja az osztályt. A csoportok különböző termekbe mennek át, és vagy kalabast, vagy bőrdobot, vagy a saját hangszereiket viszik magukkal.
   • Csoportfeladat:„találjatok ki egy olyan ismételhető ritmusmintát, amely a kalabas mindkét ütéstechnikáját alkalmazza (a basszusütést és a tenyérütést). Dolgozzatok ki egy másik ritmusmintát, amely válaszként kiegészíti az elsőt. Ezután próbáljátok eljátszani mindkettőt egyidejűleg. ” Játsszátok le az új ritmust egy vagy több hanggal. Válasszatok ki valakit a csoportból, aki a „ritmusőr” lesz: neki kell figyelnie az egyesített tempót.

    

   Példák impulzusokra ritmusok feltalálásához:

   • Ritmusok a tanulóknevével (A1)
   • Játsszunk a ritmus (a kukujáték) szövegének szavaival, és ültessük át hangszerjátékra
   • Játék ütemduplázással illetve felezéssel
   • Hangok felfedezése hangszereken, majd időbeli sorrendjük meghatározása

5. Bemutató

A csoportok bemutatják a ritmusmintákat az osztály előtt.

Pupil's rhythms Group 1

Pupil's rhythms Group 2

Pupil's rhythms Group 3

Átgondolásra szolgáló impulzusok:

 • Hogyan írnád le a másik csoport ritmusának jellegét egy szóval?
 • Mik voltak a kihívások, amikor a ritmusmintát kidolgoztátok a csoporttal?
 • Milyen ötleteid vannak arra, hogy izgalmas előadást alakítsatok ki a felhívással, a csoportos ritmusokkal és akukuval?

Ezt követően, a tanárok és a tanulók kísérleteznek a javasolt elgondolásokkal, mint például:

Ritmikus felhívás – ritmikus válasz – Kuku – ritmikus felhívás – 1. csoportos ritmus Ritmikus felhívás – ritmikus válasz – Kuku – ritmikus felhívás – 2. csoportos ritmus Ritmikus felhívás – ritmikus válasz – Kuku – ritmikus felhívás – 3. csoportos ritmus Ritmikus felhívás – ritmikus válasz – Kuku – ritmikus felhívás – 1 + 2 + 3. csoportos ritmus


További lépések

 • az osztály gyakorlatba ülteti az előadásra vonatkozó elgondolásait
 • teniszlabdákkal, pálcikákkal vagy más tárgyakkal játszanak a kalabason a kezük helyett, ami minden egyes alkalommal változtat a ritmus jellegén.

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

 • egy kollektív alapütemet követnek.
 • ritmikus-metrikus mintákat hallanak és utánoznak.
 • megértik, és utánozzák a zenei mozgásszekvenciákat.
 • többszólamú ritmusjátékot hallanak.
 • a ritmusstruktúrák alapján kialakítják a saját elképzeléseket.
 • létrehozzák, fejlesztik, és előadják saját ritmus- és dallammotívumaikat egy megadott ritmus alapján.

Anyagok