Kreatív szervezés, zenei szervezőmunka

Közös zenemű

Csoportos zenei játékkal vágyat ébresztünk, inspirálunk, felkeltjük a kíváncsiságot és a találékonyságot, motiváljuk a csoportot, és fokozatosan elérjük, hogy valamennyi résztvevő kivegye a részét a közös zeneszerzésből.

Javaslatok

Mielőtt nekikezdenénk a számos feladatnak, javasolt néhány bemelegítő gyakorlat az Impulse Module-ból.

Mit jelent a kollektív zeneszerzés?

Kreatív szervezés, zenei szervezőmunka

 

Abril Padilla zeneszerző: Minden szervezet lényege, hogy többek számára lehetővé teszi, hogy egy közös cél érdekében együtt dolgozzanak. A szervezet akkor kreatív, ha ki tudja gondolni önmagát, azaz képes olyan távolságtartásra, belső rugalmasságra, amely lehetővé teszi az átalakulást, a megkérdőjelezést. S azáltal tud hozzájárulni ehhez a szükséges távolsághoz, hogy hanggal és a zenével, felvétellel és hallgatással dolgozik.

A vezető képe csupán az alá- és fölérendeltségi viszonyt feltételező hatalomkoncepció része, s nem egyeztethető össze a kreativitásra törekvéssel. Meg kell teremtenünk az önirányítás lehetőségeit, egy közös projektben bizonyos fokú függetlenséget kell biztosítanunk a tagok részére, s a projektnek számolnia kell tagjai különbségeivel.

Nem elégséges, hogy egyszerűen csak vezetőt váltsunk: meg kell találnunk az együttes vezetés lehetőségét, azaz, tudnunk kell cselekedni anélkül is, hogy állandóan szükség volna egyszemélyi vezetésre.

Néhány eljárás…

 • • alkossunk irányelveket, amelyek mindenkit képessé tesznek arra, hogy meglelje a kreatív oldalát (és ne csak végrehajtson)

  • szervezzünk: vonuljunk háttérbe és találjunk mindenkinek szerepet = a felelősség megosztására

  • törekedjünk arra, hogy a majdani tevékenységeink következetesek legyenek

  • szervezzük meg az időt és a teret

Az autonómia eredménye, „hogy vállaljuk a velejáró függőségi viszonyokat, és bizonyos fokú függetlenség felé mozdulunk el; ez az egész a kommunikációban és a másokkal való megosztásban nyilvánul meg: kölcsönös függőségről beszélünk tehát” 1]

Ami a zenét illeti: legyen közös zenei elgondolásunk, egy zenei koncepciónk, egy javaslatunk, amely keretet biztosít, és ugyanakkor teret enged mindenkinek a megújulásra, hogy valami újat alkossunk, és feltaláljunk.

A csoporton belüli egészséges kreativitás fenntartásában a változást biztosítják:

 • • kényszer

  • eljárásmódok (hang és zene)

  • elvi megközelítési irányok

  • helyszín

  • a szerepről

  • hogyan hallgassunk

A csoportkreativitás kimeríthetetlen forrás, feltéve, hogy folyamatosan és szenvedélyesen táplálhatjuk azáltal, hogy új elgondolásokat vetünk fel, és merünk kockáztatni.

Sources : [1] POLET-MASSET Anne-Marie(1993). Passeport pour l’autonomie : affirmez votre rôle propre, Editions Lamarre, Paris, p16.