1 elem: Mateník (ütemes szavalat tánchoz)

Rövid összefoglalás

Az egyik konkrét dalcsoport táncokhoz kapcsolódó táncdallamokból áll, amelyekben 2 ütem 3 ütemű beosztásra változik; ezek a mateníky nevet viselik. Ezekben a dalokban a 2/4, a 3/4 illetve a 2/4 és a 3/8 ütembeosztás váltja egymást a leggyakrabban.

Ez az 1. elem olyan munkaterveket vezet be, amelyek különösen Chytil sem slepici c. dal ritmikus részére vonatkoznak (Nyugat-Morvaország). A zenei folyamat fontos része a metrikus-ritmikus dallamszerkezet, ill. a páros és páratlan metrum váltakozásának átgondolása. A dallal kapcsolatos, az értelmezésre vonatkozó (ének, hangszeres, mozgás) valamint a megfigyelői tevékenységek átfedik egymást, és a metrikus-ritmikus rész is jelentős. A kreatív elemeket a szóritmussal, testjátékkal és tánckifejezéssel kapcsolatos játékok tartalmazzák, valamint a résztvevők egy dalhoz hangszeres kíséretet hoznak létre.

Referenciák: 1. modul, 2. elem

Időtartam: 90 perc

A kreativitás és a vállalkozó szellem kulcsszavai: Képzelet, érzékenység a problémák sokfélesége iránt, csapatmunka (zenei csoportokban), átalakulás az alkotómunka során, problémák azonosítása, ötletek és megoldások kialakítása

Leírás

Step 1

A diákok meghallgatják a Chytil sem slepici [Megfogtam egy tyúkot] c. dalt, amelyet egy cimbalomzenekar ad elő.

A dal szövege: Megfogtam egy tyúkot; Éjjel kinn az utcán, Senki meg nem látott; S én el nem árulnám.

Fonetikus leírás: /xɪtɪl sɛm slɛpɪcɪ v nɔcɪ na ʊlɪcɪ, ʒa:dnɛj nɛvi: jaka: bɪla, ʒa:dni:mʊ sɛ nɛli:bɪla/

A dal többszöri meghallgatása során a diákok felismerik a metrikus lüktetést (az ütem változását), és megtanulják a mateník kifejezést. A 2/4-es és a 3/4-es ütem váltakozását tapssal fejezik ki (pl. erős ütem – hangos taps, gyenge ütem – halk taps), vagy vezényelnek.

Step 2

A Chytil sem slepici c. dal szavaival végzett játék elősegíti az ütemváltás átgondolását és az összhangzattan fejlesztését (lásd a tanárok módszertani lapját 1. sz, M1B1ML1e , és a tanulók 1. sz feladatlapját, M1B1PL1e).

A következő változat kíséret kialakítása lehet, Orff hangszerek használatával, az adott ritmikai modellek vagy saját improvizációs témák alapján. A diákok maguk választják ki ritmikus ütőhangszereket (lásd a tanulók 2. sz., M1B1PL2e munkalapját).

Step 3

A Chytil sem slepici c. dal gyakorlása. A diákok megtanulják elénekelni a dalt (utánzással). Miután megtanulták, egy cimbalomzenekar kíséretével is elénekelhetik. Ehhez adódhat a ritmushangszerek – ütősök – kísérete (lásd a tanulók 3. sz., M1B1PL3 feladatlapját).

Slepice rytmizace

 

Step 4

A dal táncos kifejezése. A diákok tánckíséretet találnak ki a dalhoz (oldallépések, egy helyben forgás –a táncosok oldalsó váltása, ugrólépés). Csak néhány táncelemet használnak, amelyeket a képzeletük és megérzéseik szerint kapcsolnak egymáshoz. (A táncforma nem azonos az autentikus környezetből származó táncleírással.)

Step 5

Egyéni és kollektív átgondolás. Felülvizsgálat.

  • Követhetőnek éreztétek a mateník ritmusszerkezetét?
  • Melyik tevékenység segített megérteni az ütemváltást, amikor 2-ütemű és 3-ütemű beosztással dolgoztatok?
  • Könnyű volt a ritmikusgyakorlat? Ha nehéz volt, van javaslatotok, miként módosíthatnánk?

Variánsok

 

  • Táncdal: Já si tě, má mjilá, nevemu [Eszem ágában sincs tégedet elvenni].
  • A dal szövege: Eszem ágában sincs tégedet elvenni; Mer sohase tudnék egy medvét szeretni; Mert a medve lába merő csupa szőr; Neked meg a szíved, babám, kemény, mint a kő.

 

Fonetikus leírás: /ja: sɪ tjɛ ma: mɪla: nɛvɛmʊ, ʒɛ sɪ tɪ pɔdɔbna: k nɛdjɛdʊ. Nɛdjɛd ma: nɔʒɪtʃkɪ xlʊpati:, ha tɪ ma:ʃ srdi:tʃkɔ prɔklati:/

Ezt a dalt hangszeres játékkal is értelmezhetik, pl. Pavel Jurkovič partitúrájával (lásd a tanulók 4. sz., , M1B1PL4 feladatlapját)

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

• megismerkednek a 2/4-es és a 3/4-es ütemmel, felismerik az ütemváltást, testükkel és Orff-hangszerekkel reagálnak

• útmutatásokat kapnak az összhangzattan megértéséhez (ritmikus és ritmikus-melodikus struktúrák)

• egyéni és a kollektív improvizációt végeznek

• esztétikai és kreatív elemeket használnak táncformáikban.

Anyagok


The note record of the folk song Chytil sem slepici. In Z. Jelínková & R. Kubeš (1956). Horácké tance [Dances from the Horácko Region]. Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství, No. 38.

The note record of the folk song Já si tě, má mjilá, nevemu. In J. Jindřich (1955). Chodský zpěvník VIII. [Song Book VIII from the Chodsko Region]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, No. 104.

The record of the song Chytil sem slepici by Petr Galečka Cimbalom Band from the Horňácko Region.

The methodological sheet for teachers: M1B1ML1e

The worksheets for pupils no. 1, 2, 3, 4: M1B1PL1e, M1B1PL2e, M1B1PL3, M1B1PL4

Já si tě, má mjilá, nevemu, , the arrangement of the folk song for 2 soprano flutes and finger cymbals. In P. Jurkovič (s. a.). Do kolečka aneb všichni svatí tancovali. Praha: Muzikservis.