Blok 1: Mateník (od rytmické deklamace k tanci)

Resumé

Jednou ze specifických skupin písní jsou taneční nápěvy vážící se k tancům se střídáním dvoudobého a třídobého metra, zvaným mateníky. V těchto písních se nejčastěji střídají 2/4 a 3/4 nebo 2/4 a 3/8 takty.

Tento blok přináší náměty, jak pracovat především s rytmickou stránkou písně Chytil sem slepici (západní Morava). Důležitou složkou hudebního procesu je reflexe metrorytmické struktury nápěvu, resp. střídání sudého a lichého metra. Při činnostech s písní dochází k propojení interpretačních (vokálních, instrumentálních, pohybových) a percepčních aktivit, přičemž zásadní význam má složka metrorytmická. Kreativní prvky jsou součástí hry s rytmem slov, hry na tělo a tanečního vyjádření, popř. tvorby instrumentálního doprovodu k písni.

Odkazy: Modul 1, Blok 2

Časová dotace: 90 min

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): představivost, citlivost na rozmanité problémy, týmová práce, proměnlivost v produkci, identifikace problémů, rozvoj myšlenek a řešení

Popis

Krok 1

Žáci si poslechnou píseň Chytil sem slepici v podání členů cimbálové muziky.

 

Při opakovaném poslechu žáci vnímají metrickou pulzaci (střídání metra), seznamují se s pojmem mateník. Pokusí se hrou na tělo (např. přízvučná doba – tlesknutí, nepřízvučná doba – plesknutí) nebo dirigováním vyjádřit střídání 2/4 a 3/4 taktů.

Krok 2

Hra se slovy písně Chytil sem slepici napomáhá reflexi střídání metra a rozvoji vícehlasu (viz metodický list pro učitele č. 1, M1B1ML1 a pracovní list pro žáky č. 1, M1B1PL1).

Další variantou může být zpracování doprovodu s využitím Orffova instrumentáře na základě daných rytmických modelů nebo vlastních improvizačních námětů. Žáci sami vybírají rytmické bicí nástroje (viz pracovní list pro žáky č. 2, M1B1PL2).

Krok 3

Nácvik písně Chytil sem slepici. Žáci se naučí píseň zpívat (imitací). Po osvojení mohou píseň zazpívat s doprovodem cimbálové muziky. K písni lze připojit doprovod rytmických bicích nástrojů (viz pracovní list pro žáky č. 3, M1B1PL3).

Slepice rytmizace

 

Krok 4

Taneční zpracování písně. Žáci si vytvoří k písni taneční doprovod (úkroky, otáčky na místě – stranová výměna tanečníků, krok poskočný). Pracují pouze s určitými tanečními prvky, které propojují podle své představy a cítění. (Taneční zpracování není shodné s popisem tance z autentického prostředí.)

Krok 5

Individuální a kolektivní reflexe. Opakování.

  • Zdála se ti srozumitelná rytmická struktura mateníku?
  • Která činnost při práci s dvoudobým a třídobým taktem ti pomohla lépe pochopit změnu taktu?
  • Byla rytmická cvičení realizovaná ve vícehlase jednoduchá – náročná, máš náměty pro obměnu?

Varianty

 

Taneční píseň Já si tě, má mjilá, nevemu.

 

1. Já si tě, má mjilá, nevemu,

že si ty podobná k nedjedu.

Nedjed má nožičky chlupatý,

ha ty máš srdíčko proklatý.

 2. Proklatý srdíčko já nemam,

na tvoje řeči já nic nedam;

najdu si inýho mjilýho,

ako já – srdíčka vjernýho.

nedvěd (v chodském nářečí) = medvěd

Tuto píseň lze interpretovat i hrou na nástroje, např. dle partitury Pavla Jurkoviče (viz pracovní list pro žáky č. 4, M1B1PL4)

Kompetence

Žáci jsou schopni:

  • orientovat se ve 2/4 a 3 /4 taktu, rozlišovat střídání metra, reagovat hrou na tělo, na nástroje OI
  • rozvíjet smysl pro vícehlas (rytmické i rytmicko-melodické struktury)
  • individuální a kolektivní improvizace
  • uplatnit estetický a kreativní prvek při tanečním zpracování

Materiály


Notový zápis lidové písně Chytil sem slepici. In Z. Jelínková & R. Kubeš (1956). Horácké tance. Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství, č. 38.

Notový zápis lidové písně Já si tě, má mjilá, nevemu. In J. Jindřich (1955). Chodský zpěvník VIII. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, č. 104.

Nahrávka písně Chytil sem slepici v podání Horňácké cimbálové muziky Petra Galečky.

Metodický list pro učitele: M1B1ML1

Pracovní listy pro žáky č. 1, 2, 3, 4: M1B1PL1, M1B1PL2, M1B1PL3, M1B1PL4

Já si tě, má mjilá, nevemu, úprava lidové písně pro 2 sopránové flétny a prstové činely. In P. Jurkovič (s. a.). Do kolečka aneb všichni svatí tancovali. Praha: Muzikservis.