Příprava na představení

Resumé

Připravit se na veřejné představení a jakoukoli jevištní situaci vyžaduje soustředění na daný moment, mobilitu, vlastní aktivní spoluúčast. Aby byly zajištěny optimální podmínky pro úspěch Představení, je nutná mobilizace veškeré energie. Podíl na společné přípravě se očekává od každého účastníka. Třída se tak mění v tým, ve společnost a podnik, který dokáže společně nabrat sil, vydat ze sebe to nejlepší a vynaložit toto úsilí pro radost druhých.

Věk: od 8 let

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): práce v týmu, odvaha k veřejnému vystoupení, flexibilita, identifikace problémů, vznik a překonávání rizika.

Popis

Krok 1 – Příprava textu prezentace a nácvik hlasitého přednesu

 • stanovit klíčová slova, která se vyskytují v textu
 • příprava slovního projevu: cvičit řeč, používat klíčová slova a momenty v požadovaném pořadí
 • koncepce textu prezentace (žák samostatně nebo společně s ostatními), používání klíčových slov a cvičení slovního projevu bez čtení anebo pomocí poznámek (s ohledem na plynulost projevu žáků)

Úvod k Představení

01 Intro Automne Spectacle Sélestat 27:06:2016

Krok 2: Provedení výběru


Rozdělení rolí

 • pro přípravu, činnost na jevišti, čtení a prezentaci textu, pořadí činností, uložení nástrojů, kompozici, úvodní a závěrečný signál

Volba jména pro tým

 • pro identifikaci a opětovné poznání je vhodné použít kolektivní jméno týmu
 • výběr ve skupině: kolektiv třídy vybírá společně z různých návrhů

Příklad: „WIMPFING“ pro Wimpfeling školu v Sélestat, „Mladí dirigenti“ pro školu v Budapešti

Oblečení

 • oblečení by mělo být jednotné (např. tričko s logem), je vyjádřením shody, společného obsahu, „ducha“ týmu
 • plánování loga a textu na tričko: typ písma, barevnost, rozvržení textu

École du QUARTIER OUEST
             5, rue Mozart
67 600 SELESTAT

Krok 3 – Příprava na vystoupení

Před představením

Příprava: cvičení pro koncentraci, pozornost, relaxaci

(viz: Impulzy: hlas, tělo, “zvuk těla”, nástroje)

Představení

02 Hiver Extrait 2 Spectacle Sélestat 27:06:2016

Musikkreativ+ – Abschlusskonzert (komplett)

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • plánovat a předvídat řešení
 • aktivně se podílet a komunikovat; být iniciativní, navrhovat, doporučovat
 • vyvíjet, zlepšovat.

Materiály