Blok 2: „Představ si, co slyšíš!“ Výroba krátkého filmu

Resumé

V tomto didaktickém bloku tvoří studenti krátký film k vybraným hudebním kompozicím. Nevytváří jen film, ale také v něm hrají. Film může mít jakýkoli žánr; studenti mohou použít jakoukoli techniku pro jeho tvorbu. Zde je cílem, aby studenti našli filmový žánr a prováděcí nástroje, které považují za nejvýhodnější a nejvíce vzrušující. Můžou si vymyslet jakýkoli příběh, který se hodí k hudbě; důležité je, že převádí do filmu myšlenky, city a inspirace, které v nich hudba vyvolává.

Trvání: příprava (doma) 4 x 45 min.; práce ve třídě 2 x 45 min.; po činnosti 4 x 45 min.

Věk: od 8 do 18

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): tok nápadů, flexibilita, představivost, práce v týmu, identifikace problémů

Popis

 1. Výběr krátké hudební kompozice nebo ukázky, kterou studenti použijí k tvorbě filmu, který dobře jde k charakteru hudby a jejímu sdělení. Při výběru by studenti měli brát v úvahu délku hudby a vybrat několik minut dlouhou kompozici nebo úryvek.
 2. Vymyšlení příběhu, dramaturgie k vybranému kusu. Studenti se nejdříve musí detailně seznámit s hudebním kusem prostřednictvím častého poslechu.
 3. Výběr místa, scenérie a rekvizity příběhu, volba dostupných nástrojů. To může být škola, třída, tělocvična, okolí školní budovy, domovy studentů, dopravní prostředky atd.
 4. Určit studenty a dospělé účastníky děje, definovat jejich úkoly, související s rolemi ve filmu. Pracovat na nácviku role.
 5. Určit kameramana (nebo kameramany), naučit se obsluhovat jednoduchou kameru. Příprava zkušebních záběrů.
 6. Natáčení filmu: udělat 6 – 8 záběrů pro každou scénu. Délka každé scény musí být stejná jako délka prvků a obrazů příběhu ve fiktivní zápletce. Repliky budou několik sekund (5 – 20) dlouhé.
 7. Výběr, stříhání konečného materiálu, adaptace hudebního scénáře s pomocí osoby, která má zkušenosti se stříháním.
 8. Vytvořit design exteriéru a vybrat přechodové obrázky mezi scénami za pomocí software pro stříhání videa.

Film „Test“

 

Scénář pro vzorové video:

 • Logo 0 – 0’20
 • Titul 0’21 – 0’23
 • Úvod 0’24 – 0’30
 • Student 1 připravuje tahák 0’31 – 0’44
 • Student 2 připravuje tahák 0’45 – 0’56
 • Student 3 připravuje tahák 0’57 – 1’12
 • Učitel rozdá písemky 1’13 – 1’29
 • Student 2 podvádí 1’30 – 1’40
 • Student 1 podvádí 1’41 – 1’49
 • Student 1 neuspěje 1’50 – 2’01
 • Učitel vyhodí studenta 1 ze třídy 2’02 – 2’17
 • Učitel se vrátí 2’18 – 2’21
 • Studenti pokračují v psaní testu 2’22 – 2’27
 • Student 3 podvádí 2’28 – 2’35
 • Student 3 neuspěje 2’36 – 2’45

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • vystupovat na jevišti
 • napsat scénář
 • chápat hudební dramaturgii
 • rozpoznat svou povahu, identitu vybrané role
 • použít nahrávací techniku
 • navrhnout jevištní design a kostýmy
 • získat základní dovednosti ve stříhání videa
 • pracovat v týmu.

Materiály

Výprava a jevištní potřeby: třída, 8 studentů a 1 učitel, papír, taháky, fotoaparát, software pro stříhání videa (Adobe Premier)

Doporučený repertoár pro kvarteto:

 • L. v. Beethoven: Smyčcový kvartet op. 95 č. 11 f moll „Serioso“
 • J. Lanner: Steyrische Tänze op. 165
 • D. Šostakovič: Polka