Blok 1: Objevování a prožívání Nové hudby

Resumé

Tato sekce modulu se zabývá primárně poslechem, úvahou a identifikací estetických kvalit současné hudby. Za použití příkladu vybraných kompozic Bernda Aloise Zimmermanna, Maurizia Kagela a Karlheinze Essla, mohou být zohledněny následující návrhy pro plánování výuky s citlivým zacházením s poslechovými očekáváními, stejně jako s objevováním a přemýšlením o možná nových, neznámých formách hudebního vyjadřování. Na základě vybraných kompozic identifikují žáci hudebně-estetické aspekty, jakou jsou:

  • liberální přístupy k tradičním formám a způsobům vyjádření
  • přetváření a vzdálení od známých, rozpoznatelných hudebních kusů, jako např. nejstarší vánoční píseň: Chvála Tobě, Ježíši Kriste v Sonátě pro sólovou violu od Bernda Aloise Zimmermanna
  • reinterpretace nástroje jako je dětský klavír tím, že na něj hraje profesionál
  • užití experimentálních technik hry.

Myšlenkou je verbalizovat vlastní vnímání při poslechu kompozic, zamýšlet se nad dojmy a užít je hravým způsobem.

Žáci zažijí ideálně autentickou koncertní situaci s profesionálními soubory/hudebníky, kteří se specializují na současnou hudbu. V současných směrech, jak je prezentováno Karlheinzem Esslem, jsou dětské nástroje, např. dětský klavír ovládány profesionálem a tak je jim dán nový význam.

Případně zahrnuje tato sekce modulu nahrávky filmu z projektu, které mohou být použity pro ilustrativní účely.

Trvání: 2 x 90 min

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): vytrvalost, interakce s prostředím, identifikace problémů


Popis

Situace vystoupení

Žáci zažijí koncertní situaci díky práci s profesionálními hudebníky specializujícími se na současnou hudbu. Nebo žáci shlédnou či vyslechnou videa profesionální nahrávek:

Karlheinz Essl: Kalimba (for toypiano & playback) (2005)

Maurizio Kagel: MM – Ein Stück Filmmusik für Klavier (1976)

Bernd Alois Zimmermann: Sonate für Viola solo (1955)

Úvaha

Je možné, aby se úvaha konala prostřednictvím společné diskuze. Nebo následující otázky mohou být napsány na kartách k prodiskutování a zodpovězeny studenty v malých skupinách. Skupiny poté prezentují své výsledky třídě.

• Jak se udrží pozornost během poslechového procesu?
• Čím byla hudba strhující?
• Vyskytly se nějaké techniky hry na nástroj, které byly pro vás nové nebo neznámé?
• Objevily se nějaké fáze nebo části, během kterých hudba zněla obzvláště intenzivně? Co způsobilo tuto intenzitu?
• Zní vám hudba spíše neznámě nebo povědomě?

Příklady faktorů způsobujících očekávání/koncentraci/intenzitu, navrhované žáky:

• rozmanitost, kontrasty (hlasitý – tichý, rychlý – pomalý),
• nepředvídatelnost ve smyslu překvapení,
• neobvyklé zvukové barvy a hrací techniky (pizzicato, glissando, flažolety),
• pauzy!!!,
• záměrný způsob přednesu, ne náhodně, ale přímo a jasně,
• žáci popisují vnitřní obrazy, které v nich hudba vyvolala


Varianty

Žáci vytvoří malé skupiny a vyberou jeden obraz, o kterém diskutovali. Společně jej spojí s estetickými kvalitami, o kterých mluvili dříve, a vytvoří krátké hudební kusy na svých vlastních nebo školních nástrojích. Skupiny poté prezentují své kusy třídě, následuje krátká úvaha o kvalitách, které každá skupina použila k vyjádření svého zvukového obrazu.

 


 

Kompetence

Žáci jsou schopni:
• identifikovat rozdílné charakteristiky současné hudby.
• poznat rozmanité faktory, které činí hudbu strhující nebo intenzivní.
• verbalizovat svou poslechovou zkušenost.
• popsat stručně různé estetické kvality.


Materiály

• Bernd Alois Zimmermann: Sonáta pro sólovou violu (1955)
• Mauricio Kagel: MM51 Kus filmové hudby pro klavír (Ein Stück Filmmusik für Klavier, 1976)
• Karlheinz Essl: Kalimba (2005) pro dětský klavír a playback