Tvořivá organizace, hudební organizace

Kolektivní kompozice

Prostřednictvím skupinové hudební hry se snažíme u žáků podnítit touhu, inspirovat je, vyostřit jejich zvídavost a invenci, motivovat skupinu a postupně umožňovat všem účastníkům podíl na kolektivní kompozici.

Doporučení

Než se začneme zabývat různými návrhy, je dobrá rozcvička v podobě několika cvičení z učebního modulu Impulzy.

Co znamená kolektivní kompozice?
Tvořivá organizace/ hudební organizace

Abril Padilla, skladatel: Organizace by měla umožnit několika lidem spolupracovat na společném cíli. Organizace se stává tvořivou, pokud může sama přemýšlet, např. najít odstup, vnitřní flexibilitu, která umožňuje transformaci, kladení dotazů. V práci se zvukem a hudbou může tento odstup umožnit nahrávání a poslouchání.

Představa vůdčí osoby (leadera) je jen vertikalistickou ideou síly, která nemůže být kompatibilní, pokud usilujeme o tvořivost. Musíme vytvářet příležitosti pro sebe-řízení, jistou nezávislost členů účastnících se společného projektu, v němž jsou respektovány i jejich odlišnosti.

Nestačí jen střídat vůdčí osobu, je třeba hledat příležitosti ke společnému vedení, např. schopnosti konat bez neustálé přítomnosti vůdčí osoby.

Některé způsoby uplatnitelné v tomto procesu…

  • dávat metodické pokyny, které umožní každému najít tvořivý prostor
  • organizovat: jít zpět a najít pro každého roli = podělit se o zodpovědnost
  • usilovat o souvislost činností, které na sebe navazují
  • organizovat čas a prostor

Autonomie vede „k převzetí svých odpovědností a k určitému stupni nezávislosti, což se projeví v komunikaci a sdílení s ostatními: pak mluvíme o vzájemné závislosti“[1]

Ve vztahu k hudbě to znamená: mít společný hudební nápad, hudební představu; návrh, který poskytuje rámec a současně nechává každému prostor k vytvoření nebo objevování něčeho nového.

Abychom udrželi zdravou tvořivost ve skupině, je třeba zajistit změny v následujících aspektech:

  • vymezení tvořivého prostoru
  • postup (zvuk a hudba)
  • myšlenkové perspektivy
  • místo
  • role
  • způsob poslechu

Skupinová tvořivost je nevyčerpatelný zdroj za předpokladu, že je pravidelně a vášnivě živena novými nápady a odvahou riskovat.

Zdroje: [1] POLET-MASSET Anne-Marie(1993). Passeport pour l’autonomie : affirmez votre rôle propre, Editions Lamarre, Paris, s. 16.