Blok 1: Hlas a tvořivost

Resumé

Soubor cvičení pro hlas a tělo, která slouží k objevení vlastního hlasu a rozvíjení imaginace. Tato cvičení mohou posloužit jako rozezpívání nebo mohou být vloženy do jakékoli části hudební výuky.

Jde o příklady, které by měly dodat chuť k dalšímu objevování, vymýšlení.

Trvání: asi 20 minut na každé cvičení

Věk: od 6 let


Klíčová slova (kreativita a podnikavost): objevování, imaginace, nadšení, práce v týmu, odvaha k veřejnému vystoupení.

Popis

01 – Dobrý den

Nechej rozeznít svůj hlas a experimentuj s pozdravem „Dobrý den“.

Pro toto cvičení můžeme použít jakékoli slovo nebo text.

Kompetence:

Žáci jsou schopni:

 • prozkoumat různé rejstříky hlasu od basu až po soprán;
 • přizpůsobit se proměnám, různému charakteru;
 • používat různou intonaci, tón řeči;
 • hrát si s hlasem.

02 – Protažení těla

 • Protáhni se jako kočka, buď odvážný a dělej zvuky, které odpovídají pohybu (stísněný/uzavřený, napjatý, uvolněný atd.)

02 étirements corporels

03 – Ramena a držení těla

Zavěs se rameny na pomyslnou šňůru na prádlo a nechej viset své paže jako mokré ponožky.

Kompetence:

Žáci jsou schopni:

 • uvědomit si své tělo, izolovat tu část těla, která má být nehybná, a pociťovat volnost pohybu ostatních částí těla.

03 épaules et posture

04 - Vypouštění vzduchu z plic

Vydechněte z plic co nejvíce vzduchu, abyste cítili otevřenost, jak vzduch vychází a jak výdech umožňuje na chvíli přestat dýchat. Výdech je aktivní moment, nádech je pasivní činností, a pokud možno nepříliš hlučný.

04 essorage des poumons

05 - Projekce neznělých hlasivek

Doprovázej gesta a přiřaď jim místo.

Nalaď tón (intonaci) souhlásky v souvislosti s pružností bránice. Gesta ruky, která doprovázejí výdech, by měla odpovídat každé souhlásce (tření představuje frikativy = třené souhlásky, lehké klepání špičkami prstů okluzivy = ražené, závěrové souhlásky) atd.

Kompetence:

Žáci jsou schopni:

 • si uvědomovat průběh výdechu a rezonanci produkovaného zvuku.

05 Projection de consonnes non voisées

06 - Drobky na okenním parapetu

Ruce odpočívají na okraji imaginárního okenního parapetu, energicky foukáme po celém povrchu zleva doprava, abychom odstranili fiktivní drobečky nebo prach. Ruce stabilizují držení těla a hlava zůstane volná.

Cvičení podporuje práci se souhláskami.

06 miettes sur le rebord de fenetre

07 – Ťukání

Cesta po celém svém těle.

Vyťukávej stanovený nebo volný rytmus, v různých rychlostech, s proměňujícími se parametry (zrychlit, zpomalit, hlasitě, potichu, s přestávkami apod.), měl bys vědět, co děláš a dávat pozor na sebe i na ostatní.

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • aktivovat své tělo, aby bylo přítomno od hlavy až k patě;
 • rozvíjet svou vnímavost.

08 - Sloní chobot

Obrazná pantomima, která podporuje automasáž trapézových svalů.

08 trompe de l'elephant

09 – Dupání

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • vyvinout maximum své energie během krátké chvilky;
 • být v kontaktu se zemí v omezeném prostoru;
 • zklidnit dýchání po chvíli, kdy bylo vyvinuto určité úsilí.

10 – Veverka a zvuk jejího oříšku

Veverka žárlivě střeží svůj oříšek a potichu ho rozeznívá.

Zvuk se tvoří nosem tak, že ucpeme obě nosní dírky konečky prstů (špička jazyka se dotkne horního patra jako ve slově ping pong [ŋ]). Bavíme se objevováním „zvukového spektra“ od hlubokých tónů k vysokým.

Práce s nazalitou.

10 – L’écureuil et sa noisette sonore

11 - Sbírání hvězd na obloze

Hvězdy jsou daleko, jsou nedosažitelné, téměř stejně jako vysoké tóny, sbírat neznamená popadnout (zvolíme si tón, je hladký, bez silného nárazu, prasknutí). Jemně projdeme celý svůj hlasový rozsah od jednoho tónu ke druhému. Výběr tohoto imaginárního obrazu umožňuje hledat zvuk bez tvrdosti a s ohledem na stejnou vokální linii (nespouštíme svou hvězdu z dohledu, abychom se tak neodpoutali od poslouchání vlastního hlasu).

11 cueillir les étoiles dans le ciel

12 – Moto con moto

Použitý zvuk: [ʙ] znělá bilabiální vibrace (brrr jako když se otřeseme zimou). Východiskem je nějaký hluk (volná intonace) při dětských hrách (napodobit zvuk motoru nějakého vozidla), abychom pak přešli ke zpěvu (přesná intonace). Můžeme se volně bavit výškou zvuku (zatáčky, nerovnosti, hory atd.), který doprovodíme pohybem, ale také zvukovou kvalitou (starý traktor, luxusní automobil, závodní auto, motocykl apod.)

12 moto con moto

13 - Motor na 'v'

Všechny znělé souhlásky se nabízejí pro vokální cvičení (sirény nebo melodické motivy): [v], [z], [m], [ʒ] ad.

13 moteur sur "v"

14 – Auto

Zkoumání zvuku a představivosti.

15 - Vrzající dveře

Ovládáme subglotický tlak (pod hrtanem), napětí hlasivek, abychom zredukovali dech v hlase. Umožňuje tvoření tónů, aniž by procházel vzduch. Vrzající dveře pomohou lépe si uvědomit sílu potřebnou k tomu, aby cvičení bylo úspěšně provedeno.

15 porte qui grince

16 - Práce s dechem, vokalizace, vyjádřování gesty, vytvoření fiktivního jazyka

Vyzvěte žáky k tomu, aby si vytvořili pomocí hlasu zvuky, které pak skupina napodobuje.

16 Mise en souffle, mise en voix, avec gestes, langages imaginaires

17 - Práce se zvukem

Je třeba zachytit určitou výšku tónu, udržet ho a předat dál.

17 se passer un son

18 – Zvuky, které unikají z mých úst

Sám v sobě zpívám:

„Je mnoho věcí a zvuků v mých ústech, které nechtějí nic jiného, než se dostat ven…“

Sladit gesto se zvukem, který je vyjadřuje nebo představuje.

Fantazie je neomezená – nechejme se inspirovat a buďme vynalézaví.

18 Des sons qui veulent sortir de la bouche

Kompetence

Každé cvičení působí na rozvoj specifických dovedností, viz jednotlivá cvičení; žáci jsou schopni:

 • prozkoumat různé rejstříky hlasu, od basu až po soprán;
 • vcítit se do nějakého charakteru;
 • důvěřovat si, používat různé příklady tónů;
 • hrát si s hlasem;
 • plně aktivizovat tělo, od hlavy až po paty;
 • zvyšovat kapacitu.

Materiály

Žádné vybavení není třeba.