1. elem: Madárdal (játék a hangokkal)

Rövid összefoglalás

A gyerekjáték során – amely bizonyos mértékig a szabad alkotói tevékenység megnyilvánulása – az egyes fázisok először szemléltető jellegűek, majd új készségek, ismeretek és tapasztalatok elsajátításához vezetnek. Ez a lélektani szempont általában érvényes kiindulópont a pedagógiai alkalmazáshoz, különösen fiatalabb iskoláskorú tanulókkal. A zenei kifejezőeszközök, amelyekkel dolgozunk az iskolai zeneoktatás során, túlzottan elvontak ezeknek a gyerekeknek. Különösen a hallás útján való szemléltetés – időnként vizuális támogatással kiegészülve – segíti a tanulókat a megértésben. A szemléltető jellegű játékot nem korlátozza a tanulók életkora, hanem a további fejlődési szakaszokban is elkíséri az absztrakt gondolkodás fejlődését.

Ebben a modulrészben a tevékenységek a receptív és hallgatói készségek fejlesztésére összpontosítanak, valamint stimulusokat keltenek az improvizációra a hallóérzék, a képzelet és a gyerekek intuíciója alapján. A tanulók a természet hangjainak érzékelésére figyelnek, valamint zeneileg expresszív szempontokat figyelnek meg a madárdalok alatt; grafikus formában feljegyzéseket készítenek, s különböző anyagokkal hangokat képeznek. Az improvizáció kórusban vagy polifóniában valósul meg. A karmester szerepére kiválasztott gyerek vezényli a madárdalt (a madárkoncertet). A kreatív elemek áthatják a befogadói és értelmezési tevékenységeket, valamint a további művészeti vagy alkotói tevékenységet.

Referenciák: 3. modul

Időtartam: 45 perc

A kreativitás és vállalkozó szellem kulcsszavai: Kölcsönhatás a környezettel, képzelet, ötletek eredetisége, rugalmasság, felfedezés, problémák azonosítása, elgondolások és megoldások kialakítása

Leírás

Step 1

A tanár kiválaszt 4 felvételt a madárdalok közül: vetési varjú, erdei pacsirta, karvaly, fekete gólya. (Elérhetők például az online internetes madáratlaszban, vagy a “youtube” oldalánn is.)

Vetési varjú (Corvus frugilegus)

Erdei pacsirta  (Lullula arborea)

Karvaly (Accipiter nisus)

Fekete gólya (Ciconia nigra)

A diákok meghallgatják az egyes felvételeket. Észrevételeket fűznek a madárdal jellegéhez, dallamához, ritmusához, dinamikájához és tempójához.

Step 2

A másodszori meghallgatás során megpróbálnak grafikai feljegyzést készíteni (lásd a tanulók 1-3. sz. munkalapját no.1–3, M3B1PL1-3 ). (Feljegyzések: madárdalok – grafikai feljegyzés.)

Step 3

Egyéni és közös átgondolás:

A tanuló bemutatja az egyiket a négy feljegyzésük közül, s elbeszéli, hogyan haladtak, s mi érdekelte őket. A többiek kifejezik, hogy ők miként valósították meg – hogy miben értettek egyet, s mit láttak eltérően.

Step 4

A tanulókat négy csoportra osztjuk. Mindegyik csoport kiválasztja az egyik grafikai ábrázolást, amelyet azután megpróbálnak megszólaltatni a különböző anyagokkal – például papírral, műanyag palackokkal, gumigyűrűkkel, tépőzárral stb. – végzett hangjátékkal.

Step 5

A madárdal grafikai ábrázolásának hangmegvalósítása kórusban és többszólamban. A diákok „madárhangversenyt” alkotnak saját képzeletük, fantáziájuk és intuícióik alapján. Az egyes csoportok kezdőpontjait egy karmester mutatja.

Variánsok

Saint-Saëns: Az állatok farsangja, 2. rész, Tyúkok és kakasok. (A mű hallgatása során a gyerekek grafikai feljegyzést készítenek mind a madarak hangjáról, mind a műben kifejezett mozgásukról).

Kompetenciák

A feladat keretében a diákok:

·  megkülönböztetik egymástól a zenei kifejezés alapvető eszközeit

·  útmutatást kapnak a hangtérben működő orientációs érzékük fejlesztéséhez

·  grafikai feljegyzéssel kifejezik a hanghatást

·  hangképzéshez szokatlan anyagok felhasználásával hangokká alakítják grafikai feljegyzésüket

· útmutatást kapnak az összhangzat kialakításáról, reagálnak a karmester mozdulataira – madárhangverseny

Anyagok

  • NAŠI PTÁCI : atlas našich ptáků [OUR BIRDS: Atlas of Our Birds].  [online]. © 2017, BRETICEK All Rights Reserved [cit 2017-01-31]. Dostupné z: http://www.nasiptaci.info/?page_id=5023
  • Saint-Saëns, C. The Carnival of the Animals, 2nd Hens and Roosters.
  • A tanulók munkalapjai: no. 1–3: M3B1PL1-3
  • Tárgyak a hanggal való játékhoz: pl. papír, műanyag, alufólia, kupak, tépőzár stb.