Podnikavost: rozvoj různých komunikačních nástrojů

Resumé

Dovést projekt ve skupině až do jeho konce znamená nejen rozvíjet dovednosti a znalosti, ale také být schopen je představit a sdílet.

Tento modul představuje několik základních os, které povedou k rozvoji poznatků. Na jejich základě by měly být vytvořeny různé podpory a nástroje komunikace. Modul bude doplněn prvky, jak ve skupině připravit přemístění z jednoho místa na druhé nebo jak připravit seznamovací cestu do zahraničí.

Trvání: 7 x 30 min

Věk: od 8 let

Klíčová slova (kreativita a podnikavost):práce v týmu, tok nápadů, citlivost pro rozmanitost problémů, vývoj nápadů a řešení, transformace při organizaci

Popis

Etapa 1: Tvorba novinového článku

Trvání: 4 x 30 min

Věk: od 8 let

Kompetence:

Žáci jsou schopni:

 • plánovat a organizovat se
 • pracovat ve skupinách, provádět rozhodnutí, přijmout i rozhodnutí, která nejsou vlastní
 • zlepšovat a sdílet své dovednosti; obdržet uznání, najít své místo, vzájemně si pomáhat
 • zapojit se a komunikovat; převzít iniciativu, navrhovat, předkládat svůj názor
 • naučit se ovládat způsob, jak psát novinový článek
 • napsat text asi o desíti řádcích


Popis:  

 1. Identifikace charakteristických rysů novinového článku (informovat, propagovat, podrobně popsat).
 2. Určení prvků, které jsou nezbytné pro zprávu.
 3. Vytvoření článku ve skupinách se 2 fotografiemi dané práce.
 4. Cvičení přepisu (pravopis, syntax, slovní zásoba), příklady přepisu.
 5. Četba a výběr argumentů.

Etapa 2: Účast na rozhlasovém vysílání

Věk: od 8 let
Trvání: 3 x 30 min

Kompetence:

Žáci jsou schopni:

 • jasně se ústně vyjadřovat
 • komunikovat o nějaké události

Popis:  

 1. Trénování mluveného projevu na určené téma a v různých situacích.
 2. Identifikace komunikačních prvků zprávy (datum, místo, významné jevy, popis projektu ad….)
 3. Cvičení se v představování se a v představování projektu před třídou, před svými blízkými, před publikem, před svými partnery nebo dopisovateli.
 4. Trénování komunikace (artikulace, způsob přednesu, intenzita).
 5. Natáčení videí, kterými je možné se představit nebo představit svůj projekt.

Etapa 3: Tvorba plakátů

Kompetence:

Žáci jsou schopni:

 • plánovat a organizovat se
 • pracovat ve skupinách, dělat výběr, přijmout výběr, který není vlastní
 • zlepšovat a sdílet své dovednosti; obdržet uznání, najít své místo, vzájemně si pomáhat
 • zapojit se a komunikovat; převzít iniciativu, navrhovat, předkládat svůj názor

Popis:

 1. Identifikace kritérií pozorováním plakátů (informovat, prosazovat, naučit se být citlivý, upoutat pozornost).
 2. Návrh plakátu ve skupině (maketa).
 3. Každá skupina představí svůj projekt; validace.
 4. Každá skupina stanoví své potřeby a připraví seznam potřebného materiálu.
 5. Skupiny pracují na svých plakátech.
 6. Představení argumentů pro výběr plakátu na představení; výběr dalších plakátů vytvořených pro jiný komunikační cíl než představení.

Etapa 4: Podnikavost: Příprava seznamovací cesty

Připravit cestu: co udělat nejdříve, co v průběhu a co potom?

Věk: od 8 let

Kompetence:

Žáci jsou schopni:

 • plánovat a předvídat
 • písemně komunikovat: výsledná zpráva, popisky k fotkám

Popis:

Před cestou:

 • Naplánovat, jak objevovat město, místo ubytování, možnosti dopravy.
 • Vyhledání slovíček, vět pro komunikování s žáky jiné třídy.
 • Výběr her, kterým se budou učit děti z jiné třídy.

Během cesty:

 • Cestovní deník (prostřednictvím internetu), který si můžou prohlížet rodiče včetně fotografií s popisky, referát o každém dni, sestavený každý den jednou skupinou žáků.

Po cestě :

 • Napsat novinový článek pojednávající o cestě

Etapa 5: Podnikavost: Připravit se na setkání jedné třídy s třídou z jiné země

Věk: od 8 let

Kompetence:

Žáci jsou schopni:

 • představit se, představit místo, kde žiji, svou školu, své zvyky
 • zapojit se a komunikovat
 • objevovat druhého, jeho místo, v němž žije, jeho školu ad.
 • vyjádřit se v cizím jazyce

Popis:

 • Napsat zprávu, v níž se každý sám představí, a kolektivní zprávu, v níž se představí třída, je představeno město, země, zvyky.
 • Četba zprávy od dětí z jiné třídy, je možné pracovat s jejich zvyky, paralelní představení obou zemí.
 • Výměna několika zpráv v průběhu roku.
 • Je možné připravit představovací video.

Příklad: Plakáty

Příklad: Hry

Příklad: Příprava na setkání žáků ze Sélestat (Francie) a žáků z Lipova (Česká republika)

Présenter sa classe 1

Présenter sa classe 2

Příklad: Zorganizovat průvodcovanou prohlídku – Stadtrallye Freiburg (Německo)

Příklad: Koncert pro jiné děti (Brno, Lipov, česká republika)

Příklad: Kvíz o známých místních osobnostech (Brno, Czech Republic: Leoš Janáček)

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • plánovat a organizovat se
 • pracovat ve skupinách, dělat výběr, přijmout výběr, který není vlastní
 • zlepšovat a sdílet své dovednosti; obdržet uznání, najít své místo, vzájemně si pomáhat
 • zapojit se a komunikovat; převzít iniciativu, navrhovat, předkládat svůj názor
 • naučit se ovládat způsob, jak psát novinový článek
 • napsat text asi o desíti řádcích
 • objevovat druhého, jeho místo, v němž žije, jeho školu, zvyky ad.
 • vyjádřit se v cizím jazyce

 

Materiály