Blok 1: Skupinová hra, hudební kreace

Resumé

Prostřednictvím skupinové hudební hry se snažíme u žáků podnítit touhu, inspirovat je, vyostřit jejich zvídavost a invenci, motivovat skupinu a postupně umožňovat všem účastníkům podíl na kolektivní kompozici.

Obsah:

 • skupinová hra k podpoře tvořivosti
 • modely v krátkých formách, které budou předkládány malým skupinám
 • podněcovat studenty, aby tvořili vlastní formy v malých skupinách
 • integrovat různé hudební parametry (rychlost, tempo, jemné rozdíly, crescendo decrescendo, ticho, ostinato, vrcholy atd.)
 • notové značky pro zapamatování a sledování průběhu vzniklých hudebních útvarů

Krok 1: Hlasové hry: transformace
Krok 2: Hlasová invence na základě Haïku
Krok 3: Zvukový pohyb
Krok 4: Třída si představí zvuk a poté komponuje sekvenci na základě příběhu, který byl inspirován danými zvuky

Časová dotace: 5 až 20 min

Věk: od 6 let

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): nadšení, transformace při tvorbě, rozvoj myšlenek a řešení, představivost, interakce s prostředím, týmová prácePopis

Krok 1 Hlasové hry: transformace

Časová dotace: 5 až 10 min
Věk:
od 6 let

Hra inspirovaná dílem skladatele Guya Reibela Musical Play (Hudební hra): esej o hudební invenci. Svazek 1: Jeux vocaux (Éditions Salabert, Paříž, 1984).

Popis: Napodobovat určitý zvuk, seskupení v kruhu. Představit si a vytvořit hlasem zvuk (A) co nejtypičtěji, (nebát se přehánět jeho intenzitu, napodobovat zvuky přírody, prostředí, strojů atd.).

Poslat tento zvuk (A) sousedovi, který ho přesně reprodukuje a poté přetvoří do svého zvuku (B). Pak předá tento zvuk svému sousedovi (B) a tak dále.

Kompetence
Žáci jsou schopni:

 • nakládat vynalézavě se svým hlasem, spojovat záměr se zvukem a gestem.

Doporučení:

 • než začnete, proveďte společně krátkou sekvenci hlasových rozcviček, nezačínejte „nezahřátí“;
 • při proměňování (variování) zvuku spojte gesto s přetvořeným zvukem: protáhnout se, masírovat, rozmáčknout, čistit, dusit smích atd.

Inspirace:
Cathy Berberian Stripsody
John Cage Aria


Krok 2 Hlasová invence na základě Haïku

Časová dotace: 10 až 20 min
Věk:
od 6 let

Do starého jezírka
Skáče žába
A žbluňk! Do vody!
Matsuo Basho (1644-1695)

Popis: Vytvořit sekvenci na text haiku, zčásti řízenou, zčásti volnou.

Rozdělit skupinu do tří dílčích skupin:

 • První skupina zpívá co nejpomaleji „Ve starém jezírku“ (vlastním tempem a každý si vybere vlastní výšku hlasu)
 • Druhá skupina zpívá/říká co nejrychleji „Žába skáče“ (náhle, jako překvapení, jako skok).
 • Třetí skupina zpívá tóny přesně: různé variace pro „žbluňk“! Pouze tato skupina je vedena dirigentem.

Obměny: Experiment s možnostmi různých začátků a konců, interakce mezi skupinami a rozdílná prostorová rozestavení.

Návrhy: Nahrát a poslouchat pomocí vytvoření grafické prezentace toho, co slyšíte.

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • osvojit si text haiku a hudebně se projevit na podkladě různých elementů textu;
 • rozšiřovat zvuky a hudební projevy, které „nevidíme“, odhadujeme, představujeme si – a které spoluvytvářejí situaci;
 • měnit barvu glissand, artikulací na zvukové materiály, dýchání.

Inspirace: studie zhudebnění Haïku

 

Vache Meuh Meuh (Kráva bú bú) od Victora Flussera, s laskavým svolením Éditions Mômeludies

Haïfu od Emmanuela Babbi
Ouverture de la Nef des fous (Předehra korábu bláznů) zhudebněno podle předlohy haiku

 

 

 

 

 

 

 

První pokusy improvizace studentů na haiku, které sami napsali

Příprava: viz Impulzy: hlas, tělo, „znějící těla“, nástroje

 

Krok 3 Zvukový pohyb

Časová dotace: 5 až 10 min
Věk: od 8 let

Obsah: Hudební invence vedená tanečníkem

Předpoklad: Skupina již prozkoumala nástroje/zvuky těla, které se v této sekvenci použijí.

Experimentální a výběrové kroky byly podniknuty (každý účastník zvládl několik variant zvuku).

Popis: Vůdce/Tanečník je ve středu kruhu.

 

Svými pohyby (tancem) navozuje různé pocity.

Synchronizace je zásadní: gesto = zvuk, bez gesta = ticho

Ti, kteří tvoří kruh kolem hráče, na něj nemají stejný výhled. Hrají pouze ti, kteří rozeznají gesto, pohled. To umožňuje tanečníkovi/vůdci řídit jen jistý počet hudebníků, je to způsob orchestrace a výběru.

Hudebníci „hrají“ jen pohyby, které vidí.

Podobně, oči tanečníka/vůdce nebudou viditelné všem. Toto omezení mu umožní vytvořit skupiny her.

Zkušenost má umožnit okamžité propojení mezi gestem a zvukem, není určená předem. Je to otázka interpretace v každém okamžiku, hudebník by měl být tvořivý stejně jako tanečník.

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • dosáhnout momentu skupinové hudební invence následováním návrhů „vůdce /tanečníka“;
 • osvojit si text haiku, vytvořit hudební projev z různých elementů haiku;
 • rozšiřovat zvuky a hudební projevy, které „nevidíme“, odhadujeme, představujeme si – a které spoluvytvářejí situaci.

 

Další experimenty
Les jeux vocaux [Vokální hry], autor  Guy Reibel
Dessine-moi la musique [Namaluj mi hudbu] od Guy Reibel, DVD prezentace: Oživit hudbu prostřednictvím kreslení, gesta, kreslit obrysy postupně s tím, jak se vyvíjí hudba, aby se myšlenka postupně utvrzovala.

Krok 4 Třída dělá zvuky a poté komponuje sekvenci pomocí vytvořeného příběhu, který byl inspirován těmito zvuky

Časová dotace:  cca 15 min
Věkod 7 let

Popis:

 • každý student dostane paličku na buben
 • každý si promyslí, jak použije paličku pro vytvoření zvuku, který by byl zajímavý, např. úderem, třením nebo jiným způsobem hraní na nějaký předmět v učebně (stoly, skříňky, podlaha, krabice, knihy, dveře, lavice atd.)
 • vytvořené zvuky budou ve skupině prezentovány, komentovány, použijí se při vytváření příběhu
 • zvuky, které žáci nevybrali, budou izolovány a uspořádány podle fantazie jako ve filmové partituře

Příklad:

zvuky vytvořené třením na dně zásuvky: auto nechce nastartovat,
zvuky vytvořené údery na kovový rám: auto je porouchané,
zvuk vytvořeným úderem na PVC: ptáci zobou pneumatiky,
zvuky vytvořené údery na kov: ptáci klovou tělo,
paličky běží podél dřevěných lamel postele: zase prší.
To je den!!!

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • tvořit se svým hlasem, spojovat záměr se zvukem a gestem;
 • osvojit si text haiku, vymyslet hudební projev z různých elementů haiku;
 • dosáhnout momentu skupinové hudební invence následováním návrhů „vůdce /tanečníka“.

Materiály

Podle návrhů: žádné vybavení není potřeba; zvuk těla nebo paličky