Germany

Koncept: Kreativní hudební produkce inspirovaná znaky africké hudby & nové hudby

Národní partneři

  • Univerzita: Pädagogische Hochschule Freiburg, Musikinstitut und die Abteilung Musikkulturen im Dialog [Vysoká pedagogická škola Freiburg, Hudební institut a Oddělení hudební kultury v dialogu
  • Škola: Friedrichgymnasium Freiburg
  • Soubor: ensemble recherche

Potenciál

S ohledem na požadavky kreativity se německý tým věnuje tématu kreativní hudební produkce, inspirované principy africké a nové hudby. Požadavek podnikavosti se opírá o následující vlastnosti: osobní iniciativu a odpovědnost, výdrž, schopnost být motivován. Projekt uskutečňovali studující a žáci během hudebně kreativního procesu, v němž bylo žádoucí uplatnit jmenované aspekty, a to od prvního hudebního nápadu až k jevištnímu vystoupení. Zúčastnění se museli vypořádat s vlivem obklopujícího kulturního prostředí, vlastního okolí, vstupovali do dialogu se spoluhráči, využívali nejbližších zdrojů, s vysokou mírou vlastní odpovědnosti vyvíjeli a veřejně prezentovali své hudební myšlenky.

Struktura

Univerzitní studenti společně zjišťovali, jakým způsobem by mohly znaky africké a nové hudby podněcovat hudebně kreativní proces ve škole. Při tom šlo především o to, co by mohlo být prameny hudební inspirace v každodenním životě, jak budou rozvíjeny rytmické a improvizační kompetence a jak by mohli žáci v tvořivém uměleckém procesu rozvinout své první hudební myšlenky až do podoby představení.

Materiály

Materiály vyvíjené vysokoškolskými studenty a hudebníkem ze Senegalu byly ověřovány v procesu dalšího vzdělávání učitelů. Soubor ensemble recherche doprovázel jako umělecký partner žákovský tvořivý proces z perspektivy nové hudby. Setkání s oběma kulturními praktikami přivedlo žáky k dialogu a tak vyvíjeli pomocí zkušeností se současnou a západoafrickou hudbou vlastní hudební nápady a kompozice. Na závěrečném koncertě ve Freiburgu byly prezentovány hudební projevy, které se vyvíjely přibližně v období jednoho školního roku.  Vývoj a tvar představení vycházel z teoretické báze a byl prakticky ověřován z dvojí perspektivy. Na jedné straně byly prezentovány improvizační modely a pracovní výsledky vytvářené podle předlohy a prezentované před skupinou za aktivního projevu zúčastněných. Na druhé straně byla na jevišti předvedena klasická podoba představení, provedená jednajícími aktéry a určená vnímání publika.

Ve fázi vývoje se uplatňovaly společně stanovené aspekty:

  • citlivost na vnímání hudebních fenoménů v kontextu každodenního života žáků a v důsledku toho vzdělávání a diferenciace poslechu.
  • Následná tvorba a cvičení na příkladech africké hudební kultury spojená s praxí muzicírování pomocí těla.
  • Poznávání a cvičení různých možností a modelů improvizace, zahrnující instrumentální, vokální a pohybové prvky.
  • Vývoj a tvorba vlastních hudebních myšlenek.
  • Poznávání a uplatňování zkušeností z oblasti africké a současné hudby.

 

Download

Ke stažení koncepty v angličtině, němčině a národních jazycích našich partnerů: Download (PDF)